Нагнетателни помпи

Нагнетателните помпи на Kärcher предлагат идеални предпоставки за осигуряване на дома и градината с вода от кладенци, подпочвена или дъждовна вода. С градинската помпа на Kärcher BP Garden лесно и удобно се осигурява вода за напояване на градината. Домашните автомати за вода BP Home & Garden помпат освен това автоматично евтина вода за потребление на цялата къща и благодарение на постоянното работно налягане могат да се прилагат едновременно и за напояване на градината.

druckerzeugende Pumpen
Максимален дебит (л/ч)
Височина на дебита (м)
230833 (бар)
Области на приложение
0 Продукти

Акумулаторна варелна помпа

Удобно и екологично поливане: Използвайте събрана дъждовна вода от резервоар за вода, езерце или IBC контейнер с помпата на батерии – без да се нуждаете от воден кран, електрически контакт или лейка.

Още за акумулаторната помпа


Области на приложение

Anwendungsgebiete

Намерете подходящата помпа

Преглед на нагнетателните помпи:

Когато става въпрос само за напояване на градината, помпите BP Barrel и BP Garden на Kärcher са идеалното първоначално решение. Помпата BP Barrel дава възможност за удобно поливане директно от варела за дъждовна вода и спестява на градинарите досадното манипулиране с тежки лейки. Помпите BP Garden се отличават с по-голяма мощност, така, че например могат да се включат и пръскачки.

Потопяемите помпи BP Cistern се използват при цистерни, резервоари или по-широки шахти на кладенци. Помпата работи под вода, и се изключва автоматично, когато нивото на водата е твърде ниско. Основна област за приложение е при градинското напояване.

Също и помпите от серията BP Deep Well се инсталират директно във водата. Малките размери и по-високото работно налягане правят помпите идеалното решение за тесни дълбочинни кладенци. Оборудвани с допълнителен шалтер за налягането, помпите могат да се използват също и за подсигуряване на домакинството с вода.

Домашните и градинските помпи от серията BP Home & Garden предлагат допълнителен комфорт, тъй като се включват и изключват автоматично в зависимост от необходимостта от вода. При това те са подходящи както за градинско приложение, така също и за приложение вътре в дома. Те могат перфектно да се използват за осигуряване на перални машини или тоалетни в дома – например свързано с цистерна. Успоредно с това постоянното работно налягане на помпите осигурява надеждно градинско напояване.Гаранция

Тум можете да удължите гаранцията на Вашата помпа BP Home & Garden и SP Dirt, SP Dual и SP Flat на 5 години!

 


Аксесоари

С подходящите принадлежности на Kärcher помпите бързо и лесно се пускат в експлоатация. Устойчиви на вакуум спирални маркучи, смукателни гарнитури, предфилтри, връзки, защита от сух ход и електронен шалтер за налягането – многобройният асортимент от принадлежности се грижи за оптимално завършване на всяка задача в къщата и градината. Така водата от алтернативни източници може да се използва ефективно и индивидуално, като и с пестене на ресурси.

Vielseitig und sicher

Точно и сигурно

Устойчивите на вакуум спирални маркучи за свързване към помпите на Kärcher се предлагат като готови комплекти или на метър за индивидуални решения.

Adapter

Най-добре свързани

С адаптери и връзки от Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.

Filter

Оптимална защита

Филтрите пазят помпите от замърсяване и задръстване и осигуряват неограничена мощност. Kärcher предлага подходящ филтър за всяко приложение.

Ausstattung

Перфектно оборудвани

Подходящите принадлежности, от защитата от сух ход до електронния пресостат, осигуряват удобна и сигурна експлоатация.

Точните аксесоари за Вашата помпа ще намерите директно на продуктовата страница.


Съветник за помпи на Kärcher: Помага Ви да изберете перфектната помпа

Независимо дали в дома или в градината: Керхер предлага правилното решение за всяка задача. Изберете подходящия спрямо Вашите изисквания модел от нашата широка гама нагнетателни помпи.

Booster Pump

Изчисляване мощността на помпата

Определящите критерии са необходимия за приложението дебит и налягане на водата (= височина на изтласкване). С изчислените стойности чрез кривата на мощността на помпата може да се избере подходящата помпа. Пример за изчисляване на правилната помпа BP Home & Garden:

Q = дебит

  1. Първо трябва да се определи необходимото общо количество вода в точките на потребление, което едновременно ще се консумира. Критериите за потребление са: тоалетното казанче = 4 l/min, перална машина = 10 l/min, за напояване на градината = 10 l/min за една пръскачка, дейности по почистването = 8 l/min.
  2. Стойностите на потреблението, които едновременно ще се използват, трябва да се съберат (например: използане на пералня и едновременно използване на 2 пръскачки, както и дейности по почистване => 10 l/min + 2 × 10 l/min + 8 l/min= 38 l/min).
  3. Тъй като точките на потребление не се използват през цялото време, се взема само 50 % от общото потребление като коефициент на използването (пример: => 38 l/min × 0.5 = 19 l/min. Това съответства на потребност от около 1.150 литра на час ; 19 l/min × 60 min).

 

H = Задължително налягане на водата респ. напорна височина на помпата

Задължителната напорна височина на помпата е съставена от дълбочината на засмукване HS + височината на изпомпване HF + задължителното работно налягане на метър воден стълб HW. За линейни загуби се добавят накрая и 15% преразход.

  1. Височината на засмукване(HS)е разликата във височината от най-ниското водно огледало до помпата (пример: водното огледало в цистерната се намира 4 м под помпата).
  2. Максималната височина на изпомпване (HF)е разликата във височината от помпата до най-високонамиращата се точка на потребление на вода (пример : 1 × тоалетно казанче се намира на 2 етаж на 5 м височина от помпата).
  3. За минимално работно налягане (HW) стойност от около 1,5 bar е достатъчна. Тази стойност следва да се преизчисли в метри височина на водния стълб (0,1 bar = 1 метър) (пример: 1,5 bar × 10 = 15 m).
  4. Загубите от триене и съпротивление в тръбопровода се пресмятат на 15 % (линейно съпротивление). (Примерно изчисление: необходима напорна височина (H) = 4 m + 5 m + 15 m = 24 m + 15 % = 27,6 m).
BP

Резултат от примерното изчисление

За посочения пример следва да се избере помпа, която доставя мин 1.150 l/час при 27.6 m напорна височина. Тази стойност може да се провери при кривата на мощността на помпата (виж посочения по-долу пример).

 

H = (HS + HF + HW) + 15 %

H = необходима напорна височина на помпата
HS = дълбочина на засмукване
HF = височина на изпомпване
HW = работно налягане на метър воден стълб (mWS)
15% = линейно съпротивление през дължината на тръбата, връзката и др.

Q = V1+ V2 + V… × 50 %

Q = необходим дебит на помпата
V1, V2, V… = точки на потребление
50 % = коефициент на използване

Diagram BP all

Крива на мощността на помпата

  • С нарастването на дебита намалява напорната височина
  • Обратно дебита намалява при растяща напорна височина

Проверката по кривата на помпената мощност показва за избрания пример, че е необходима мощността на една BP 3 Home & Garden . В случай на по-късно разширяване на инсталацията препоръчваме да се избере една по-мощна помпа, за да има достатъчен резерв.

 

Означения:
Flow rate (Q) = Дебит (Q)
Delivery height (H) = Напорна височина(H)