Loading

Нагнетателни помпи

Нагнетателните помпи на Kärcher предлагат идеални предпоставки за осигуряване на дома и градината с вода от кладенци, подпочвена или дъждовна вода. С градинската помпа на Kärcher BP Garden лесно и удобно се осигурява вода за напояване на градината. Домашните автомати за вода BP Home & Garden помпат освен това автоматично евтина вода за потребление на цялата къща и благодарение на постоянното работно налягане могат да се прилагат едновременно и за напояване на градината.

druckerzeugende Pumpen

13 Продукти.

Области на приложение

Намерете подходящата помпа

Преглед на нагнетателните помпи:

Когато става въпрос само за напояване на градината, помпите BP Barrel и BP Garden на Kärcher са идеалното първоначално решение. Помпата BP Barrel дава възможност за удобно поливане директно от варела за дъждовна вода и спестява на градинарите досадното манипулиране с тежки лейки. Помпите BP Garden се отличават с по-голяма мощност, така, че например могат да се включат и пръскачки.

Потопяемите помпи BP Cistern се използват при цистерни, резервоари или по-широки шахти на кладенци. Помпата работи под вода, и се изключва автоматично, когато нивото на водата е твърде ниско. Основна област за приложение е при градинското напояване.

Също и помпите от серията BP Deep Well се инсталират директно във водата. Малките размери и по-високото работно налягане правят помпите идеалното решение за тесни дълбочинни кладенци. Оборудвани с допълнителен шалтер за налягането, помпите могат да се използват също и за подсигуряване на домакинството с вода.

Домашните и градинските помпи от серията BP Home & Garden предлагат допълнителен комфорт, тъй като се включват и изключват автоматично в зависимост от необходимостта от вода. При това те са подходящи както за градинско приложение, така също и за приложение вътре в дома. Те могат перфектно да се използват за осигуряване на перални машини или тоалетни в дома – например свързано с цистерна. Успоредно с това постоянното работно налягане на помпите осигурява надеждно градинско напояване.

AnwendungsgebieteГаранция

Тум можете да удължите гаранцията на Вашата помпа BP Home & Garden и SP Dirt, SP Dual и SP Flat на 5 години!

 


Аксесоари

С подходящите принадлежности на Kärcher помпите бързо и лесно се пускат в експлоатация. Устойчиви на вакуум спирални маркучи, смукателни гарнитури, предфилтри, връзки, защита от сух ход и електронен шалтер за налягането – многобройният асортимент от принадлежности се грижи за оптимално завършване на всяка задача в къщата и градината. Така водата от алтернативни източници може да се използва ефективно и индивидуално, като и с пестене на ресурси.

Vielseitig und sicher

Точно и сигурно

Устойчивите на вакуум спирални маркучи за свързване към помпите на Kärcher се предлагат като готови комплекти или на метър за индивидуални решения.


Adapter

Най-добре свързани

С адаптери и връзки от Kärcher маркучите се свързват безпроблемно и сигурно към всички помпи.


Filter

Оптимална защита

Филтрите пазят помпите от замърсяване и задръстване и осигуряват неограничена мощност. Kärcher предлага подходящ филтър за всяко приложение.


Ausstattung

Перфектно оборудвани

Подходящите принадлежности, от защитата от сух ход до електронния пресостат, осигуряват удобна и сигурна експлоатация.

Точните аксесоари за Вашата помпа ще намерите директно на продуктовата страница.


Изчисляване мощността на помпата

Определящите критерии са необходимия за приложението дебит и налягане на водата (= височина на изтласкване). С изчислените стойности чрез кривата на мощността на помпата може да се избере подходящата помпа. Пример за изчисляване на правилната помпа BP Home & Garden:

Q = дебит

  1. Първо трябва да се определи необходимото общо количество вода в точките на потребление, което едновременно ще се консумира. Критериите за потребление са: тоалетното казанче = 4 l/min, перална машина = 10 l/min, за напояване на градината = 10 l/min за една пръскачка, дейности по почистването = 8 l/min.
  2. Стойностите на потреблението, които едновременно ще се използват, трябва да се съберат (например: използане на пералня и едновременно използване на 2 пръскачки, както и дейности по почистване => 10 l/min + 2 × 10 l/min + 8 l/min= 38 l/min).
  3. Тъй като точките на потребление не се използват през цялото време, се взема само 50 % от общото потребление като коефициент на използването (пример: => 38 l/min × 0.5 = 19 l/min. Това съответства на потребност от около 1.150 литра на час ; 19 l/min × 60 min).

 

H = Задължително налягане на водата респ. напорна височина на помпата

Задължителната напорна височина на помпата е съставена от дълбочината на засмукване HS + височината на изпомпване HF + задължителното работно налягане на метър воден стълб HW. За линейни загуби се добавят накрая и 15% преразход.

  1. Височината на засмукване(HS)е разликата във височината от най-ниското водно огледало до помпата (пример: водното огледало в цистерната се намира 4 м под помпата).
  2. Максималната височина на изпомпване (HF)е разликата във височината от помпата до най-високонамиращата се точка на потребление на вода (пример : 1 × тоалетно казанче се намира на 2 етаж на 5 м височина от помпата).
  3. За минимално работно налягане (HW) стойност от около 1,5 bar е достатъчна. Тази стойност следва да се преизчисли в метри височина на водния стълб (0,1 bar = 1 метър) (пример: 1,5 bar × 10 = 15 m).
  4. Загубите от триене и съпротивление в тръбопровода се пресмятат на 15 % (линейно съпротивление). (Примерно изчисление: необходима напорна височина (H) = 4 m + 5 m + 15 m = 24 m + 15 % = 27,6 m).

Резултат от примерното изчисление

За посочения пример следва да се избере помпа, която доставя мин 1.150 l/час при 27.6 m напорна височина. Тази стойност може да се провери при кривата на мощността на помпата (виж посочения по-долу пример).

 

H = (HS + HF + HW) + 15 %

H = необходима напорна височина на помпата
HS = дълбочина на засмукване
HF = височина на изпомпване
HW = работно налягане на метър воден стълб (mWS)
15% = линейно съпротивление през дължината на тръбата, връзката и др.

Q = V1+ V2 + V… × 50 %

Q = необходим дебит на помпата
V1, V2, V… = точки на потребление
50 % = коефициент на използване

BP

Крива на мощността на помпата

  • С нарастването на дебита намалява напорната височина
  • Обратно дебита намалява при растяща напорна височина

Проверката по кривата на помпената мощност показва за избрания пример, че е необходима мощността на една BP 3 Home & Garden . В случай на по-късно разширяване на инсталацията препоръчваме да се избере една по-мощна помпа, за да има достатъчен резерв.

 

Означения:
Flow rate (Q) = Дебит (Q)
Delivery height (H) = Напорна височина(H)

 

Pump performance curve