Водоструйки с гореща вода: Борба с вируси, микроби и бактерии с високо налягане и топлина

Интензивното и щателно почистване с водоструйки с гореща вода предлага възможност за постигане на висок стандарт на хигиена. Тези машини могат да достигнат не само до труднодостъпни места, но те са изключително полезни за почистване и дезинфекция на големи площи като тавани, стени и подове и са ефективни в борбата с микроби, бактерии и вируси.

Почистване с водоструйка с гореща вода на Kärcher

Предимства на водоструйките с гореща вода

Използването на водоструйки с гореща вода ускорява почистването с до 40% в сравнение с машините със студена вода поради по-бързия процес на сушене на чистите повърхности. С използването на водоструйки с гореща вода се работи с температура на водата до 85 °C. Когато се използва режим на пара, почистването може да се извърши дори при температури до 155 °C.

В допълнение към по-добрите резултати и по-бързото време за почистване и сушене, водоструйките с гореща вода са голямо предимство благодарение на техния ефект на намаляване на микробите, по-специално в чувствителни към хигиена зони като навеси за животни в селското стопанство, в големи кухни или в хранителната индустрия.

Водоструйка с гореща вода в хранителната индустрия

Дезинфекциращо действие: Топлината като ключов фактор за по-голяма хигиена

Използването на почистващи препарати и дезинфектанти играе важна роля в процесите на почистване. Но това, което много хора не знаят, е, че горещата вода също има значителен принос в борбата с микробите, пренасящи болести. С използването на водоструйки, температурата на водата оказва значително влияние върху намаляването на микробите, както и на вирусните и бактериалните колонии. Благодарение на комбинацията от високо налягане и гореща вода при температура до 85 ° C се постига значително намаляване на замърсяването. Това намаляване на микробите, без използването на дезинфектанти често е достатъчно, за да се удовлетворят хигиенните изисквания. За да се подпомогне ефектът на горещата вода, се препоръчва добавянето на дезинфектант.

Редуциране на микробите и бактериите с гореща вода и пара
Почистване на доилни съоръжения с водоструйка с гореща вода

Почистващи машини с гореща вода под високо налягане са особено подходящи в райони, където се изисква максимална хигиена и почистването е насочено към микроорганизми и замърсявания. Това се отнася не само за хранителния сектор - от обикновения месар до голямо промишлено производство - но и в селското стопанство, където е важно да се обърне внимание на чистотата в доилните зали или за предотвратяване на болести по животните. Така също за почистване на обществени места, в гари или детски площадки, потребителите могат да се възползват от ефикасността на машините с гореща вода.


Сертификация за водоструйките с гореща вода Kärcher

В рамките на количествен тест за суспензия, в независима лаборатория беше оценена способността за намаляване на вируса на почистващите машини под високо налягане с гореща вода на Kärcher. Тест със сравними параметри беше реконструиран без прилагане на почистваща машина с високо налягане с гореща вода и с помощта на симулиран температурен профил беше потвърдена ефективността на машините при различни температури върху различни тестови вируси.

Резултатът: Вече от температура на водата от 65 ° C - когато се прилага върху замърсена повърхност - и с време на контакт под една минута, обвитите вируси като корона, грип, еболавирус и хантавирус могат да бъдат ефективно намалени. Аденовирусите без обвивка се борят ефективно при 75 ° C и време на контакт по-малко от пет минути.

По този начин се доказва дезинфекционният ефект и машините се класифицират като "ограничен вируциден PLUS" в съответствие с ефективния диапазон, определен от института Робърт Кох. Това обозначение се отнася за продукти, които могат да деактивират всички обвиващи се вируси, като корона, грип или HI вируси, както и необвитите адено-, рота- и норовируси. По този начин ефективността обхваща вирусите, които често са отговорни за огнищата на болестта.


Почистващи агенти / вещества

За почистване с водоструйки, трябва да се нанасят допълнителни подходящи почистващи препарати с пеногенератор, за да се прекъснат инфекционните вериги и да се отстранят всички остатъци от замърсявания. Едно предимство на почистващата пяна е, че тя е толкова стабилна, че прилепва към повърхностите, като по този начин увеличава времето за контакт и почистващия ефект. Последващото измиване с вода помага за контролирано отнасяне на мръсотията, като по този начин се предотвратява повторно замърсяване. Биоразградимите почистващи средства могат допълнително да подпомогнат този процес. Освен това е необходимо да се редуват продукти за почистване на основата на киселина и основа, за да се премахнат из основи микроорганизмите.