Σφουγγαρίστρες

Πανιά με διαφορετικά υλικά και δομές - κατάλληλα για στοχευμένη χρήση για μεμονωμένους σκοπούς καθαρισμού. Για τον καλύτερο χειρωνακτικό καθαρισμό στα πρότυπα της Kärcher.

Kärcher  Επαναχρησιμοποιήσιμες σφουγγαρίστρες

Επαναχρησιμοποιήσιμες σφουγγαρίστρες

Ισχυρές σφουγγαρίστρες επαναχρησιμοποιήσιμες με εξαιρετική απόδοση καθαρισμού, απορρόφηση νερού και ανθεκτικότητα.

Kärcher