Πίνακας οδήγησης για γυαλόχαρτο

Με μηχανισμός κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου.

430 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος (mm) 405
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3,5
Συμβατές μηχανές