Πρόσθετο κιτ μονάδας προκαταρκτικής σάρωσης

Η παρκετέζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πρώτο σκούπισμα των χονδρόκοκκων ρύπων έτσι ώστε να αποτρέψει τη διείσδυσή τους στην κεφαλή της βούρτσας και στο μάκτρο.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 2,9