ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Από φορητά-τροχήλατα μηχανήματα έως ολοκληρωμένα έτοιμα προς χρήση συστήματα  αναρρόφησης ή αφαίρεσης σκόνης. Με τις βιομηχανικές μηχανές αναρρόφησης και τους αποκονιωτές της Kärcher, σας προσφέρουμε λύσεις για κάθε βιομηχανική εργασία αναρρόφησης: για ευέλικτες και κινητές ή για σταθερές εφαρμογές, για αναρρόφηση κάθε ύλης από χονδρόκοκκα υπολείμματα κοπής(γρέζια) μέχρι τα πιο μικρά αιωρούμενα σωματίδια, για μικρές ή μεγάλες ποσότητες, για υγρά ή στερεά, για ακίνδυνα ή επικίνδυνα υλικά.

DUST EXTRACTORS