Αναφορές – παγκοσμίως.

Κορυφαία μηχανολογία, άριστες συμβουλές, εξαιρετικά προϊόντα «Made in Germany» και εκτεταμένες υπηρεσίες αποτελούν τις αρχές που κάνουν την Kärcher έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τον καθαρισμό δεξαμενών και κάδων. Καταξιωμένες εταιρείες και ηγέτες της αγοράς βασίζονται στην τεχνογνωσία και τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες της Kärcher παγκοσμίως.

TSC παγκόσμιος χάρτης
Greiwing

Greiwing Logistics/Γερμανία

Ως ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης, η εταιρεία Greiwing προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς της διαχείρισης εμπορευμάτων σιλό.

Υπερσύγχρονα συστήματα καθαρισμού για δεξαμενές και σιλό, και ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό εξασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα στον καθαρισμό σιλό.

Ως μέλος του DVTI (Γερμανικός οργανισμός για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών), η Greiwing εκδίδει το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Καθαρισμού (ECD). Η έγκριση SQAS εγγυάται επίσης υψηλό πρότυπο ασφάλειας ως προς την εργασία, την ποιότητα και την περιβαλλοντική προστασία.

Το 2012, ο παγκόσμιος προμηθευτής υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευμάτων από την πόλη της Βεστφαλίας στο Greven άνοιξε ένα δημόσιο σύστημα καθαρισμού για ρυμουλκούμενα σιλό στη νέα του έδρα, στο Leipheim.

Με δύο γραμμές καθαρισμού που περιλαμβάνουν κεφαλές καθαρισμού, παραγωγή ζεστού νερού μέσω ενός HWE 4000 E, χημική δοσομέτρηση και δυνατότητα στεγνώματος, το σύστημα της Kärcher σχεδιάστηκε για τον εσωτερικό καθαρισμό των ρυμουλκούμενων σιλό. Έως 40 φορτηγά την ημέρα μπορούν να καθαριστούν εδώ γρήγορα και αποτελεσματικά.

Wizet Transport

Wizet Transport Sp. z o.o./Πολωνία

Η Wizet Transport Sp. z o.o. είναι μια εταιρεία με 60 φορτηγά βυτιοφόρα και παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς υγρών ουσιών παγκοσμίως. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Łęczyca (κεντρική Πολωνία). Το σύστημα καθαρισμού δεξαμενών λειτούργησε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2012 και χρησιμοποιείται τόσο για τα οχήματα της εταιρείας όσο και για εμπορικούς σκοπούς.

Τα κύρια στοιχεία του συστήματος καθαρισμού για φορτηγά βυτιοφόρα TSC είναι τα εξής:

 • Εσωτερικοί καθαριστές 5 HKF 200 E
 • Αντλίες υψηλής πίεσης 5 HDI 38/12
 • Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής πίεσης
 • Μονάδα δοσολογίας χημικού καθαριστικού υψηλής πίεσης
 • Σύστημα ελέγχου
 • Ρύθμιση του προγράμματος καθαρισμού μέσω PC
Gaisre

Gaisre/Λιθουανία

Η εταιρεία Gaisre ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των διεθνών μεταφορών.

Ως μέλος του εθνικού οργανισμού διαχείρισης εμπορευμάτων της Λιθουανίας, η Gaisre προσφέρει πρότυπα υψηλής ποιότητας.

Ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών φτιάχτηκε το 2013 για τον καθαρισμό του μεγάλου στόλου οχημάτων.

Και οι δύο καθαριστικές γραμμές είναι εξοπλισμένες με τρία ακροφύσια ψεκασμού HKF 200 E. Αυτές οι κεφαλές εσωτερικού καθαρισμού έχουν τρεις αντλίες υψηλής πίεσης HDI 30/10 των 100 bar. Παράγεται ζεστό νερό και ατμός από τις δύο γεννήτριες ζεστού νερού που λειτουργούν με φυσικό αέριο HWE 4000. Η μονάδα δοσολογίας χημικού καθαριστικού υψηλής πίεσης δουλεύει με ακρίβεια και εξασφαλίζει πολύωρη λειτουργία για τις αντλίες υψηλής πίεσης. Μια μονάδα στεγνώματος που λειτουργεί με καυστήρα αερίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού αέρα για τη στέγνωση. Το σύστημα ελέγχου προσαρμόστηκε στις εξατομικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.

Όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται ικανοποιούν τα πρότυπα υψηλής ποιότητας της βιομηχανίας, διαχωρίζοντας τα συστήματα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών της Kärcher και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία.

Η ενεργειακή χρήση που εξασφαλίζει εξοικονόμηση των πόρων ελήφθη επίσης υπόψη κατά το σχεδιασμό αυτής της λύσης συστήματος.

Australian Terminal Services

Australian Terminal Services/Αυστραλία

Η εταιρεία Australian Terminal Services, θυγατρική εταιρεία του Australian industry leader Transpacific Industries Group Ltd, ανέθεσε στην Kärcher τη δημιουργία ενός μεγάλου συστήματος καθαρισμού στο Queensland το 2001.

Το σύστημα σχεδιάστηκε ειδικά για φορτηγά βυτιοφόρα, κάδους 60 μέτρων και μικρούς και μεγάλους κάδους. Αποτελείται από τρεις γραμμές καθαρισμού. Δύο γραμμές καθαρισμού για φορτηγά βυτιοφόρα και μία για κάδους 60 μέτρων. Έως τέσσερις θάλαμοι μπορούν να καθαριστούν ταυτόχρονα στις γραμμές καθαρισμού φορτηγών βυτιοφόρων.

Το σύστημα ελέγχεται από ένα PLC και έναν εσωτερικό πίνακα χειρισμού. Ο χειριστής μπορεί να προσαρμόσει έως πέντε αυτόματες αλληλουχίες προγραμμάτων για κάθε γραμμή καθαρισμού.

Ο εσωτερικός καθαρισμός λειτουργεί αυτόματα και έχει μια προαιρετική μονάδα δοσολογίας χημικού καθαριστικού δύο υποδοχών στην πλευρά υψηλής πίεσης. Ο εσωτερικός καθαρισμός λειτουργεί χειροκίνητα και έχει μια προαιρετική μονάδα δοσολογίας χημικού καθαριστικού δύο υποδοχών στην πλευρά υψηλής πίεσης.

Οι γραμμές καθαρισμού και τα εξατομικευμένα βήματα καθαρισμού επιλέγονται κατά βούληση μέσω τηλεχειριστηρίου. Η δυνατότητα στεγνώματος με ζεστό αέρα μπορεί να στεγνώσει ως και πέντε θαλάμους δεξαμενών σε κάθε γραμμή καθαρισμού.

Lotos

LOTOS Kolej Sp. z o.o./Πολωνία

Τα βυτιοφόρα της εταιρείας LOTOS Kolej καθαρίζονται πλέον από ένα νέο σύστημα TSC της Kärcher.

Η LOTOS Group είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Πολωνίας. Η εταιρεία πετρελαίου δραστηριοποιείται και στην Πολωνία και στο εξωτερικό. Το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας καλύπτει την εξόρυξη και την επεξεργασία αργού πετρελαίου, καθώς και το εμπόριο προϊόντων πετρελαίου υψηλής ποιότητας.

Ως μέλος του LOTOS Group, η LOTOS Kolej είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά προϊόντων και την παράδοση πετρελαίου στο διυλιστήριο στο Gdańsk. Απαιτείται τακτικός καθαρισμός των βυτιοφόρων, για παράδειγμα για επισκευές και service.

Ο καθαρισμός σε αυτόν το χώρο συνήθως πραγματοποιούταν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα μεσαίας πίεσης. Με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, ο πελάτης αποφάσισε να επενδύσει σε νέα τεχνολογία καθαρισμού.

Το σύστημα, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2012, περιλαμβάνει δύο γραμμές καθαρισμού με έξι εσωτερικούς καθαριστές HKF 200 K2. Οι καθαριστές αυτοί είναι εξοπλισμένοι με 10 συνολικά αντλίες υψηλής πίεσης HDI 38/12. Η παραγωγή χλιαρού και ζεστού νερού πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις εναλλάκτες θερμότητας υψηλής πίεσης και έναν εναλλάκτη θερμότητας χαμηλής πίεσης. Η μονάδα δοσολογίας χημικού καθαριστικού υψηλής πίεσης δουλεύει με ακρίβεια και εξασφαλίζει πολύωρη λειτουργία για τις αντλίες υψηλής πίεσης. Το σύστημα ελέγχου PLC προσαρμόστηκε στις εξατομικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.

Lanfer

Lanfer Logistik/Γερμανία

Η Lanfer είναι μια κορυφαία υψηλής εξειδίκευσης εταιρεία μεταφοράς και service για τη διαχείριση, τη συντήρηση και την αποθήκευση στους τομείς των χημικών και των τροφίμων.
Εκτός από τη μεταφορά και τη διαχείριση εμπορευμάτων, η Lanfer προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών HGV. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα καθαρισμού τελευταίας λέξης της τεχνολογίας πιστοποιημένα από την Kärcher
 • Αρκετές γραμμές καθαρισμού με υψηλής πίεσης ακροφύσια ψεκασμού και ξεχωριστές συνδέσεις ατμού
 • Στέγνωμα δεξαμενών με τη χρήση ξηρού, αποστειρωμένου αέρα
 • Εξωτερικός καθαρισμός
 • Συνεργείο, χονδρεμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

Για να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση για εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών και επαγγελματικό εσωτερικό καθαρισμό που εξοικονομεί ενέργεια, τα υπάρχοντα συστήματα καθαρισμού της Kärcher στις περιοχές Meppen και Salzbergen εκσυγχρονίστηκαν και επεκτάθηκαν το 2007/2008.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της επέκτασης ήταν η τεχνολογία αντλίας υψηλής πίεσης της Kärcher και οι κατοχυρωμένοι θερμαντήρες προώθησης της Kärcher (οι οποίοι είναι πιο αποτελεσματικοί ενεργειακά). Επιπλέον κεφαλές εσωτερικού καθαρισμού, η δυνατότητα στέγνωσης και ο νέος καυστήρας ατμού για τη χρήση ατμού και θερμότητας των δεξαμενών ολοκλήρωσαν την εργασία εκσυγχρονισμού.

Steinkühler Deutschland

Steinkühler/Γερμανία

Το υποκατάστημα στο Großbeeren δημιουργήθηκε και λειτούργησε από τον όμιλο Steinkühler το 2011/2012.

Το υπερσύγχρονο σύστημα εσωτερικού καθαρισμού για σιλό και δεξαμενές που βρίσκεται εδώ ειδικεύεται στον καθαρισμό τροφίμων και σε προϊόντα ασφάλειας τροφίμων.

Χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία για γρήγορο, σε βάθος και οικολογικό εσωτερικό καθαρισμό.

Το σύστημα της Kärcher έχει δύο γραμμές καθαρισμού, με πέντε κεφαλές καθαρισμού η κάθε μία και ηλεκτρικό ακροφύσιο ψεκασμού, ζεστό νερό έως και 85°C, εισαγωγή χημικών, δυνατότητα παραγωγής ατμού και στέγνωση οχημάτων. Η θερμότητα ανακτάται από τα λύματα. Τα IBC μπορούν να καθαριστούν και εσωτερικά.

Η Steinkühler είναι μέλος του DVTI (Γερμανικός οργανισμός για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών), και εκδίδει το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Καθαρισμού (ECD), το οποίο εγγυάται τον καθαρισμό χωρίς υπολείμματα. Επιπλέον, τα συστήματα καθαρισμού είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το SQAS, το HACCP και το ISO 9001:2008.

Transportes Portuarios

Transportes Portuarios S.A./Ισπανία

Η εταιρεία Transportes Portuarios S.A. ιδρύθηκε το 1963 και από τότε προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Η Transportes Portuarios καταλαμβάνει έκταση 10.000 m² στο Polígono Pedrosa de L'Hospitalet, όπου σταθμεύουν οχήματα, γίνεται service και αναπλήρωση των οχημάτων.

Με το μεγάλο στόλο οχημάτων που διαθέτει, ο οποίος ειδικεύεται στη μεταφορά υγρών και τροφίμων σε κόκκους και υπόκειται στους αυστηρότερους υγειονομικούς ελέγχους, η Transportes Portugarios είχε γρήγορη και σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια χάρη στην αφοσίωση που επέδειξε και τη σκληρή δουλειά.

Οι δεξαμενές για υγρά είναι φτιαγμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένες με τα τελευταία συστήματα, περιλαμβανομένων μικροβιολογικών φίλτρων για αποστειρωμένα προϊόντα, ανεξάρτητες αντλίες, θερμόμετρα για την καταγραφή της θερμοκρασίας, και συστήματα θέρμανσης για την πρόληψη απώλειας θέρμανσης.

Οι δεξαμενές για τα τρόφιμα σε σκόνη ή κόκκους είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου της καλύτερης ποιότητας και είναι εξοπλισμένες με υδραυλικά συστήματα ανύψωσης και ανεξάρτητους συμπιεστές για την εκφόρτωση.

Το σύστημα σχεδιάστηκε για δύο γραμμές κεφαλών εσωτερικού καθαρισμού και τέσσερις αντλίες υψηλής πίεσης HDI 38/12, οι οποίες παράγουν 15.200 λίτρα/ώρα σε πίεση 120 bar και είναι εξοπλισμένες με τρεις κεφαλές εσωτερικού καθαρισμού HKF 200 και μία κεφαλή εσωτερικού καθαρισμού HKF 200 C2 για κάθε γραμμή. Το ζεστό και το κρύο νερό παρέχονται από δεξαμενές τροφοδοσίας. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο καθαρισμού αυτοκινήτων TB 46, με υψηλή πίεση και εντατική πρόπλυση.