Glasreiniger RM 500, 500ml

Raamreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een streepvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken. Verwijdert ook hardnekkige verontreinigingen.

Streeploos schone ramen, dat is waar je het voor doet. Maar we kunnen je een streeploos resultaat met je Window Vac alleen garanderen bij gebruik van het juiste reinigingsmiddel. De samenstelling en dosering van dit reinigingsmiddel zorgt voor dit gewenste resultaat. Meer reinigingsmiddel is zeker niet altijd beter, soms zijn mensen geneigd nog een scheutje extra toe te voegen en klagen dan over strepen. Echter, zijn dit vaak geen strepen maar achtergebleven opgedroogde zeepresten omdat te veel en/of onjuist reinigingsmiddel is gebruikt. Gebruik van bijtende middelen kunnen bovendien je Window Vac beschadigen, wat niet onder de garantie gedekt wordt.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Eigenschappen
 • Streepvrije reiniging
 • Extreem zacht voor materialen
 • Aangenaam, fris aroma
 • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
 • Kan ook manueel gebruikt worden
 Glasreiniger RM 500, 500ml
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
 • Ramen
 • Ramen met latwerk
 • Spiegels
 • Glazen tafels
 • Glazen douchecabines