Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg

Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης.

Ισχυρή σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών RM 760 για βαθύ καθαρισμό σε συνδυασμό με τις μηχανές καθαρισμού πλύσης-απόπλυσης. Για υφασμάτινες επιφάνειες σε δαπέδα (χαλιά, μοκέτες), υφασμάτινα επίπλα και καθισμάτων αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένων των μικτών και πλήρως συνθετικών ινών).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (kg) 0,8
Μονάσα συσκευασίας (Pieces) 4
pH 8,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Προϊόν
 • Αποτελεσματικό βαθύ καθαριστικό για καθαρισμό ψεκασμού και αναρρόφησης των υφασμάτινων καλυμμάτων και καθαρισμού.
 • Σε μορφή σκόνης
 • Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
 • Ηπια καθαριστική δράση
 • Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
 • Βελτιώνει το αποτέλεσμα και τη διάρκεια καθαρισμού
 • Χωρίς λευκαντικά
 • Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
 Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg
 Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg
 Σκόνη καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών για βαθύ καθαρισμό RM 760, 0.8kg
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κίνδυνος
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • P102 Μακριά από παιδιά.
 • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
Πεδία εφαρμογής
 • Προετοιμασία αυτοκινήτων
 • Επιφάνειες με πλακάκια