ΚΟΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

Κατά την παραγωγή και την επεξεργασία καουτσούκ και πλαστικών δημιουργούνται επικίνδυνα λεπτά και χονδρά σωματίδια. Αυτές οι ουσίες μπορούν να εμφανίζονται σε μεγάλες ποσότητες κατά τη μεταφορά ή τις εργασίες συντήρησης.

Rubber_plastic

Χρήση:

  • Μηχανήματα και σταθμοί εργασίας καθαρισμού, ειδικά για την αναρρόφηση κόκκων πλαστικού, θραυσμάτων και σκόνης
  • Αναρρόφηση σκόνης από διαδικασίες παραγωγής, π.χ. κατά τη δοσολογία κοκκοποίησης

 

Πρόκληση:

  • Επικίνδυνη και επιβλαβής για το περιβάλλον σκόνη
  • Εκρηκτική σκόνη
  • Πρόληψη της μόλυνσης των προϊόντων

 

Αποτέλεσμα:

  • Οι διαδικασίες παραγωγής διατηρούνται καθαρές και οι διακοπές λειτουργίας ελαχιστοποιούνται
  • Διασφάλιση της ασφάλειας στην εργασία και της αποτελεσματικότητας
  • Αξιόπιστη αναρρόφηση εκρηκτικής σκόνης από μηχανήματα με πιστοποίηση ATEX

Κατάλληλα μηχανήματα: