Пад, много мек, бял, 432 mm

Спецификации

Технически данни

Цвят бял
Диаметър (mm) 432
Твърдост / Тип четка много мек
Количество (част (и)) 5
Тегло вкл. Опаковка (kg) 1
Аксесоари