Бранденбургската врата – Берлин, Германия

Бранденбургската врата

Бранденбургската врата с нов блясък

Керхер направи почистване на Бранденбургската врата с професионалното съдействие на главния реставратор Томас Шуберт.

Символът на обединението на германската нация многократно е бил реновиран през своята 200-годишна история, за първи път през 1804, само 13 години след изграждането му. След тежките поражения, които са били нанесени през 2-та Световна война, през 1956 – 58 той отново е бил построен и изцяло преработен от професионалисти.

Имаше много проблеми, които трябваше да бъдат решени при почистването на Бранденбургската врата. Томас Шуберт посочи освен обичайното замърсяване на повърхността, и зацапване с боя и тъмни петна, които стигаха до сериозни втвърдявания. На фриза на метопа от източната страна имаше и сериозни замърсявания от птици.

Имаше зацапване с боя по всички елементи, преди всичко обаче в зоната на атика и на входовете на вратата.

Вредните вещества във въздуха са съществена причина за замърсяването. При това съдържанието на SO? и високите нива на прах във въздуха в Берлин също играят съществена роля.

Преди началото на почистването бяха проведени редица тестове за избор на подходяща технология за почистване. Бяха направени проби с пароструйки, водни струи и пясък с различни пръскачки. В крайна сметка беше взето решение за прилагане на един особено щадящ метод: почистване с чиста вода с налягане под 50 bar и 90°C температура. Отказахме се изцяло от използването на химикали.

Чрез този щадящ метод може да се запази естественият мат на Бранденбургската врата и да не се загуби характерът на историческата сграда.

В началото на месец май 1990 г. започнахме с почистването. Замърсените повърхности бяха изплакнати предварително с вода. След кратко време повърхността беше почистена със съответните параметри за почистване с плоска струя. В началото на месец септември 1990 г. приключихме с почистването.