Статуята на Буда на Лингшан – Вукси, Китай

Статуя на Буда "Lingshan Buddha"

През октомври 2012 г. компанията Керхер, в рамките на своята програма за спонсорство в областта на културата, реши да се ангажира с почистването на една от най-големите статуи на Буда в Китай: Служители на компанията и търговски партньори, с помощта на водоструйки, почистиха упоритите замърсявания по стълбите към известния Голям Буда на Линдшан, в близост до гр. Вукси (провинция Янгсу). Официалното откриване на церемонията по предаването на статуята след почистването беше направено в присъствието на делегация на представители на бизнеса от провинция Баден-Вюртемберг, включително и на министъра на икономиката и финансите, д-р Нилс Шмид.

Замърсяваниято по 218-те стъпала бяха предимно от атмосферата, птици и залепнали дъвки. Тук бяха използвани общо 25 бензинови водоструйки, модел G 4000. Уредите работят с налягане до 275 bar и количество на водата над 800 l/h. Почистването беше извършено изцяло без химия, като така имаше възможност отпадната вода да се оттича в канализацията. Почистената обща площ е над 3.100 m?.

Големият Буда на Лънгаш е бил изграден през 1996 г. по инициатива на Жао Пучу, предишният президент на Китайското будистко общество. Статуята е от бронз и е с височина 88 m и с тегло над 700 t.

Статуя на Буда "Lingshan Buddha"
Статуя на Буда "Lingshan Buddha"
Статуя на Буда "Lingshan Buddha"