Язовирна стена Мацудагава - Ашикага, Япония

Язовирна стена Мацудагава

Временно изкуство на язовирна стена

През лятото на 2008 г. Керхер спомогна за създаването на още едно произведение на изкуството. Този път в Япония. В сътрудничество с художника Клаус Даувен, машини за почистване с високо налягане бяха използвани за да се създаде сложна рисунка върху стената на язовир Мацудагава, близо до град Ашикага.

С водната струя бяха очертани върху стената на язовира (228 m дълга и 56 m висока) цветни мотиви по дванадесет годишния пласт от замърсявания. те наслагвания контурите на пет цвята. От контраста между почистената и необработената повърхност на дългата разцъфнаха пет цвята „Ханазакари“. Тези цветове ще останат видими през следващите 5 години. През това време, постепенно, върху бетона ще се наслагват лишеи, мъхове и други отлагания, като накрая ще заличат контурите на цветовете и те няма да се виждат повече.

.

За да направят очертанията на рисунката, японска фирма я дигитализира и използвайки лазерна технология я проектира върху стената. Четири машини Kärcher HD 1050 B бяха използвани в операцията по почистването. С въжета за катерене, подвижни платформи и помощта на немски специалисти по скално катерене от GSAR, техниците бяха в състояние да достигнат до всички части на язовирната стена и да отстранят мръсотията,съставена почти изцяло от органична материя.

През 2007 г. Клаус Даувен си сътрудничи с Kärcher за да създаде монументален мотив на животно, озаглавен "Wild Wechsel" (Вариации на Дивия Живот). Този проект е реализиран върху стената на язовир Олеф, в долината Хелентал в Германия. Даувен, който работи предимно на публични места, използва водоструйки от 2003 г. за създаването на временни рисунки върху повърхности като градински стени, подлези и колони на мостове. Той внимателно изучава повърхността, която му служи като фон и я включва в своите произведения на изкуството. Целта е, да не променя за постоянно оригиналния вид на съоръжението, както става при обикновените графити .

Язовирна стена Мацудагава
Язовирна стена Мацудагава
Язовирна стена Мацудагава