Модел на проект с германската комисия към UNESCO

Есента на 2013 г.: Германската комисия към UNESCO и специалистът по почистване Керхер започват подпомагането на съхранението на културните ценности с модел на проект за цяла Германия. В рамките на инициативата ще се направи почистване на световното културно богатство, защитено от UNESCO. Сътрудничеството с Керхер е част от програмата за публично-частно партньорство на Германската комисия към UNESCO. За две години партньорите ще обединят своите професионално компетентности за запазване на културното наследство.

Спонсорство Аахен

Търг за цяла Германия

Пролетта на 2014 г.: До месец февруари можех да се подават кандидатури за 38 германски паметника на културата, които са част от световното културно наследство, за модела на проект по темата Дългосрочна дейност. Общо 14 досиета за девет паметника на световното културно наследство се представят на журито, в което участва освен представители на германската комисия към UNESCO така и специалисти на Керхер по поддръжката на паметници на културата, култура и наука. Специализираното жури избира през април трите паметника на културата, които ще стигнат до финала за избор на победител: параклисът Карл и Хубертус в катедралата в Аахен, кметството в Куедлинбург и франконският фонтан във Вюрцбургската резиденция.

Спонсорство Фонтан "Франкониабрунен"

 Франконският фонтан във Вюрцбургската резиденция

Спонсорство UNESCO

Параклисът Карл и Хубертус в катедралата в Аахен

Спонсорство Кведлинбург

Кметството на Куедлинбург

За да се определи замърсяването на строежа и да се избере подходящият метод за почистване, Керхер ще разглежда до лятото избраните кандидати. След това през късната есен специализираното жури ще избере паметника на културата, който през 2015 г. ще бъде почистен от Керхер със съгласието на компетентната за този паметник институция и в тясно сътрудничество с реставратори.

Член на специалнизираното жури

Членове на специализираното жури освен представителите на Керхер и на германската комисия към UNESCO са и:

  • Професор Бертолд Букхард, член на управителния съвет и говорител на групата за мониторинг на световното културно наследство на ICOMOS Германия
  • Професор Габриеле Грасегер-Шьон, ръководител на лабораторията за строителна химия в Технически университет в Щутгарт
  • д-р Бригита Рингбек, представител на държавите, които са членове на комитета за световно културно наследство към UNESCO, към момента външен пост
  • Георг Шмид, заместник говорител на Областната група Баден-Вюртемберг в Съюза на реставраторите
  • Министър а.д. д-р Вернер фон Трютчлер, представител на ad hoc Работна група Световно културно наследство на провинциите в Конференцията на културното министерство
  • Професор Герд Вайс – председател на Съюза за поддръжка на паметниците на културата в провинциите
  • Ото Вьолберт, реставратор към Областната служба за поддръжка на паметниците на културата Баден-Вюртемберг

Тестови почиствания

Лятото на 2014 г.: Бяха извършени тестови почиствания на три избрани паметника на културата.

Проект за обучение

германската комисия към UNESCO участва в проекта за мерки за обучение на младежи, а Техническият университет в Щутгарт предоставя икономическа подкрепа за инициативата.


Решение

Декември 2014: Специализираното жури избира параклиса Карл и Хубетрус на катедралата в Аахен. Така 540 г. старият параклис се оказва победител в състезанието с другите германски паметници на културата. Керхер ще извърши през 2015 г. почистването и ще поеме разходите за реставрацията. Проведените обширни тестове показаха, че параклисът е най-подходящ за почистването на Керхер. „Ние сме много радостни, че можем да се ангажираме с поддръжката на една такава сграда, която е толкова важна от културна и историческа гледна точка“, казва Хартмут Йенер, председател на управителния съвет на Алфред Керхер ГмбХ и ко. КД.

Спонсорство Аахенска катедрала