Blue Competence

Blue Competence дефинира солидни критерии и стандарти за дългосрочна работа, които всеки, който се включи в инициативата, трябва да изпълнява. Така Blue Competence се грижи за по-голяма прозрачност, улеснява ориентацията и дава сигурност на тези, които търсят дългосрочни решения и продукти или дружества с дългосрочна дейност.

Blue Competence Header

Да работим за един по-добър свят: Blue Competence

Зеленият цвят се свързва с опазването на околната среда. Синьо е цветът за дългосрочност, при която икономичност, околна среда и общество са едно цяло. Към тези 3 аспекта се обръща и инициативата „Blue Competence“ на Съюза на германските дружества за машиностроене и изграждане на съоръжения е.В. (VDMA). В нея участват още 225 предприятия заедно с Керхер и 37 организация и професионални съюзи, които имат обща цел: дългосрочно гарантиране на качеството на живот на нашата планета.

Blue Competence

На първо място отговорност

Керхер е член на Blue Competence от началото на 2012 г. и поема активно отговорност. Декларираната цел е да постави начело машиностроенето и изграждането на съоръжения на движението за дългосрочно планиране и това да се запамети в главите и извън границите на бранша. За целта се документират и предоставят всеки напредък и възможност във всяка сфера, например ефективност на материалите, щадящо материалите производство и продукти с дълъг живот. Blue Competence показва какво движи индустрията на плоскостта на дългосрочното планиране. Тук Керхер може да даде ценен принос, защото отговорността към човека и природата за съществена част от неговата фирмена политика.

„Engineering a better world“

Инициативата за дългосрочност Blue Competence има за цел да стане водещ компетентен център за дизайн на екологични продукти и производство, както и на новаторски екологични технологии. И да се представят решенията за машиностроенето и изграждането на съоръжения с цел постигане на дългосрочност на политиците и обществото. Защото отговорите на предизвикателствата за бъдещето и за растящия брой на населението трябва да вървят ръка за ръка: разум и технология. Сферите на действие и целите за дългосрочна икономичност са дефинирани ясно:

 • Енергийна ефективност: по-малка консумация на електроенергия, с увеличаване на мощността.
 • Източници на енергия и прилагането им: ефективно ползване на сега съществуващите енергийни източници. Разработване и прилагане на нови и алтернативни източници за захранване.
 • Оптимизиране на ползването на ресурсите: оптимизиране на ползването и разработка на нови и алтернативни суровини.
 • Емисии: намаляване количеството на вредни емисии или стремеж към чиста среда.
 • Мобилност: прилагане на различни решения в различни конкретни ситуации/li>
 • Управление на рециклирането: избягване, намаляване и целесъобразна употреба на отпадъците.
 • Намаляване на разходите през времето на работния цикъл: от суровината и разходите за захранване, през производството, експлоатацията и рециклирането.

Обхватът на отговорността и на задачите е огромен. Пред всички нас се открива дълъг път. Първата стъпка е направена, следва още дълъг път. Не е важно, колко далечни са нашите цели, всекидневните отговорности и изълнението на ежедневните задачи ще гарантират бъдещото развитие на всички нас.

Blue Competence Грамота

Идеи за пестене на енергия с уреди на Керхер

Полиращи автомати с изсмукване

KIK-система

Точно определяне на параметрите на машината в съответствие с различните изисквания/потребители:

 • Мощност на турбината.
 • Мощност на двигателя за четките.
 • Скорост на движение.
 • Разпръскване на вода (B 80 W Bp).
KIK System

F.A.C.T.-система

Индивидуална настройка на скоростта на четките при машини с валяци с четки (BR):

 • за различни цели при почистването.
 • Намален разход на енергия до 15 процента в режим WHISPER-CLEAN.
 • Намален разход на енергия до 15 процента в режим FINE-CLEAN.
 • Намаляване на нивото на шум за потребителите и с цел опазване на околната среда в режими WHISPER и FINE-CLEAN
Fact System

eco!efficiency

 • Ново! Режим eco!efficiency при RS-моделите. Задействането на бутона за eco!efficiency води до следното:
 • намаляване на разхода на вода.
 • намаляване на разхода на електроенергия за изсмукващата турбина.
 • намален разход на електроенергия на моторчетата на четките.
 • намалена скорост по време на почистването (по-малък разход на ток).
 • значително снижаване разхода на прясна вода (до 20 процента) в сравнение с разхода на вода за основно почистване с обикновените полиращи автомати
eco!efficiency

D.O.S.E.-система

 • Прецизна система за дозиране на почистващите препарати (0-3 процента):
 • Избягване на предозиране: за операторите винаги е голямо предизвикателство да получат едновременно и екологична, и икономически ефективна почистваща смес (вода-почистващ препарат).
 • Намаляване на замърсяването на отпадните води, както и намаляване на разходите за пречистване с до 25 процента.
 • Защита на здравето на оператора, както и на околната среда чрез значителното намаляване на концентрацията на почистващи препарати.
 • Подобрена защита срещу образуване на микроорганизми и бактерии в контейнера за мръсна вода.
 • Прецизност на технология, благодарение на системата за измерване на дебита на водата и на помпата за подаване на почистващ препарат.
DOSE

Микрофибърна технология

Почти без почистващ препарат – почистването се дължи на перфектното попиване във влакната на кърпата на вода/на замърсявания, както на характерната форма:

 • За доброто почистване не са необходими или са необходими почистващи препарати в много малки количества.
 • Без почистващ препарат – безопасно за работника и екологично за природата.
 • Уникално: технологията с използване на микрофибър при машините с дискови четки за първи път е разработена и въведена от Керхер.
Микрофибърна технология

Диспенсърът за вода WPD 100

Power Save

Режимът Power Save трябва винаги да е активен.

 • Времето на работа на WPD 100 може да се настройва индивидуално.
 • В дните, в които не се ползва, като например през уикендите или нощем, уредът ще работи с минимален разход на енергия (< 1 ват).
 • Това помага да се пести енергия.
Power Save

Почистване на вентилационните отвори

Вентилационните отвори от задната страна на диспенсъра за вода трябва да се почистват редовно. Това гарантира оптималното функциониране на всички компоненти на диспенсъра за вода. Избягва се ненужно прегряване на отделните компоненти.
WPD работи най-ефективно, ако е гарантиран оптимален достъп на въздух. Това помага да се пести енергия.

Почистващи препарати

Съдове за питейна вода за многократна употреба

Използвайте съдове за питейна вода за многократна употреба вместо такива за еднократна – за да защитим природата.

 • Керхер Ви предлага бутилки само от пластмаса Tritan без съдържание на опасния за здравето BPA (бисфенол-A) an – така можете да се насладите на Вашата вода без вредни омекотители.
 • В офиса е подходящо да използвате стъклена кана.
 • Дизайнерската стъклена кана Eva Solo често се използва по време на срещи и заседания.
Варели

Използване на бутилки с CO2

 • При диспенсъри за вода, които предлагат вода със съдържание на CO2 следва винаги да се избира максималния размер на бутилката с CO2 (10 кг). Това има много преимущества:
 • Бутилката CO2 трябва да се сменя по-рядко.
 • Така не възниква ненужен допълнителен разход за транспорт.
 • WPD може да се ползва по-дълго време без прекъсване за смяна на бутилката с CO2.
 • Няма разходи за поддръжка.
CO2 бутилки

Product Carbon Footprint

 • Всеки разход на енергия остава следа под формата на въглероден двуокис, практически отпечатък от CO2, т. нар. Product Carbon Footprint (PCF).
 • С избора на WPD 100 на Керхер давате своя съществен принос за опазването на околната среда.
 • Не се използва енергия за производство, транспорт и почистване на малки и големи бутилки.
 • Отпадат свързаните с това вредни емисии на CO2.
 • За сравнение PCF на WPD 100 е само една шеста от PCF на бутилираната вода и по-малко от една десета от PCF на автоматите за бутилирани напитки.
Footprint

HD / HDS

eco!efficiency

Консеквентната употреба на режима eco!efficiency при всички HDS уреди води до:

 • по-икономична
 • и по-екологична експлоатация,
 • 20 процента спестяване на разход за гориво
 • 20 процента по-малко отделяне на CO2-
eco!efficiency

Правилният избор на аксесоари

Правилният избор на аксесоари за специфично приложение. Така задачите при почистването се извършват по-бързо и често с по-малък разход на ток и вода.

 • При упоритите замърсявания въртящите се дюзи съчетават предимствата на насочената и на плоската струя
 • Уреди за почистване на обширни по площ повърхности
 • Дюзата Power дава до 40 процента по-голяма мощност – гарантира се по-бързо и почистване в дълбочина
 • Въртящи се четки за ефективно и щадящо покритието на автомобилите почистване
Правилни аксесоари

Автоматично регулиране на налягането и количеството вода директно от пистолета

Благодарение на Servo-Control е възможно безстепенно регулиране на налягането и количеството вода директно от пистолета:

 • оптимална настройка на налягането и на количеството вода за всяка дейност при почистването
 • при леките замърсявания почистването може да стане с малко количество вода, със спестяване на ресурс, време и средства
Автоматично регулиране на налягането и количеството на водата директно на пистолета

Своевременно спиране на подаването на водa

При използване на дълга връзка за подаване на вода, при необходимост подаването на вода може да се спре своевременно, защото в маркуча и контейнера има достатъчно вода, за да се завърши почистването.

Лесно и бързо прехвърляне на останалите количества

Бутилките за почистващи препарати със Switch Chem системата не могат да се изпразват напълно. Благодарение на бързото и лесно изпразване на бутилките с почистващи препарати остатъците могат да се прехвърлят в следващата бутилка.

Бързо и лесно пресипване на остатъчните количества

Прахосмукачки

T 12/1 eco!efficiency

Работа с T 12/1 eco!efficiency

 • Пести разходи за ток и вода (до 40 процента)
 • Пести разходи
 • Много добри резултати при почистване въпреки спестената енергия
 • Много ниското ниво на шум (56 db(A)) дава възможност за чистене с уреда по всяко време на денонощието
 • Много здравият перманентен филтър дава възможност за прахосмучене без използване на филтърна торбичка, така се пестят разходите за филтърни торбички.
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

Автоматичната система за почистване на филтъра Tact се грижи не само за непрекъснато висока мощност на изсмукване, но и за продължителния живот на филтъра.

 • С насочени, мощни въздушни струи индивидуално се почиства плоския нагънат филтър. Предимство: много по-дълъг живот на филтъра в сравнение с обичайните филтърни системи.
 • Затова филтърът се сменя много рядко, което е добре за портмонето и ресурсите.
 • Плоският нагънат филтър се предлага като опция и от полиестерни влакна, които не се износват и се мият, което гарантира много дълъг живот и при мокро почистване.
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

За леки замърсявания е достатъчна една таблетка почистващ препарат
за да се гарантира почистването.

 • Оптимални резултати при почистване при леко замърсяване само с 1 таблетка.
 • Опаковката, която се разтваря във вода, не произвежда отпадък.
 • Индивидуално почистване чрез лесното дозиране.
 • Оптимална защита на кожата благодарение на самостоятелно опакованите таблетки.
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

В зависимост от проблема при почистването количеството може да се регулира от 5,5 l/min до 1 l/min.

 • Количества вода, които се регулират в зависимост от условията на почистване.
 • Спестяване на значително количество вода в зависимост от избрания вид работа.
 • Намаляване замърсяването на отпадната вода, в зависимост от дозировката на препарат.
 • Бързо съхнене на текстилните повърхности след почистване с използване на минимално количество вода.
Puzzi 400 K