Успехът се дължи на модулната система

За планирането на съоръженията е от голямо предимство, че използваните компоненти на Керхер са били разработени специално за почистването на контейнери. Така Керхер има възможност да предлага ексклузивно широк спектър на модулни и съвместими компоненти и да намери оптималното системно решение за всяко приложение. Това, че нашият дългогодишен опит в сферата на почистването на контейнери се влага директно w дефиницията на продуктите, е естествено, както и спазването на всички индустриални стандарти за качество.

Container interior cleaning, high pressure

Вътрешно почистване: Висчко се върти около правилната глава.

Системите за вътрешно почистване на Керхер са предвидени за универсална употреба и голяма част от тях имат разрешително за употреба съгласно ATEX-94/9. Обемът работа за единица време и работното налягане могат да бъдат съобразени със съответните изисквания. Задвижването става или с реактивен двигател или с електродвигател или с двигател със сгъстен въздух. Желаното въртеливо движение на дюзите се постига чрез принудително въртене на носача на дюзата на две нива. Асиметричните назъбени колела с голям брой зъбци гарантират покриване на цялата площ при пръскане и интензивното почистване на цялата вътрешна площ.

HKF 200

HKF 200

За отвори с диаметър от 200 милиметра: глава от благородна стомана за вътрешно почистване с електрическо задвижване или със сгъстен въздух HKF 200 с 2 или 4 дюзи. Максимално работно налягане до 200 bar. Подходящи за контейнери до 70.000 литра. Частите, които имат контакт с веществата, са от благородна стомана и са предназначени за универсална работа с киселини, основи, разтворители като почистващи препарати с широк спектър от стойности на pH.

HKF 50

HKF 50

За отвори с диаметър над 50 милиметра: главата за вътрешно почистване с електрическо задвижване или със сгъстен въздух HKF 50 за контейнери до 3.000 литра и с работно налягане до 100 bar. За почистващи препарати могат да се ползват основи и киселини с широк спектър на стойности на pH.

Помпи за високо налягане: Високо налягане за всяка нужда.

HDC Classic

Система за стационарно подаване на високо налягане с HDC Classic/Standard/Advanced

Стационарните помпени модули от серията продукти HDC са предназначени предимно за външно почистване. В отделна брошура можете да намерите детайлна информация за ползите от продукта.

Аксесоари и почистващи препарати.

Системните решения на Керхер представляват винаги съвкупност от перфектно съгласувани помежду си уреди, аксесоари и почистващи препарати. Аксесоари като системи за омекотяване на водата, дозиране на почистващи препарати с изсмукване или впръскване или ефективните системи за изсушаване откриват достъпа до непознати области на приложение. С ръчни пръскалки могат да се почистват площи, които са извън контейнера. Системите за защита срещу падане и за заземяване изпълняват незаменими аспекти от безопасността на процесите и работата.

Дозиране на почистващите препарати

Толкова много, колкото е необходимо, толкова малко, колкото може

Керхер разполага също и при системите за дозиране на почистващи препарати с точно толкова доказани и надеждни решения и иновативни процеси за намаляване на разхода на почистващи препарати.Стандартните препарати за почистване се подават от страната на изсмукване. При употреба на агресивни почистващи препарати те се подават директно в тръбата за високо налягане. Ефективен вариант за удължаване на времето на действие е нанасянето на химични препарати с ниско налягане и след това почистване с високо налягане.

Почистващи препарати

Точният почистващ препарат

Със серията Kärcher TankPro ние предлагаме почистващи препарати, които са оптимално адаптирани към технологията на машината, както и към специалните разпоредби и изисквания за професионално почистване на резервоари и контейнери - без никакви вещества, които са вредни за околната среда и здравето. Тези предимства могат да бъдат включени директно в проектирането и планирането на системата, за да се предвидят фактори като експлоатационен живот, дозиране или рециклиране.

Повдигателни механизми за почистващите глави

Повдигащи инструменти за почистващи глави

За работата с почистващите глави могат да се използват по избор електрически или пневматични уреди за повдигане или по-евтините, ръчно управляеми системи за баланс.

Повече чистота, повече сигурност

За почистването на капака на контейнера и за външната част на резервоара на цистерни и на камиони за транспорт на силози, се предлагат най-различни аксесоари, например патентованата Power-дюза или уникалният ергономичен пистолет за високо налягане EASY!Force. Системите за безопасност на работа като защита срещу падане, независимо дали индивидуални или колективни, се предвиждат още по времето на планиране и инженеринга на съоръжението.

ATEX сертификати

Kärcher доставя и специални почистващи решения за вътрешността на резервоарите със сертификат съгласно ATEX (2014/35/EU).