Приложения

Задачите, свързани с почистването на резервоари обичайно са комплексни и могат да имат специфични изисквания: размер и геометрия на резервоарите, типично замърсяване, външни фактори на влияние. Затова системните решения на Керхер се проектират детайлно. Тук ви представяме убедителни примери за това.

Почистване на резервоари и силози без граници.

Вътрешно почистване и изсушаване

Специализираното основно почистване със средства за вътрешно почистване и последващото изсушаване скъсява времето за почистване и престой и дава възможност за по-бързо пълнене.

Изсушаването чрез системи за изсушаване, които се захранват с мазут или газ, дават възможност за бързо обдухване на вътрешната част на резервоара.

Външно почистване

Почистването на външните части, които имат допир с препаратите, като капак или стената на резервоара, предпазва от влизане на замърсяване.

Съвършенство благодарение на комбинацията – 20-фута-контейнери

Почистването на контейнери за комбиниран превоз влак-кораб-сухопътен транспорт изисква мощни и надеждни системи за почистване. Тази логистична система представлява особено предизвикателство поради обширната мрежа и краткото време за зареждане.

Станциите за почистване гарантират потока на стоки
Универсални приложения за вътрешно почистване

Перфектно почистване на резервоари и контейнери от всички размери – IBC.

Почистването и повторното ползване на IBC-контейнерите предлага убедителни преимущества в сравнение с тези за еднократна употреба. Почистването е много по-икономично и благодарение на големия брой IBC в стопанския оборот съществено допринася за опазването на околната среда. Керхер предлага станции за почистване за всички размери контейнери и всички видове съдържание.

Вътрешно почистване на IBC
Почистване на IBC контейнер
TSC-малки съоръжения, външно почистване
Почистващи препарати

Специално за леки варели.

Станциите за почистване на Керхер на варели дават възможност за бързо почистване на леки съдове за съхранение с диаметър до 750 mm. Независимо от тяхната форма. Станцията за измиване с почистващи глави и корито с циркулираща вода е предварително монтирана и е "готова за употреба".

Мобилни системи за почистване на контейнери
Вътрешно почистване на резервоари с високо налягане
Вътрешно почистване на контейнери с високо налягане
Вътрешно почистване на резервоари с високо налягане, незабавна готовност за употреба
Лесно вътрешно почистване на контейнери
Специално приложение: почистване на дъбови бъчви с високо налягане