Пречистване на въздуха и предотвратяване на инфекции чрез филтриране

Въздухът от околната среда съдържа всякакви невидими аерозоли, неприятни суспендирани материали, патогени, прах и цветен прашец. HEPA филтрите на Kärcher, които са вградени в нашите прахосмукачки и пречистватели на въздух Kärcher, почистват ефективно въздуха, като отстраняват тези нежелани частици. Отделените частици се улавят във филтъра, където се разпадат след известно време - дори когато въздухът е по-влажен. Това надеждно свежда до минимум концентрацията на патогени в закрити помещения и съпътстващия риск от инфекция.

Пречистватели на въздух

Пречиствателят на въздух AF 100 от Kärcher може да бъде оборудван с филтър HEPA-14 (проверен по стандарт EN 1822). Тази комбинация позволява обмен на въздух шест пъти на час в помещения до 35 m², филтрирайки най-малко 99.995%* от потенциално натоварени с вируси аерозоли от околния въздух.

Прахосмукачки

Прахосмукачките за сухо почистване Kärcher като T 11/1 Classic HEPA или T 10/1 Adv HEPA са оборудвани с високоефективен HEPA-14 филтър, който надеждно филтрира 99,995% от вирусите, свързани с частици (сертифицирани по EN 1822/ 2019 и DIN EN 60335-2-69). Те също са много тихи, което ги прави подходящи за места, където шумът трябва да бъде сведен до минимум, като болници или хотели.

Предотвратяване на инфекции и намаляване на микробите с пречистватели на въздуха

Целенасочено елиминиране на микробите от въздуха в помещенията: пречиствателят на въздух AF 100 с комплекти филтри High-Protect-13 или HEPA-14 намалява обема на газообразни и твърди частици като аерозоли в околния въздух на помещението, като по този начин намалява риска от предаване на микроби на закрито.

Пречиствател на въздух Kärcher в експлоатация в хирургия
Пречиствател на въздух Kärcher в експлоатация в хотелска стая
Пречиствател на въздух Kärcher в експлоатация във фризьорски салон
Пречиствател на въздух Kärcher в експлоатация в офиса
Илюстрация на въздушния поток във въздушния филтър Kärcher

Как работи въздушният филтър?

Функционалният принцип на въздушния филтър е прост: пречиствателят на въздух AF 100 от Kärcher поддържа въздуха в помещението да се движи, той го вкарва, премахва частици, аерозоли и патогени чрез своята сложна филтърна система и освобождава пречистения въздух обратно в стаята. Този процес намалява концентрацията на потенциално инфекциозни аерозоли, вируси, бактерии, спори, дрожди и други патогени в закрити помещения. По време на процеса газовите частици се улавят от филтър с активен въглен, докато твърдите частици като аерозолите се събират чрез високоефективни HEPA филтри.

Пречиствателят на въздух AF 100 от Kärcher може да се използва с избор от изключително ефективни филтри H-13 или HEPA-14 (версия HEPA, проверена по стандарт EN 1822) и почиства до 550 m³ въздух на час. Това го прави подходящ за използване в помещения с площ до 35 м².*

Със скорост на отделяне от 99.995% за частици с диаметър най-малко 0,1 µm, филтърът HEPA-14 осигурява ефективна защита срещу всички видове патогени, като вируси, бактерии, спори или дрожди, свързани с частици, и следователно спомага за предотвратяването на инфекция.

* Въз основа на височина на тавана 2,5 м и шест пъти смяна на въздуха на час. За общия размер на помещението могат да се използват няколко машини според изискванията.


Ползите от почистването на въздуха с пречиствател на въздуха

  • Гъстата мрежа от влакна във филтъра HEPA-14 надеждно улавя дори и най-малките частици
  • Непрекъснато филтрира замърсения въздух в помещението
  • Елиминира бактериите, алергените, миризмите
  • Филтрира всички патогени, като вируси, бактерии, спори на плесени, вдишващи се частици и видове прах
  • Намалява риска от инфекция от микроби и аерозоли
  • Подобрява качеството на въздуха
Въздушния филтър Kärcher и интегрирания комплект филтри HEPA-14 Solution

Въздушен филтър Kärcher за почистване на околния въздух в чакалнята на лекарски кабинет

Области на приложение за пречистватели на въздух

Независимо дали става дума за класни стаи, ресторанти, лекарски кабинети, чакални, офиси, административни сгради или магазини, затворени помещения, които не могат да бъдат добре вентилирани, например поради ограничения в сградите или ниски външни температури, могат да се възползват значително от използването на пречиствател на въздух Kärcher. Когато е възможно, както в случаите с чакалнята на лекарските кабинети, пречиствателите на въздух трябва да бъдат разположени в непосредствена близост до чакащите хора, така че издишаният въздух да може да бъде насочен, уловен и филтриран.


Пречиствател на въздуха AF 100 professional


Предотвратяване на инфекция с използване на прахосмукачки с филтри HEPA-14

Прахосмукачки за сухо почистване Kärcher като T 11/1 Classic HEPA или T 10/1 Adv HEPA са оборудвани с високоефективен HEPA-14 филтър, който надеждно филтрира 99,995% от вирусите, свързани с частици (сертифициран по EN 1822/ 2019 и DIN EN 60335-2-69), улавяне на патогени от извлечения въздух. Те също са много тихи, което ги прави подходящи за места, където шумът трябва да бъде сведен до минимум, като болници, обществени съоръжения или хотели.

Чист въздух в класната стая с прахосмукачки Kärcher
Чист въздух в лобито на хотела с прахосмукачки Kärcher
Почистване на мокет в офис с прахосмукачка Kärcher с филтър
Илюстрация на принципа на действие на въздушния филтър Kärcher

Как работи пречистването на въздуха с прахосмукачки?

Функционалният принцип на HEPA почистване при прахосмукачки Kärcher се основава на два основни фактора: първо, непобедимата мощност на засмукване и второ, изключително ефективният филтър HEPA-14, който е вграден в прахосмукачката. Нейната мрежа от влакна улавя дори най-малките частици, като частиците на вируса SARS-CoV-2.

Ако вирус се разпространява например от кашлица, той се движи по въздуха в помещението под формата на големи капчици (аерозолите съдържат 50 000–500 000 отделни капчици), след което се залепва за праховите частици във въздуха и пада на пода. При изсмукване с прахосмукачка, оборудвана с високоефективен HEPA-14 филтър, като например T 11/1 Classic HEPA от Kärcher, повечето от тези частици, които са замърсени с микроорганизми (напр. вируси), могат да бъдат събрани и надеждно уловени. По този начин прахосмукачките Kärcher с вградени HEPA-14 филтри са много полезен инструмент за предотвратяване на инфекции.

Смяната на филтъра HEPA-14 не може да бъде по-проста, без нужда от инструменти. За да се възползвате от пълната ефективност на филтъра обаче, филтърната торбичка също трябва редовно да се подменя - при интензивна употреба се препоръчва филтърната торбичка да се сменя на всеки две седмици, а филтърът HEPA-14 на всеки четири седмици. При подмяна на филтърни торбички или филтри HEPA-14, които могат да бъдат замърсени с патогени като вируси, бактерии, дрожди или спори, от съществено значение е да се носят подходящи лични предпазни средства и да се спазват съответните хигиенни и/или дезинфекционни указания.


Предимства на прахосмукачките с филтър HEPA-14

  • Филтрира 99,995% от свързаните с частици вируси, бактерии, спори на мухъл, вдишващи се частици и прах (проверено по EN 1822/2019 и DIN EN 60335-2-69)
  • Намалява риска от инфекция от циркулиращи микроби
Прахосмукачка Kärcher с HEPA филтър

Почистване на мокет с прахосмукачка Kärcher с филтър HEPA-14

Области на приложение за прахосмукачки с филтри HEPA-14

Идеални за места, където хигиената е от първостепенно значение, като болници, домове за възрастни хора или домове за грижи и детски ясли, и е полезно допълнение към конвенционалните хигиенни мерки в офиси, столове или магазини.


Професионални прахосмукачки Kärcher с филтър HEPA-14

Следните професионални прахосмукачки от Kärcher или имат вграден HEPA-14 филтър, или могат да бъдат оборудвани с такъв:

  • T11/1 Classic HEPA прахосмукачка за сухо почистване
  • T 10/1 Adv HEPA прахосмукачка за сухо почистване