AP 100/50 M

AP 100/50 M представлява лесно и гъвкаво решение за уред всичко-в-едно, подходящ за най-различни повърхности, покрива както функцията за пръскане, така и тази за изсмукване на уредите за почистване.

Универсалният уред за почистване AP 100/50 M представлява лесно и гъвкаво решение за уред всичко-в-едно и отстранява основно замърсявания и бактерии по най-различни повърхности. Уредът покрива както функцията за пръскане, така и тази за изсмукване на уредите за почистване, като така може да се работи продуктивно и да се пести време. Мощната смукателна турбина изсмуква повърхностите за една трета от времето, което е необходимо на другите уреди за почистване и се грижи повърхностите да са готови за ползване и да са сухи. Уредът се нуждае от малко оборудване и затова бързо е готов за употреба и идеален за ежедневна употреба.

Характеристики и предимства
Универсален уред за почистване AP 100/50 M: Почистване с високо налягане
Почистване с високо налягане
Препаратът за почистване се транспортира от помпата за високо налягане. 15 m маркуч за високо налягане за голям работен радиус. Пръскачка с дюза за високо налягане като стандартно оборудване. Разширение по желание благодарение на множеството аксесоари, например с пръскачка за пяна.
Универсален уред за почистване AP 100/50 M: Включително изсмукване
Включително изсмукване
Водата от почистването може лесно да бъде изсмукана с прахосмукачката за мокро/сухо почистване, ако например наоколо няма канал. Употреба на уреда от двама оператори едновременно. Много гъвкав маркуч, оптимално съгласуван за уреда и начина на употреба.
Универсален уред за почистване AP 100/50 M: Винаги имате прясна вода под ръка
Винаги имате прясна вода под ръка
Резервоар за вода със 100 l обем. Мобилна употреба, независимо от водозахранването. Включително маркуч за лесно пълнене от водопроводния кран.
Перфектно дозиране на почистващи препарати
  • На AP 100/50 M има място за две бутилки с почистващ препарат.
  • Чрез системата за регулиране на дозирането могат да се подават почистващи препарати според нуждите.
  • Може да се сменя между подаването на почистващ и дезинфекциращ препарат.
Спецификации

Технически данни

Обем на резервоар за чиста вода (л) 100
Обем на резервоар за мръсна вода (л) 70
Максимално налягане (бар) 6 slash_vonbis 19 slash_vonbis макс. 50
Дебит (л/мин) 5
Мощност турбина (Вт) 1800
Мощност на помпата (Вт) 370
Напрежение (В) 230
Тегло (кг) 100

Оборудване

  • Маркуч за високо налягане: 15 м, Модел за хранително-вкусовата промишленост, DN 6, 250 bar
  • Смукателен маркуч
  • Изсмукваща дюза
  • Засмукваща тръба: 2 бр., 550 мм, 40 мм, Метал
  • Ръчен пистолет: Пистолет с Easy-Press
  • Струйна тръба: 600 мм
  • Система за смяна на препаратите
Универсален уред за почистване AP 100/50 M
Аксесоари
Почистващи препарати