SensoTimer ST 6 eco!ogic

Inteligentni kompjuter za polivanje SensoTimer ST6 eco!ogic se orijentiše na potrebu biljaka za vodom i zaliva uz pomoć radio senzora upravljajući se prema vlazi.

SensoTimer ST6 eco!ogic zaliva upravljajući se prema vlazi i u skladu sa potrebama. Senzor sadržan u obimu isporuke meri koeficijent vlažnosti tla i putem radija ga šalje u SensoTimer. Željena vrednost vlage se da podesiti u 5 stepeni. Kada se odabrana vrednost ne postigne, zalivanje se automatski pokreće u sledećem podešenom vremenu. Jedinica za opsluživanje koja može da se skine i 5 tastera za opsluživanje čine programiranje veoma jednostavnim. Mogu da se podese po dva vremena za zalivanja dnevno (maks. trajanje zalivanja: 90 min). Zahvaljujući eco!ogic funkciji, zalivanje može da se dodatno pomeri za 1 do 7 dana. U svako doba je moguće ručno zalivanje. Na pritisak dugmeta programiranje zalivanja može da se izostavi za 24 časa. SensoTimer ST6 eco!ogic je kompatibilan sa svim poznatim Klick sistemima. Priključak za slavinu i pred filter su sadržani u obimu isporuke, a neophodna baterija od 9 V nije.

Obeležja i prednosti
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Zalivanje biljaka putem upravljanja vlagom
Zalivanje biljaka putem upravljanja vlagom
Efikasno zalivanje biljaka, koje štedi vodu, u skladu sa potrebama biljaka
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Individualno programiranje
Individualno programiranje
Zalivanje u skladu sa potrebama biljaka.
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Automatsko uključivanje i isključivanje
Automatsko uključivanje i isključivanje
Ciljano zalivanje.
Displej koji se skida
  • Komforno programiranje.
Taster za 24-časno isključivanje zalivanja
  • Prekid zalivanja na 24 časa.
Moguće ručno zalivanje
  • Kratkoročno vađenje vode.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj G3/4 + G1
Maks. pritisak (bar) 10
Boja crna
Težina (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 96 x 137 x 153

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Scope of supply

  • Senzor za vlažnost: 1 Kom
  • Isporučuje se s baterijama: ne

Oprema

  • Izlaz za vodu koji može da se programira: 1 Kom
  • Neophodne su baterije
  • Broj baterija: 2 x 9 V blok
 SensoTimer ST 6 eco!ogic
Videos
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Travnjak, leja sa cvećem, leja sa povrćem, živa ograda
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.


Pitanja vezana za SensoTimer ST6 eco!ogic

Opšte informacije

SensoTimer ST6 eco!ogic je opremljen samo jednim izlazom za vodu i na taj način samo jednim senzorom, dok ST6 Duo eco!ogic raspolaže sa dva izlaza odnosno senzora. Međutim, kod oba modela se primenjuje isti displej. Ako za početak ne inicijalizujete drugi senzor, na displeju se do daljnjeg više ne prikazuje 2. senzor. To važi sve dok na SensoTimer ne izvršite resetovanje.

Za SensoTimer postoje dve vrste priključka:
a) Montaža ventilske jedinice direktno na slavinu za vodu.
b) Montaža ventilske jedinice na zid. Za to preko creva možete da položite dovod od slavine za vodu do željene pozicije, npr. do kućnog zida. Otvori na zadnjoj strani ventilske jedinice omogućuju jednostavnu montažu. Na taj način napr. na slavinu za vodu može da se instalira višekraki razdelnik, pa tako nastaje slobodan priključak za ručno zalivanje.

Da, SensoTimer je veoma pogodan za režim rada sistema podzemnog zalivanja visokog stepena protoka.

Tu se na primer ubrajaju:
a) pravougaone prskalice
b) kružne prskalice
c) crevo za kapanje
d) Kärcher Rain System

Senzor

Optimalno mesto za senzor je neposredan sektor zalivanja.

Bez prepreka komandnu jedinicu i senzor možete da postavite na međusobnu razdaljinu do 100 m.

Ne. Svaki pojedinačni senzor je preko individualne adrese povezan sa komandnom jedinicom i dodeljen određenom izlazu za vodu. Kako biste obezbedili režim rada bez smetnji, neophodan je proces inicijalizacije prilikom puštanja u rad.

U roku od 1 časa posle puštanja u rada senzor u taktu minuta šalje svoje merne podatke komandnoj jedinici. Zatim se manifestuje prenos svih 30 minuta.

Pošto ste izvršili sva podešavanja, funkciju možete da proverite sasvim jednostavno tako što kanete malo vode na belu površinu podloge senzora. Posle nekoliko sekundi pojavljuju se kapljice na displeju komandne jedinice. Obično broj kapi raste na punih 5 kapi, pošto podloga u svom merenju reaguje vrlo senzitivno.

Funkcije

Za početak je dovoljno fabričko podešavanje. Međutim, podešavanja bi trebalo da proverite i da ih po potrebi prilagodite individualnim potrebama biljaka. Naročito prag aktiviranja za zalivanje. Svako podešavanje kasnije takođe po želji možete da promenite.

Senzor na svakih 30 minuta šalje vrednost vlažnosti komandnoj jedinici.

U zavisnosti od vrste zemlje ona se detektuje kao različito vlažna. Na primer zemlja za cveće može da upija vodu kao sunđer i relativno brzo detektuje kao suva. SensoTimer na displeju onda uprkos tome još prikazuje 5 kapi. Jer stvarni sadržaj vlage zemlje za cveće je veći od detektovanog.

Senzor na svakih 30 minuta šalje informaciju. U najdužem slučaju bi zalivanje bilo aktivno 29 minuta, pre nego što senzor transferuje signal i na taj način bi se zalivanje završilo. Osim toga zalivanje bi se odmah zaustavilo, ukoliko bi voda dospela na podlogu senzora. Voda se tek u tlu raspodeljuje postepeno i ravnomerno.

Pomoću eco!ogic funkcije zalivanje možete da odgodite za 1 – 7 dana. Na taj način dodatno možete da štedite vodu i da simulirate formiranje korena biljke.
Ukoliko je podešavanje na [ -d ], funkcija je isključena i zalivanje startuje ukoliko izmerena vlaga tla padne ispod podešenog praga za aktiviranje.
Ukoliko aktivirate funkciju, zalivanje se odgađa za podešeno vreme.

Primer za dvodnevno odgađanje:
Pretpostavimo da bi podešeno zalivanje imalo start u ponedeljak u 8.00 časova, u slučaju potkoračenja vrednosti vlage. Ukoliko do tada nije padala kiša i ako ste podesili odgađanje od 2 dana, zalivanje startuje tek u sredu u 8.00 časova. Ukoliko je u međuvremenu ipak padala kiša i tlo je dovoljno vlažno, zalivanje bi, u slučaju potkoračenja vrednosti vlage, startovalo tek u sledećem podešenom vremenskom trenutku. Ovaj vremenski trenutak bi se zbog podešenog odgađanja ponovo pomerio za 2 dana.

Da. Za to izvadite baterije iz senzora i komandne jedinice i umetnite ponovo nešto kasnije. Tokom starta komandne jedinice pritisnite taster [ok] i držite ga pritisnutog sve dok se na displeju ne pojave simboli na displeju i ne počne da treperi vreme. Posle uključivanja vremena startuje Countdown i senzor 1 možete da inicijalizujete. Molimo da obratite pažnju na redosled instalacije prilikom umetanja baterije.

Otklanjanje greške

Ako se na displeju pojavi ,,ERR'', postoji problem na ventilu. Eventualno neko strano telo blokira ventil. Kako biste SensoTimer iznova startovali, morate iznova da umetnete bateriju. Zatim uklonite priključak za slavinu ventila i potražite strano telo. Pokušajte da ventil otvorite preko manuelnog režima zalivanja i da isperete strano telo.

Radio simbol zatreperi, ako komandna jedinica traži radi signal senzora. Ukoliko komandna jedinica jedan čas ne dobija signal, na displeju se prikazuje „Off“. Pritiskom na taster [ok] počinje ponovna pretraga signala.

Radio simbol zasvetli, ako ...
a) je distanca između senzora i komandne jedinice ili prevelika ili je radio signal prekinut nekim predmetima.
Savet: Smanjite udaljenost između komandne jedinice i senzora.
b) komandna jedinica startuje iznova.
Signal se automatski pronalazi u roku od pola časa.
Savet: Ako uklanjate bateriju senzora, pa je zatim ponovo umećete, signal se pronalazi u roku od 1 minuta.
c)radio signal se ometa nekim drugim signalom i komandna jedinica ne pronalazi senzor.
Savet: Ako drugi signal više ne vrši ometanje, senzor se pronalazi automatski u roku od 30 minuta.

OFF“ na displeju ukazuje na dva moguća uzroka:
a) Baterija je prazna.
Ako je baterija prazna, displej pokazuje „OFF“. Uz to se na displeju simbol baterije pojavljuje kao prazan. Morate da zamenite bateriju.
b) Nedostaje signal senzora.
Ako komandna jedinica izgubi signal senzora, počinje pretraga signala i radio simbol zatreperi. Ukoliko komandna jedinica jedan čas ne primi signal, na displeju se pojavljuje „OFF“. U tom slučaju simbol baterije prikazuje aktuelan status baterije i radio simbol treperi. Restart pritiskom na taster [ok].

Proverite takođe da li podloga senzora stvarno ima kontakt sa zemljom. Molimo obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu "Implementiranje senzora"

Čuvanje tokom zime

Odvrnite ventil sa slavine za vodu i ispraznite SensoTimer, tako što ventile otvorite u manuelnom režimu. Demontirajte baterije sa komandne jedinice i senzora i sve delove skladištite do sledećeg proleća u prostoriji koja je zaštićena od mraza. Preporuka: za početak svake sezone zalivanja upotrebite nove baterije

Rezervni delovi

Da, postoji mogućnost, da zamenite SensoTimer, pa da zatim „inicijalizujete“ novi senzor. Senzore takođe možete da dobijete kao rezervne delove
(broj dela: 4.645-499.0).

Jednom godišnje na početku nove sezone zalivanja trebalo bi da zamenite podlogu u senzoru, kao bi bilo zagarantovano korektno merenje. Podloga senzora je u trgovini raspoloživa pod brojem dela 2.645-242.0.