Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic

Интелигентният автомат за напояване SensoTimer ST6 eco!ogic се ориентира към потребността от вода на растенията и напоява според влажността с помощта на радио сензор.

SensoTimer ST6 eco!ogic осигурява напояване според влажността и потребността на растенията. Включеният в комплекта сензор измерва влажността на почвата и изпраща данните към контролера. Желаната влажност на почвата може да се настрои в една от 5 степени. Когато влажността падне под избраното ниво напояването стартира автоматично при следващия заложен времеви интервал. Подвижният панел за управление с 5 бутона прави програмирането на уреда много лесно. В рамките на денонощието могат да бъдат заложени до 2 цикъла на напояване (максимална продължителност на напояването: 90 мин.). Благодарение на функцията eco!ogic поливането може да бъде допълнително отложено от 1 до 7 дни. По всяко време може да се стартира напояване в ръчен режим. С натискането на един бутон могат да бъдат отменени заложените за следващите 24 часа цикли на напояване. SensoTimer ST6 eco!ogic е съвместим с всички популярни клик-системи. Адаптерът и предфилтърът са включени в комплекта, не е включена 9-волтовата батерия.

Характеристики и предимства
 Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic: Напояване според влажността на почвата
Напояване според влажността на почвата
Ефективно, пестящо вода и съобразено с потребностите на растенията напояване.
 Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic: Индивидуално програмиране
Индивидуално програмиране
Напояване според потребностите на растенията.
 Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic: Автоматично вкл. и изкл.
Автоматично вкл. и изкл.
Целенасочено напояване.
Свалящ се дисплей
  • Лесно програмиране.
Бутон за прекъсване на напояването за 24 часа
  • Прекъсване на напояването за 24 часа.
Възможност за ръчно напояване
  • Краткотрайно зареждане с вода.
Спецификации

Технически данни

Свързваща резба G3/4 + G1
Максимално налягане (bar) 10
Тегло (kg) 0,6
Тегло вкл. Опаковка (kg) 0,9
Размери (Д х Ш х В) (mm) 96 x 137 x 153
-- Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитерен специалист. Съдържа наноматериали.

Оборудване

  • Изход за вода с програмиране, 1 част (и)
  • Сензор за влага, 1 част (и)
  • Нужни са батерии
  • Батериите са включени в комплекта, не
  • Брой батерии, 2 x 9 V батерии
 Автомат за напояване SensoTimer ST 6 eco!ogic

Видео

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Трева, цветни и зеленчукови лехи, храсти
Аксесоари

Въпроси за SensoTimer ST6 eco!ogic

Обща информация

Таймерът SensoTimer ST6 eco!ogic има само един изход за вода и е оборудван също така само с един сензор, докато ST6 Duo eco!ogic разполага с два изхода респ. сензора. При двата модела обаче се използва един и същ дисплей. Ако в началото не се програмира втори сензор, на дисплея до следващо нареждане не се показва повече 2-ри сензор. Това важи дотогава, докато не се извърши възстановяване на изходните настройки на таймера SensoTimer.

За таймера SensoTimer има два вида свързване:
a) Монтаж на клапанния блок директно на крана за водата.
b) Монтаж на клапанния блок на стената. Освен това с маркуча може да се направи захранване от крана за водата до желаната позиция, например стена на дома. Прорезите на задната страна на клапанния блок правят възможен лесният монтаж. Така например на крана за водата може да се инсталира многоходов превключвател и възниква свободно свързване за ръчното напояване.

Да, таймерът SensoTimer е подходящ за работата на система за подпочвено напояване с висок дебит.

Към тях принадлежат например:
a) Правоъгълни спринклери
b) Кръгови спринклери
c) Капков маркуч
d) Kärcher Rain System

Сензор

Оптималното място за сензора е непосредствената област на напояване.

При отсъствие на препятствия устройството за управление и сензорът могат да се позиционират на разстояние 100 м един от друг.

Не. Всеки отделен сензор е свързан чрез индивидуален адрес с устройството за управление и е причислен към определен изход за вода. За да се гарантира несмущаваната работа, е необходимо процесът на програмиране да се извърши при въвеждането в експлоатация.

През първия час след въвеждането в експлоатация сензорът изпраща измерените от него данни на устройството за управление ежеминутно. След това предаването се извършва на всеки 30 минути.

След като сте направили всички настройки, функцията може да се провери съвсем лесно, като капнете малко вода върху бялата повърхност на подложката на сензора. След няколко секунди капките се появяват на дисплея на устройството за управление. Обикновено броят на капките се увеличава на пълни 5 капки, тъй като подложката реагира много чувствително в измерването си.

Функции

За началото е достатъчна заводската настройка. Но настройките трябва да се проверят и евентуално да се съгласуват с индивидуалните нужди на растенията. Особено прагът на задействане на напояването. Всяка настройка може отново да се промени по-късно произволно.

Сензорът изпраща стойността на влажността на устройството за управление на всеки 30 минути.

В зависимост от вида на почвата тя се усеща различно влажна. Например почвата на цветята може да попие водата като гъба и да се усети суха относително бързо. Тогава таймерът SensoTimer показва на дисплея въпреки това още 5 капки. Тъй като действителното съдържание на влага в почвата на цветята е по-висока, отколкото усетената.

Сензорът изпраща информация на всеки 30 минути. В най-продължителния случай напояването би било активно 29 минути, преди сензорът да предаде сигнала и по този начин напояването да бъде прекратено. Освен това напояването би било спряно веднага, ако върху подложката на сензора попадне вода. Равномерното разпределение на водата в почвата става постепенно.

С eco!ogic функцията напояването може да се отложи с 1 – 7 дни. Така може да се спести допълнително вода и да се стимулира образуването на корени на растенията.
Ако стои настройката е на [ -d ], функцията е изключена и напояването започва, когато измерената влага на почвата падне под настроения праг на задействане.
Когато функцията се активира, напояването се отсрочва с настроеното време.

Пример за двудневно отлагане:
Приема се, че настроеното напояване би стартирало при понижаване на стойността на влажността в понеделник в 8.00 часа. Дотогава не е валяло и е било настроено отлагане от 2 дни, следователно напояването започва едва в сряда в 8.00 часа. Ако обаче междувременно е валяло и почвата е достатъчно влажна, при понижаване на стойността на влажността напояването би започнало отново в следващия настроен момент. Този момент се отсрочва чрез настроеното отлагане отново с 2 дни.

За тази цел извадете батериите от сензорите и устройството за управление и след малко ги поставете отново вътре. По време на стартирането на устройството за управление натиснете бутона [ok] и го дръжте, докато на дисплея се появят всички символи и часът започне да премигва. След настройката на часа стартира хронометърът и сензор 1 може да се програмира. Моля съблюдавайте последователността на инсталацията при поставянето на батерията.

Отстраняване на грешки

Ако на дисплея се появи "ERR", е налице проблем с клапана. Евентуално клапанът е блокиран от чуждо тяло. За да стартирате таймера SensoTimer отново, трябва да поставите отново батерията. След това отстранете крановата връзка на клапана и потърсете за наличие на чужди тела. Опитайте да отворите клапана чрез ръчния режим на напояване и да изплакнете и отстраните чуждите тела.

Символът на радиосигнала премигва, когато устройството за управление търси радиосигнала на сензора. Ако устройството за управление не получи сигнал в продължение на един час, дисплеят показва "OFF". Чрез натискането на бутона [ok] започва повторното търсене на сигнала.

Символът на радиосигнала премигва, когато ...
a) дистанцията между сензора и устройството за управление или е прекалено голяма, или радиосигналът е прекъснат от предмети.
Съвет: Намалете разстоянието между устройството за управление и сензора.
b) стартирайте отново устройството за управление.
Сигналът е се намира автоматично в рамките на половин час.
Съвет: Ако отстраните батерията на сензора и след това я поставите отново, сигналът се намира в рамките на 1 минута.
c)радиосигналът е смущаван от друг сигнал и устройството за управление не намира сензора.
Съвет: Ако другият сигнал вече не пречи, сензорът се намира автоматично в рамките на 30 минути.

Появата на "OFF" на дисплея насочва към две възможни причини:
a) Батерията е празна.
Ако батерията е празна, дисплеят показва "OFF". Освен това символът на батерията на дисплея показва празно състояние. Батерията трябва да се смени.
b) Липсва сигналът на сензора.
Ако устройството за управление загуби сигнала на сензора, започва търсене на сигнала и символът на радиосигнала премигва. Ако устройството за управление не получи сигнал в рамките на един час, на дисплея се появява "OFF". В този случай символът на батерията показва актуалното състояние на батерията и символът за радиосигнала премигва. Новото стартиране се извършва чрез натискането на бутона [ok].

Проверете дали подложката на сензора има действително контакт с почвата. Моля съблюдавайте указанията в инструкцията за обслужването "Поставяне на сензора в почвата"

Съхранение през зимата

Отвинтете клапана от крана за водата и изпразнете таймера SensoTimer, като отворите клапаните в ръчен режим. Демонтирайте батериите от устройството за управление и сензора и съхранявайте всички части до следващата пролет в защитено от замръзване помещение. Препоръка: в началото на напоителния сезон използвайте нови батерии

Резервни части

Да, има възможност за смяна на таймера SensoTimer и след това за „програмиране” на нов сензор. Сензорите са налични и като резервни части
(Номер за поръчка: 4.645-499.0).

Подложката в сензора ежегодно в началото на новия напоителен сезон трябва да се сменя, за да се гарантира правилното измерване. Подложката на сензора в налична в търговията под номер за поръчка 2.645-242.0.