Резервни сензори

Резервни вложки за сензорите на SensoTimer ST6 eco!ogic и ST6 Duo eco!ogic за оптимално функциониране. Те трябва да се заменят веднъж годишно.

Автоматите SensoTimer ST6 и ST6 Duo eco!ogic осигуряват напояване според влажността на почвата. Включените в комплекта сензори измерват влажността на почвата и предават радио сигнал до уреда. Вложката на сензора, която е в пряк контакт с почвата, следва да се заменя веднъж годишно с оглед оптималното измерване на влажността. Сензорните могат да бъдат заменени бързо и лесно с помощта на отвертка. Това включва развиване на два винта на гърба на сензора, премахване на предния капак и изваждане на вложката. След това старата вложка може лесно да бъде заменена с новата. Накрая капакът на сензора се поставя отново и се фиксира на място с помощта на винтовете на гърба. Готово.

Характеристики и предимства
Сменящи се вложки на сензора.
Напояване според влажността на почвата
Спецификации

Технически данни

Размери (Д х Ш х В) (mm) 48 x 12 x 4
-- *Съдържа наноматериали.

Оборудване

  • Допълнителни подложки за сензор, 2 част (и)
 Резервни сензори

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Трева, цветни и зеленчукови лехи, храсти