Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading

Диспенсър за вода WPD 100

Диспенсър за вода WPD 100

Power Save

Режимът Power Save трябва винаги да е активен.

 • Времето на работа на WPD 100 може да се настройва индивидуално.
 • В дните, в които не се ползва, като например през уикендите или нощем, уредът ще работи с минимален разход на енергия (< 1 ват).
 • Това помага да се пести енергия.
Power Save

Почистване на вентилационните отвори

Вентилационните отвори от задната страна на диспенсъра за вода трябва да се почистват редовно. Това гарантира оптималното функциониране на всички компоненти на диспенсъра за вода. Избягва се ненужно прегряване на отделните компоненти.
WPD работи най-ефективно, ако е гарантиран оптимален достъп на въздух. Това помага да се пести енергия

Почистващи препарати

Съдове за питейна вода за многократна употреба

Използвайте съдове за питейна вода за многократна употреба вместо такива за еднократна – за да защитим природата.

 • Керхер Ви предлага бутилки само от пластмаса Tritan без съдържание на опасния за здравето BPA (бисфенол-A) an – така можете да се насладите на Вашата вода без вредни омекотители.
 • В офиса е много подходящо да използвате стъклена кана.
 • Дизайнерската стъклена кана Eva Solo често се използва по време на заседания.
Варели

Използване на бутилки с CO2

 • При диспенсъри за вода, които предлагат вода със съдържание на CO2 следва винаги да се избира максималния размер на бутилката с CO2 (10 кг). Това има много преимущества:
 • Бутилката CO2 трябва да се сменя по-рядко.
 • Така не възниква ненужен допълнителен разход за транспорт.
 • WPD може да се ползва по-дълго време без прекъсване за смяна на бутилката с CO2.
 • Няма разходи за поддръжка
CO2 бутилки

Product Carbon Footprint

 • При всяко потребеление на енергия се отделя въглероден двуокис, разновидност от CO2, т. нар. Product Carbon Footprint (PCF).
 • С избора на WPD 100 на Керхер вие допринасяте за незамърсяването на околната среда.
 • Не се използва енергия за производство, транспорт и почистване на малки и големи бутилки.
 • Отпадат свързаните с това вредни емисии на CO2.
 • За сравнение PCF на WPD 100 е само една шеста от PCF на бутилираната вода и по-малко от една десета от PCF на автоматите за бутилирани напитки.
Footprint


Power Save

Режимът Power Save трябва винаги да е активен.

 • Времето на работа на WPD 100 може да се настройва индивидуално.
 • В дните, в които не се ползва, като например през уикендите или нощем, уредът ще работи с минимален разход на енергия (< 1 ват).
 • Това помага да се пести енергия
Power Save

Product Carbon Footprint

 • При всяко потребеление на енергия се отделя въглероден двуокис, разновидност от CO2, т. нар. Product Carbon Footprint (PCF).
 • С избора на WPD 100 на Керхер вие допринасяте за незамърсяването на околната среда.
 • Не се използва енергия за производство, транспорт и почистване на малки и големи бутилки.
 • Отпадат свързаните с това вредни емисии на CO2.
 • За сравнение PCF на WPD 100 е само една шеста от PCF на бутилираната вода и по-малко от една десета от PCF на автоматите за бутилирани напитки.
Product Carbon Footprint

Съдове за питейна вода за многократна употреба

Използвайте съдове за питейна вода за многократна употреба вместо такива за еднократна – за да защитим природата.

 • Керхер Ви предлага бутилки само от пластмаса Tritan без съдържание на опасния за здравето BPA (бисфенол-A) an – така можете да се насладите на Вашата вода без вредни омекотители.
 • В офиса е подходящо да използвате стъклена кана.
 • Дизайнерската стъклена кана Eva Solo често се използва по време на срещи и заседания.
Варели

Почистване на вентилационните отвори

Вентилационните отвори от задната страна на диспенсъра за вода трябва да се почистват редовно. Това гарантира оптималното функциониране на всички компоненти на диспенсъра за вода. Избягва се ненужно прегряване на отделните компоненти.
WPD работи най-ефективно, ако е гарантиран оптимален достъп на въздух. Това помага да се пести енергия.

RM

Използване на бутилки с CO2

При диспенсъри за вода, които предлагат вода със съдържание на CO2 следва винаги да се избира максималния размер на бутилката с CO2 (10 кг). Това има много преимущества:

 • Бутилката CO2 се сменя по-рядко.
 • Така не възниква ненужен допълнителен разход за транспорт.
 • WPD може да се ползва по-дълго време без прекъсване за смяна на бутилката с CO2.
 • Няма разходи за поддръжка.
WPD100 Application