Оценете хигиенния риск във вашата сграда

Ключът към успеха: Всичко е за предотвратяване на инфекции.
Изчерпателната оценка на обекта и риска създава рамка за благополучие, която помага да се установи доверие сред обитателите. Определя се обхватът на мерките за почистване, хигиенизиране и дезинфекция.

Индивидуална, професионална хигиенна Kärcher консултация за всяка целева група

Хигиенните решения на Kärcher – правилният избор

Правилният подход на почистване за всяко предизвикателство – но как да изберете подходящата мярка? Портфолиото за хигиена на Kärcher предлага голям брой почистващи решения за борба с вируси, бактерии и спори. Да създадем хигиенична и безопасна среда – навсякъде!

Стандартното почистване е отстраняването или намаляването на нежелани вещества или чужди материи като мръсотия или пръст от повърхност, обект или среда. Когато почиствате сгради, целта обикновено е да имате визуално чисти и добре поддържани подове и повърхности.
Почистването не убива микроорганизмите и не ги деактивира, което също не е цел на този процес. Въпреки това, премахвайки ги, почистването намалява техния брой и риска от разпространение на инфекция. Следователно това е необходимата първа стъпка за решаване на предизвикателствата на хигиенното почистване след пандемия.

Хигиенизирането е правилният подход за зони, където хигиената е критична (т.е. тоалетни, често докосвани повърхности, зони, където се събират хора и т.н.). По време на огнище на инфекция може да бъдете помолени да осигурите повишено ниво на хигиена и безопасност за обитателите и посетителите в сградата. Честото хигиенизиране на въздуха и всички допирни точки, както на закрито, така и на открито, през работното време на обществената сграда намалява риска от разпространение на инфекциозни заболявания.

Целенасоченото обеззаразяване или дезинфекция е необходимо след известно огнище на инфекциозно заболяване в сграда или за осигуряване на хигиенна среда във високорискови зони, като здравеопазване или производство на храни*. Моля, имайте предвид, че без предварително почистване дезинфекцията не е ефективна.
*Забележка: Продължителната употреба на дезинфекциращи химикали трябва да се разглежда само след консултация със специалист по превенция на инфекции.

Изберете подходящо, ефективно и рентабилно решение, което отговаря на вашите условия тук или се свържете с нас за индивидуална препоръка.


Оценка на риска

Какво трябва да се направи и къде?

Оценка на потенциалния риск

ПАТОГЕНИ

Хигиенно почистване с почистващи машини и дезинфектанти Kärcher

Какво трябва да знаете за патогените

Вируси

Вирусите са съставени от част от генетичен код, защитена с покритие от протеин. Вирусите нахлуват в клетките гостоприемник и след това използват компонентите на клетката гостоприемник, за да се репликират, произвеждайки повече вируси. Те не са жива материя и не могат да се възпроизвеждат сами. Предотвратяването на прехвърлянето им от приемник на приемник е ефективен начин за контролиране на разпространението им.

Бактерии

Бактериите могат да живеят в почти всяка среда, включително в и върху човешкото тяло. Те поемат хранителни вещества и се размножават чрез делене. Контролирането на условията, от които се нуждаят, за да растат и се размножават, е ефективен начин за ограничаване на разпространението им.

Гъбички

На Земята има милиони различни видове гъбички. Гъбичките могат да бъдат намерени почти навсякъде в околната среда, включително на закрито, на открито и върху човешката кожа. Контролирането на условията, от които се нуждаят, за да растат и се размножават, е ефективен начин за ограничаване на разпространението им.

Предаване на патогени

Предаването на патогени може да бъде категоризирано в две рискови области, които са от значение за почистване и дезинфекция при поддръжката на сгради:

1. Въздушно предаване
Заразен човек или животно отделя аерозоли, заредени с патогени, чрез дишане, кашляне, кихане, говорене, пеене и др. Патогените остават заразни за известно време и могат да бъдат вдишвани от други организми. Концентрацията на патогенния товар в аерозолите играе важна роля в предаването на патогена.

2. Контактно предаване
Патогените могат да стоят и да оцелеят на повърхности, където се улавят при допир и след това се пренасят в човешкото тяло. Типични примери за места, където това се случва, са дръжките на вратите, парапетите или мобилните телефони.

Деактивиране на патогени

Патогените могат да бъдат унищожени или направени неактивни с помощта на химически или физически мерки. И в двата случая продължителността на излагането на процеса на почистване играе важна роля.

Отстраняване на патогени от повърхности и тяхното унищожаване/деактивиране:

 • Патогените се отстраняват механично, например с помощта на микрофибърни кърпи или подопочистващи машини. Дезинфектантът в кърпите или в резервоара на машината, процесът на пране на текстил или парата в аксесоарите за парочистачки гарантират, че патогените са унищожени/деактивирани съответно химически, химико-термично или термично.
 • Това е идеален подход за гладки повърхности (като маси, врати, стъклени повърхности и др.) или често докосвани повърхности (например дръжки, терминали, контроли и т.н.)
 • Мъртвите/неактивни патогени обикновено завършват в отпадъчните води

Унищожаване на патогени или деактивирането им директно върху повърхностите (без предварително отстраняване):

 • Химически мерки (дезинфектанти, алкохол, белина, озон и др.) или физически мерки (температура, пара, плазма и др.) се прилагат върху повърхността и се оставят за необходимото време на излагане.
 • Това е идеален подход за релефни повърхности (напр. груби или структурирани повърхности, с фуги и свързващи елементи) или големи повърхности, където може да се гарантира, че може да се осигури необходимото време за контакт при горещи или влажни условия.
 • Мъртвите/неактивни патогени или остават на повърхността (стават част от обикновения прах, който трябва да се отстрани по време на следващия стандартен цикъл на почистване), или се изплакват. В кухнята или в хранително-вкусовата промишленост те трябва да се изплакнат с питейна вода.

ХИГИЕНИЗИРАНЕ

Почистваща мощност с дезинфектанти на Kärcher за ръчна дезинфекция

Хигиенизация – използвайте съоръженията безопасно

Хигиенизирането намалява броя на микробите по повърхности или предмети до безопасно ниво, в съответствие със стандартите или изискванията на общественото здравеопазване. Хигиенизирането е правилният подход за зони, където хигиената е критична, или по време на огнище на инфекция, за да се гарантира безопасна хигиена за обитателите и посетителите в обекта. Честото хигиенизиране на въздуха и всички допирни точки, както на закрито, така и на открито, през работното време намалява риска от разпространение на инфекциозни заболявания.

Забележка:
Правителствените разпоредби относно безопасното поведение трябва винаги да се спазват (например лични предпазни средства (ЛПС), социално дистанциране, хигиена на ръцете, покривала за лице и др.)
Правителствените разпоредби относно хигиенните мерки за специфични приложения в области, където хигиената е критична, трябва винаги да се спазват (например здравеопазване, преработка на храни и др.).

Какво означава "хигиенизиране"?

Хигиенизирането е намаляване на броя на микробите чрез превантивни и дезинфекционни почистващи мерки. Подобно на "рутинна дезинфекция", която е известна още като "текуща дезинфекция" или "профилактична дезинфекция".
В сравнение с дезинфекцията и стерилизацията: Не се изисква дефинирано или пълно намаляване на микробите в резултат на хигиенизация.

Какво да правим и кога

Рискът от пренасяне на патогени се увеличава с броя и вида на контактите. Предотвратяването на инфекции чрез хигиенно почистване и хигиенизиране може да намали излагането на инфекциозни патогени:

Без контакт с хора (например домашен офис)

 • Редовно почистване

Малко контакти, винаги с едни и същи познати хора (напр. работно място)

 • Ежедневно хигиенно почистване на всички повърхности
 • Хигиенизиране на допирните точки според изискванията
 • Пречистване на въздуха в затворени помещения и където хората се срещат

Зони с голям човекопоток (напр. супермаркети, обществен транспорт)

 • Ежедневно хигиенно почистване/хигиенизиране на всички повърхности
 • Често почистване и дезинфекция на всички допирни точки
 • Пречистване на въздуха в затворени помещения и където хората се срещат
 • Използване на микро филтри (HEPA 14) в прахосмукачки

Изберете подходящо, ефективно и рентабилно решение, което отговаря на вашите условия.

Типичните приложения включват (но не се ограничават до)

 • Често избърсване на точките на докосване с помощта на дезинфектант/почистващ препарат на обществени места
 • Почистване с пара в тоалетната, фитнес залата и СПА зони след всеки гост
 • Обработка на точките на допир на транспортни стелажи и колички

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Човек, който дезинфекцира съблекалните с помощта на Kärcher спрей дезинфекция

Дезинфекция или обеззаразяване – възстановяване на сградата след епидемична ситуация

Целенасочена дезинфекция или обеззаразяване е необходимо след известно огнище на инфекциозно заболяване в сгради или за осигуряване на хигиенна среда в зони с висок риск, като болници или места за производство на храни. Правителствата или други публични органи могат да наложат целенасочен процес на дезинфекция в някои случаи.

Какво трябва да се дезинфекцира?

Ситуацията с пандемия не е същата като ситуацията на огнище в сграда. В случай на пандемия, не всички сгради непременно са населени с патогенни микроби. В случай на огнище в сграда, където е доказано, че хора с патогенна инфекция са били поне на място и че може да има патогенни микроби по повърхности и подове, се налага дезинфекция в някои зони.

Примери

 • Според препоръките на Институтът „Роберт Кох“, дори в зоните за пациенти, болничната дезинфекция е необходима само на места с чести контакти с кожата и ръцете. Това означава, че всяка точка на докосване, като ключове за осветление, дръжки на врати, нощни шкафчета, контролер на климатик или подобни предмети, трябва да се дезинфекцират.
 • Други повърхности, като подове, тавани, стени и лампи, не трябва да се дезинфекцират; почистването на тези места е достатъчно
 • Подовете в болниците, където са настанени пациенти с COVID-19, трябва да бъдат дезинфекцирани

Какво означава "дезинфекция"?

 • Убиване на всички патогенни микроби или деактивирането им
 • Без риск от инфекция от дезинфекцираната повърхност
 • Намаляване на 99,99% вируси/99,999% бактерии
 • Проектирана да убива активно растящи и вегетативни микробни микроорганизми до определено ниво*.
 • Дезинфекцията е подобна на „целенасочена дезинфекция“

 

Важни бележки:

1. Първо почистете → Ако повърхността не е чиста, дезинфекционният разтвор не гарантира ефективна дезинфекция

2. Осигурете точност → Използвайте всяка дезинфекцираща мярка внимателно и в съответствие с инструкциите за употреба, за да осигурите хигиеничен резултат

3. Избягвайте прекаляването → Продължителната употреба на дезинфекциращи химикали трябва да се обмисля само след консултация със специалист по превенция на инфекции

Терминология

 • Бактерициден → ефективен срещу всички бактерии
 • Фунгициден → ефективен срещу гъбички
 • Левуроциден → ефективен срещу дрожди
 • Ограничено вируциден → ефективен срещу всички вируси с обвивка
 • Неограничен вируциден плюс → ефективен срещу всички вируси с и без обвивка
 • Спорициден → ефективен срещу спорите на "бактериални спорообразуващи"

Съвети за приложение – вашите персонализирани хигиенни решения на Kärcher

Хигиенни решения за вашия бранш

Открийте нашите цялостни хигиенни решения за съоръженията във вашата бизнес среда. Като част от нашата консултантска услуга, ние ви подкрепяме на място с прилагането на изискванията за хигиенна безопасност и предотвратяване на инфекции – включително подробни и изчерпателни материали за обучение.

Научете повече

Допълнителна информация за методите и продуктите за почистване