Дезинфекционно почистване на твърди повърхности

За химическата дезинфекция на замърсени повърхности са достъпни различни стратегии за намаляване на предаването и инфекцията. Керхер предлага продукти за дезинфекционно почистване на твърди повърхности, като дезинфекциращото почистващо средство RM 732 и дезинфектанта RM 735, като и двете имат вируцидна активност срещу обвитите вируси. Новият Коронавирус също попада в тази категория.

Desinfektion

Правило № 1: Няма дезинфекция без предварително почистване

За ефективна дезинфекция, особено на силно замърсени повърхности, се препоръчва първо да се извърши цялостно почистване с подходящ препарат.

Не забравяйте винаги да използвате безопасно биоцидите. Винаги прочетете етикета и информацията за продукта преди употреба.

1. Процедура за дезинфекция с дезинфектант (например RM 735)

Desinfektion Tische

За ръчно почистване с пулверизатор и кърпа:

 • Предварително почистете добре предмета.

 • Оставете повърхността да изсъхне.

 • Смесете продукта с вода от чешмата в препоръчителната дозировка. От съществено значение е да следвате етикета на продукта.

 • Намокрете обекта изцяло с продукта.

 • Следвайте времето за реакция според етикета.

 • Изплакнете с чиста вода / за приложения за обработка на храни и изплакнете обилно с питейна вода.

Използване на водоструйка:

 • Първо почистете обекта с подходящ почистващ разтвор и го изплакнете с чиста вода.
 • Оставете да изсъхне.
 • Настройте дозировката на машината, използвайте само със студена вода.
 • Намокрете обекта изцяло.
 • Спазвайте времето за реакция според етикета.
 • Изплакнете с вода, без да оставяте остатъци.

Използване на пулверизатор, пръскачка:

 • Смесете продукта с чешмяна вода в подходящата дозировка.
 • Намокрете изцяло сухия предмет.
 • Спазвайте времето на реакция според етикета.
 • Изплакнете с чешмяна вода, без да оставяте остатъци.

При по-леки замърсявания, почистването и дезинфекцията могат да се изпълнят в една стъпка.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger

2. Процедура за дезинфекция с дезинфектант (например RM 732)

Desinfektionsreiniger RM 732

За ръчно почистване със спрей бутилка и кърпа:

 • Смесете продукта в съответната доза и чешмяна вода.
 • Намокрете обекта изцяло с продукта.
 • Почистете предмета с подходящ, чист текстил.
 • Спазвайте времето на реакция според етикета. Не позволявайте да изсъхне по време на приложението.
 • Оставете повърхността да изсъхне след почистването.

 

Използване на водоструйка:

 • Задайте дозировката на устройството, използвайте само студена вода.
 • Намокрете обекта изцяло с продукта.
 • Оставете да се накисне.
 • Спазвайте времето на реакция според етикета. Не позволявайте да изсъхне по време на приложението.
 • Почиствайте с високо налягане и чешмяна вода, без да оставяте остатъци.

 

Използване на пулверизатор, пръскачка:

 • Смесете продукта с вода от чешмата в подходящата дозировка.
 • Навлажнете изцяло с препарата чистия предмет.
 • Спазвайте времето за реакция според етикета, не позволявайте да изсъхне.
 • Изплакнете с вода без остатък.