Горещата вода е разликата

С високо налягане е ефективно. С гореща вода още повече. Водоструйките на Керхер имат значителни преимущества пред всички други процеси на почистане без налягане от гледна точка на икономичност и опазване на околната среда. Пароструйките HDS увеилчават тези преимущества допълнително при почистване на упорити замърсявания. HDS на Керхер са вярното решение при почистване на масла, мазнини, белтъчини – и по-специално, ако тези замърсявания вече са се втвърдили.

Предимства Водоструйки с гореща вода

С гореща вода - видимо преимущество

Пароструйките могат да повишат температурата на водата от 12°C до 155°C. Това дава възможност за намаляване на работното налягане, на разхода на време, както и на количеството препарат за почистване, което се използва. Така почистването с гроще вода предлага различни възможности за оптимизиране на процесите на почистване и убедителни преимущества.


По-добър резултат от почистването

Горещата вода разтваря дори и вече втвърдени масла и мазнини, те стават значително по-течни и така се отстраняват много лесно. В сферата на хранително-вкусовата промишленост с гореща вода могат да се отстраняват ефективно белтъчини и мазнини.

По-добър резултат

Намалява разхода на препарати за почистване

Масла, мазнини, смоли и пр. се разтварят в повечето случаи от топлата вода, така се използва значително по-малко препарат или дори може да не се използва такъв. Така освен, че се намаляват разходите се постига и грижа за околната среда и се щадят ресурсите.

Използване на по-малко почистващ препарат Icon

Кратко време за изсъхване

Повърхностите, които са почистени с гореща вода изсъхват много по-бързо заради топлината и така много по-скоро могат да се използват за работа.

по-кратко време за съхнене Icon

Подобрена хигиена

След почистване с гореща вода се установява значително намаляване на бактериите. За много от изискванията за хигиена това е абсолю'тно достатъчно и не е необходимо да се използват средства за дезинфекция.

Намаляване на микроорганизмите Icon

По-кратко време за работа

Горещата вода разтваря много бързо замърсяванията и по този начин води до пестене до 35 процента от времето за работа. Така можете да отхвърлите ефективно и изгодно много от задачите, свързани с почистването.

по-кратко време за работа


Еднозначно: сравнение на разходите HD и HDS.

Разходите за закупуване и поддръжка на пароструйка, както и за разход на енергия, са малко по-високи от тези за водоструйката, защото пароструйката има вграден нагревател.Но чрез ползването на гореща вода Вие можете да спестите много време - до 35 % и да постигнете по-добри резултати при почистването. Освен това нямате никакви разходи за почистващи препарати при използването на пароструйка.

Повече температура за по-голяма мощност

Необходимата за загряване енегия е важен фактор за почистването. Топлината ускорява химичните процеси, всяко покачване на температурата с 10°C води до удвояване на скоростта на реакция. Увеличаване на температурата с 20°C води до четирикратно ускоряване на скоростта на реакция. Масла, мазнини и сажди се разтварят по-бързо и могат по-лесно да бъдат отстранени. Засилва се емулсията на масла и мазнини във водата. Също така затоплената повърхност изсъхва по-бързо. В практиката по-високата температура може да доведе до намаляване с до 35 % на времето за работа - при значително по-добри резултати. Чрез намаляването на количествата вода може да се достигне температура от макс. 155°C. Комбинацията от пара без съдържание на минерали и налягане може да разтвори дори и най-упоритите замърсявания. Така се гарантира по-добро почистане без химически добавки. Парата е изключително подходяща за отстраняване на битум, боя, наслоявания от сажди, паяжини и водорасли.

Diagramme HDS BG

Ефективността не е въпрос на клас

Ефектнивността не е само резултат от оптималното определяне на мощността за осъществяване на поставените задачи. Пароструйките на Керхер се предлагат с различна мощност и модели, което означава, че практически предлагаме подходящия уред за всеки един потребител.


Керхер водоструйки HDS-U с права стойка

Мощни и издръжливи уреди с максимална мобилност за случайна употреба на различни места: лесни за маневриране и транспортиране.

Идеални за следните браншове:

Вис клас HDS-U

Компактен клас на Керхер - водоструйки HDS-C

Мобилни водоструйки при честа смяна на обекти: въореки голямата мощност са лесни за транспортиране.

Идеални за следните браншове:

Компактен клас HDS-C

Среден клас на Керхер - водоструйки HDS-M

За ежедневно почистване на машини и повърхности. Принципът Jogger показва, че и този клас може да бъде много мобилен.

Идеални за следните браншове:

Среден клас HDS-M

Супер клас на Керхер - водоструйки HDS-S

Решението, ако трябва непрекъснато да се отстраняват упорити и в големи количества замърсявания, например при тежка работа на строителни обекти, в селското стопанство, за комунални цели и в индустрията.

Идеални за следните браншове:

Супер клас HDS-S

Специален клас на Керхер - водоструйки HDS-E

Пароструйката с електрически бойлер, която не отделя вредни газове, може да се използва там, където не е желателно или дори е забранено да се отделят вредни газове, например в хранително-вкусовата промишленост, болници, големи кухни и индустриални предприятия.

Идеални за следните браншове:

Специален клас HDS-E