Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση

3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπετσαρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284

Αριθμός παραγγελίας: 2.637-595.0
Αναζήτηση εμπόρου:

Κιτ για βιομηχανική και εμπορική χρήση που περιλαμβάνει: σωλήνα αναρρόφησης 3 μ. (4.440-299.0), μεταλλική γωνία (6.900-519.0), 2x 0,5 μ. σωλήνες αναρρόφησης (6.900-514.0), ακροφύσιο γενικής χρήσης (6.900-425.0), εργαλείο για εσοχές, (6.900-385.0), εργαλείο για ταπετσαρίες (6.900-233.0), συνδυασμό εργαλείου (6.959-271.0), εργαλείο δαπέδου για τη συλλογή νερού (6.903-284.0).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εσωτερική διάμετρος ID / 35
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3,6