Υγρό καθαριστικό για χαλιά, 1l

Υγρό απορρυπαντικό με σύνθεση γρήγορου στεγνώματος για ενδιάμεσο καθαρισμό. Κατάλληλο για χαλιά, τάπητες, ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάσα συσκευασίας 6
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Προϊόν
  • Ταχυ-στέγνωτο
  • Καθαρίζει εις βάθος
  • Ιδανικό για περιστασιακή χρήση
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • P102 Μακριά από παιδιά.
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Πεδία εφαρμογής
  • Χαλιά
  • Χαλιά
  • Ταπετσαρία
  • Καθίσματα αυτοκινήτων