Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.

Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,2
Videos