Αντάπτορας για σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του κήπου

Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα κήπου – κατάλληλος για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου.

Ο αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher κατευθείαν σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου με το σύστημα ταχυσυνδέσμου. Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμιστεί και να διακοπεί κατευθείαν από τον αντάπτορα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα ταχυσυνδέσμου
  • Πιο γρήγορη σύνδεση όλων των βουρτσών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Ρυθμίζει και σταματά το νερό κατευθείαν στον αντάπτορα
  • Άνετη λειτουργία της συσκευής.
Αντάπτορας εύκαμπτου σωλήνα κήπου
  • Εύκολο στη χρήση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 112 x 39 x 39
Συμβατές μηχανές
Πεδία εφαρμογής
  • Για τη σύνδεση των βουρτσών και των σφουγγαριών Kärcher σε εύκαμπτους σωλήνες κήπου