Duurzaam. Vanaf het begin.

Verantwoordelijkheid nemen - dat was vanaf het begin een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur bij Kärcher. Alfred Kärcher en zijn vrouw lieten zich leiden door het inzicht dat duurzaam economisch succes alleen mogelijk is door rekening te houden met sociale kwesties.

Alfred & Irene Kärcher

Duurzaamheid in de bedrijfsgeschiedenis

Het denken en handelen met het oog op duurzaamheid heeft een lange traditie bij Kärcher. Voor Alfred Kärcher zelf waren het welzijn van zijn medewerkers en de bescherming van het milieu zaken die hem nauw aan het hart lagen. In 1939, toen het beginnende bedrijf naar Winnenden verhuisde, bouwde Alfred Kärcher zijn eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein. In 1940 richtte hij de Alfred Kärcher-stichting voor werknemers in nood op, dat van 1943 tot 1948 speelgoed produceerde om als kerstcadeau aan de kinderen van de werknemers te geven.

Zelfs vandaag de dag is het concept van duurzaamheid nog steeds diep in het bedrijf verankerd. We hebben onszelf een duidelijk doel gesteld voor ons duurzaamheidsbeheer. We willen dé referentie worden in de schoonmaakmarkt op het gebied van duurzaamheid met het hoogste klantbewustzijn en klanttevredenheid. Om deze visie te realiseren, vertrouwt de Kärcher Group op strategische duurzaamheidsdoelstellingen van meerdere jaren. De gedachte hierachter is dat duurzaamheid het bedrijf moet doordringen om effect te bereiken.

 

Drie strategische thema's vastgesteld

Voortbouwend op de resultaten van een enquête onder belanghebbenden, werd in 2014 het duurzaamheidsprogramma "Sustainability Excellence" goedgekeurd. Het omvat 14 overkoepelende doelstellingen voor de hele Groep. Deze werden onderverdeeld over zes actiegebieden en gericht op de principes van het "UN Global Compact", dat werd ondertekend in 2011. Begin 2016 hebben we ons onderlegd aan het "Paris Pledge for Action" en bijgevolg aan de mondiale klimaatbescherming met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 ° C.

 

Met de eerste duurzaamheidsstrategie werd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opnieuw belangrijk en systematisch ontwikkeld. Daartoe werden bijvoorbeeld op alle productie- en logistieke sites milieufunctionarissen aangesteld, die ook op hun site aanspreekpunt zijn voor duurzaamheidsmanagement. In een MVO-stuurgroep worden maatregelen voor de hele Kärcher Group gecoördineerd. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn de drie strategische thema's "Natuur, cultuur, samenleving", "Producten en toeleveringsketen" en "Medewerkers".

Met zicht op de toekomst

Met de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 hebben we drie initiatieven gegroepeerd om onze duurzaamheidsprestaties verder te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en volgen het programma « Sustainability Excellence »"(Uitmuntendheid op het gebied van duurzaamheid). De drie initiatieven "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" (reduceren, hergebruiken, recycleren) en "Social Hero" vormen het kader van verschillende projecten en doelstellingen.

Bedrijfsgeschiedenis en actuele duurzaamheidsonderwerpen