Herroepingsrecht Webshop

Alle informatie met betrekking tot het herroepingsrecht mbt de webshop kan u hier terugvinden.

Herroepingsrecht

De consument kan, volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze bedenktermijn dient de consument of het bedrijf het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren.

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als de verpakking geopend is, zoalng het toestel zich in een ongebruikte staat bevindt. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Alle meegezonden toebehoren, documentatie, garantiebewijzen, kopie factuur en verpakkingsmaterialen dienen te worden toegevoegd bij de retourzending.

Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Kärcher N.V. zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

Uitsluiting van het recht op herroeping

Overeenkomstig artikel 47 §4 2° W.M.P.C kan de consument- of bedrijf-koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument of bedrijf zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Of voor verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Het gaat hier om detergenten, losse lithium batterijen en toebehoren van SC's. 


Gevolgen van herroeping

De verplichte terugbetaling moet gebeuren binnen de 30 dagen. De tijdslimiet begint voor u vanaf het moment dat u de annulering of de goederen verstuurt, voor ons vanaf het ogenblik van ontvangst.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht en het door u bestelde product(en) naar Kärcher retour wilt sturen, vragen wij u het formulier op deze pagina in te vullen.

Na ontvangst van dit formulier zullen wij u de nodige documenten toesturen, waarna u het pakketje feitelijk naar ons kunt opsturen. Om een snelle en correcte verwerking van retouren te kunnen garanderen vragen wij u om alle punten duidelijk en volledig in te vullen.