Duurzaamheid bij Kärcher

Verantwoordelijkheid nemen – dat was bij Kärcher vanaf het begin een essentieel kenmerk van de bedrijfscultuur. Alfred Kärcher en zijn vrouw Irene beschikten reeds over het inzicht, dat duurzaam economisch succes alleen mogelijk is door rekening te houden met maatschappelijke belangen. Naast economische en maatschappelijke aspecten is als derde zuil van toekomstgerelateerd ondernemen de bescherming van het milieu gekomen. Deze neemt bij Kärcher al sinds de jaren zeventig een belangrijke plaats in.

Nachhaltigkeit_head.jpg

Be the Difference

Bij al onze activiteiten staat een duurzame en op mensen gerichte ontwikkeling van ons bedrijf centraal. Ons hoofddoel is waarden creëren voor onze klanten, onze werknemers en ons bedrijf. Om dit doel te bereiken, moeten wij topprestaties leveren op vlak van duurzaamheid. Wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer ernstig in alle afdelingen van ons bedrijf. Enerzijds door het voortbestaan van ons bedrijf te garanderen dankzij onze succesvolle producten en door een eerlijke en betrouwbare samenwerking met onze klanten, onze werknemers en onze leveranciers. Anderzijds door de ondersteunende aantrekkelijke arbeidsomstandigheden, de vermindering van de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten en een efficiënt gebruik van de bronnen.

Wij zetten ons met veel toewijding in voor het eerbiedigen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden als een onderneming met burgerzin. Het duurzaamheidsbeheer van onze groep wordt gecontroleerd door een afdeling met dezelfde naam. Deze is tevens verantwoordelijk voor de milieubescherming, de energie-efficiëntie en de sociale normen in de leveringsketen. In alle 20 productieplants en 4 van onze logistieke vestigingen zijn er milieuverantwoordelijken aangesteld; zij zijn de contactpersonen voor het duurzaamheidsbeheer in hun respectievelijke vestiging. Zij coördineren ook de maatregelen op groepsniveau in de “CSR stuurgroep”.

In het verlengde van onze reclameslogan, voeren wij onze communicatie in verband met duurzaamheid onder het motto “Be the difference”. Wij streven ernaar het beeld van ons merk te verstevigen op het vlak van duurzaamheid, om zo de referentie te worden voor onze sector tegen 2020.

Duurzaamheidsmanagement.

Duurzaamheidsmanagement dient voor een continue, systematische verbetering van de duurzaamheidsprestaties van de onderneming. Duurzaamheid actief aansturen betekent hierbij eisen vanuit de onderneming — bijvoorbeeld van klanten, instanties en milieuorganisaties — in kaart brengen, de relevantie ervan voor Kärcher beoordelen en hieruit doelen afleiden die tot verbeteringen kunnen leiden.

Wij voeren een actieve dialoog met onze ondernemingsomgeving. Zo hebben wij in 2013 een wereldwijde enquête uitgevoerd onder onze interne en externe belanghebbenden (zogenaamde stakeholders), medewerkers, klanten en leveranciers over het onderwerp duurzaamheid. In onze duurzaamheidsdoelen voor 2020 houden we rekening met de uit de enquête resulterende eisen van onze stakeholders. Onze doelen hebben betrekking op zes toepassingsgebieden voor duurzaamheid.

Prijzen en onderscheidingen

Een bevestiging dat Kärcher op het gebied van duurzaamheid op de juiste weg zit, bewijzen alle prijzen en onderscheidingen die het bedrijf Kärcher de afgelopen jaren in de wacht heeft gesleept.

Onderscheiding

Deutscher Verpackungspreis des Deutschen Verpackungsinstitutes (2010)

Met een opvouwbare verpakking voor reinigingsmiddel van het type Spouted Pouch sleepte Kärcher de Deutscher Verpackungspreis 2010 in de categorie verkoopverpakkingen in de wacht.

Onderscheiding

Onderscheiding „fietsvriendelijk bedrijf“ van de ADFC (2011)

Als negende onderneming in Duitsland werd Alfred Kärcher GmbH & Co. KG in mei 2011 door de Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) als „fietsvriendelijk bedrijf“ onderscheiden.

Onderscheiding

Milieutechniekprijs van de staat Baden-Württemberg (2011)

Voor de K 4.00 EcoSilent, de stilste hogedrukreiniger ter wereld, ontving Kärcher de milieutechniekprijs van de staat Baden-Württemberg in de categorie „emissievermindering, hergebruik en scheiding“.

Onderscheiding

Bundespreis ecodesign voor de stofzuiger T12/1 eco!efficiency (2012)

Als innovatief product op het gebied van milieuvriendelijk design werd onze stofzuiger T 12/1 eco!efficiency met de Bundespreis ecodesign onderscheiden.

Onderscheiding

Toekenning van het ARBEIT PLUS-zegel van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) (2013)

Kärcher ontving het ARBEIT PLUS-waarmerk voor zijn bovengemiddelde inspanningen op het gebied van personeelsmanagement.

Duitse CSR Preis

Deutscher CSR-Preis (2014)

Kärcher ontving voor de restauratorische reiniging van als monument beschermde Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlijn de felbegeerde onderscheiding in de categorie „culturele betrokkenheid als uitdrukking van maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen“.


Duurzaamheidsbrochure

Onze duurzaamheidsbrochure geeft een samenvatting van de duurzaamheidsactiviteiten bij Kärcher.