Privacyverklaring

Kärcher respecteert de privacy van bezoekers van onze website en van de online-shop. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy

Naam en contactgegevens verantwoordelijke:

Kärcher NV
Kees Wagtmans (directeur)
Boomsesteenweg 939,
2610 Wilrijk
Tel.: 03 340 08 00
info@be.kaercher.com

(hierna: Kärcher) handelt alle processen betreffende gegevensverwerking (bv. verzamelen, verwerken en verzenden) volgens de wettelijke voorschriften af. Deze verklaring bevat een overzicht van wat voor soort gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt en verzonden, welke beveiligingsmaatregelen Kärcher neemt om uw gegevens te beschermen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

§1 Verzameling, gebruik en opslag van persoonsgegevens

Wanneer u een bezoek brengt aan de website van Kärcher, bewaart Kärcher verschillende gegevens over u, waaronder ook zogenaamde persoonsgegevens. Dit betreft gegevens betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of aan de hand van deze gegevens identificeerbare natuurlijke persoon (hierna betreffende persoon genoemd).

1. Algemene bezoeken aan de website of de applicatie van Kärcher

Wanneer u de website van Kärcher bezoekt, verzendt u (uit technische noodzaak) via uw internetbrowser gegevens naar onze website. De volgende gegevens worden gedurende een actieve verbinding tussen uw internetbrowser en onze webserver gedeeld:

  Datum en tijdstip van het verzoek

  Naam van de opgevraagde gegevens

  Pagina van waaruit de gegevens zijn opgevraagd

  Toegangsstatus (verzonden gegevens, gegevens niet gevonden etc.)

  Gebruikte webbrowser en besturingssysteem

  Volledig IP-adres van het gebruikte apparaat

  Hoeveelheid verzonden gegevens

Uit technische-veiligheidsoverwegingen en dan in het bijzonder om aanvallen op onze server af te werken, worden deze gegevens voor korte tijd door ons bewaard. Het is niet mogelijk om personen op grond van deze gegevens te identificeren.

De juridische basis van het opslaan van gegevens is te vinden in §15 van de TMG.

Verdere persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld uit hoofde van een verzoek of registratie. De door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door Kärcher alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling te verwerken en voor het technische beheer van de websites. Deze gegevens worden vooral voor de volgende doeleinden gebruikt:

2. Webwinkel

Bij een bezoek door u aan onze webwinkel slaan wij de volgende gegevens op om de tussen u en Kärcher gesloten overeenkomst of de precontractuele maatregelen conform artikel 6 lid b van de AVG uit te voeren:

a) Bestelling of registratie van een klantaccount
Wanneer u in de webwinkel een bestelling plaatst, wordt u middels verplicht in te vullen velden gevraagd gegevens in te voeren om de bestelling te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens zijn: Uw volledige naam, uw e-mailadres, uw adres (factuur- en bezorgadres). Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling af te handelen.

b) Klantaccount / registratie
Het is ook mogelijk om u tijdens het doen van uw aankoop bij Kärcher te registreren. U kunt dan een wachtwoord aan uw e-mailadres koppelen, zodat u zich bij een eventuele nieuwe aankoop kunt aanmelden en uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. Kärcher slaat de door u ingevoerde gegevens ten behoeve van uw klantaccount op om uw bestellingen op te nemen, te verwerken en uit te voeren. Kärcher bewaart de gegevens voor eventuele nieuwe bestellingen zolang u de registratie/account aanhoudt. U hebt het recht om uw registratiegegevens te allen tijde te herroepen, te corrigeren en/of door Kärcher te laten verwijderen.

c) Opslag van uw bestelgegevens
Wanneer u Kärcher ten behoeve van een bestelling gegevens verstrekt, worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw bestelling te verwerken en gedurende de wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn. Om aan de bewaarverplichtingen te voldoen, wordt langdurige opslag conform artikel 6 lid c van de AVG uitgevoerd.

d) Bezoek aan websites van wederverkopers
Wanneer u tijdens het aankoopproces de website van een wederverkoper bezoekt, waar u terechtkomt door op de website van Kärcher op een link naar een website van een van onze wederverkopers te klikken en dus de website van Kärcher verlaat, heeft Kärcher geen bestelgegevens van u, aangezien u het koopproces op de website van de wederverkoper voortzet. Raadpleeg in een dergelijk geval de informatie betreffende gegevensbescherming van de desbetreffende wederverkoper.

3. Contactformulieren

Wanneer u via een contactformulier op de website van Kärcher contact zoekt met Kärcher, worden de door u ingevoerde gegevens opgeslagen, zodat uw bericht naar de juiste persoon kan worden doorgestuurd. Uw verzoek wordt afgehandeld conform artikel 6 lid b van de AVG. De gegevens die u via een contactformulier aan ons verstrekt, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, en in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Nadat we uw verzoek hebben afgehandeld, verwijderen we deze en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens.

4. Marktonderzoek (bv. Register&Win)

Kärcher gebruikt uw gegevens binnen het kader van de toepasselijke wet voor marktonderzoek wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven door het selectievakje naast de volgende tekst aan te vinken:

"U mag contact met mij opnemen betreffende Kärcher-marktonderzoekenquêtes."

In het kader van 'Register&Win' of andere acties rondom marktonderzoek slaat Kärcher uw aanhef, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, het door u ingestelde klanttype (particulier of bedrijf) en, indien u deze velden hebt ingevuld of aangevinkt, uw geboortejaar, het onderdeelnummer, de productnaam, de aankoopdatum van het Kärcher-product en dat u geïnteresseerd bent in verdere marktonderzoekenquêtes op. Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven door het desbetreffende vakje aan te vinken, zal Kärcher uw gegevens gebruiken ten behoeve van marktonderzoek conform artikel 6 lid a van de AVG. Wanneer u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt als u iets hebt gewonnen (zie artikel 6 lid b van de AVG).

5. Kansspelen

Bij kansspelen bewaart Kärcher alleen de voor de prijzentrekking en de uitvoering van het kansspel benodigde gegevens (bv. uw naam, adres en e-mailadres) conform artikel 6 lid b van de AVG. Alleen wanneer u door het selectievakje aan te vinken expliciet toestemming hebt gegeven dat wij uw gegevens voor andere doeleinden mogen gebruiken, worden uw gegevens door Kärcher ook gebruikt voor nader marktonderzoek en ontvangt u onze nieuwsbrief conform artikel 6 lid a van de AVG.

6. Garantieverlengingsactie

De garantieverlengingsactie is alleen van toepassing op zakelijke klanten van Kärcher. Indien u hieraan deelneemt, dient u op het formulier de volgende verplichte informatie te verstrekken: uw naam, uw adres en uw e-mailadres, en informatie over het product waarvoor u de garantieverlenging aanvraagt. Deze gegevens zijn nodig om een eventuele garantieclaim te kunnen verwerken en om de garantieverlenging aan het apparaat te kunnen koppelen conform artikel 6 lid b van de AVG. Het invullen van de overige velden in vrijblijvend. Deze gegevens verzamelen wij met uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid a van de AVG.

7. myKärcher

Door een met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount aan te maken (een myKärcher-account), kunt u gemakkelijker gebruikmaken van (aanvullende) services, zoals de webwinkel en online reparatie-afhandeling.

Hierbij worden de volgende gegevens over u opgeslagen: voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum (verplichte velden) aanhef, titel en (mobiele)telefoonnummer (niet-verplichte velden)

Deze gegevens worden bewaard door onze cloudprovider (Amazon) in Ierland en/of Frankfurt am Main.

Wanneer er via het middels een wachtwoord beschermde gebruikersgedeelte een aankoop wordt gedaan (webwinkel of reparatieopdracht), dan worden de adresgegevens ook opgeslagen. Deze gegevens worden ook bewaard door onze cloudprovider (Amazon) in Ierland en/of Frankfurt am Main.

Het middels een wachtwoord beschermde gebruikersgedeelte kan door een gebruiker te allen tijde worden verwijderd door middel van de optie 'Account verwijderen'.

8. Online reparatieproces

Indien u gebruikmaakt van het online reparatieproces op myKärcher of via Kärcher Infonet, dan bewaren wij uw naam en adres, en het door u ingevoerde apparaattype om uw reparatieopdracht te kunnen verwerken conform artikel 6 lid b van de AVG.

Nadat de reparatieopdracht is voltooid, worden uw gegevens gedurende de vereiste wettelijke bewaartermijn bewaard. Om aan de bewaarverplichtingen te voldoen, wordt langdurige opslag conform artikel 6 lid c van de AVG uitgevoerd.

9. Nieuwsbrief

A. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

a) Abonnement op onze nieuwsbrief

Op onze website heeft u de keuze om u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u invoert op het betreffende scherm (titel, voor- en achternaam, e-mailadres, voorkeuren m.b.t. de nieuwsbrief) aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Daarnaast worden bij het inschrijven de volgende gegevens verzameld:

- Datum en tijd van de inschrijving

Als onderdeel van het inschrijvingsproces wordt uw toestemming verkregen voor verwerking van de gegevens, waarbij dit Privacybeleid wordt vermeld.

Nadat u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, sturen wij u per e-mail regelmatig informatie over onze promoties, aanbiedingen en diensten. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat we u uitsluitend een nieuwsbrief per e-mail sturen als u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin we u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een daartoe dienende link te klikken. Niet-bevestigde profielen worden na 3 maanden uit het systeem verwijderd.

Als u zich via bepaalde formulieren (bijv. het productregistratieformulier of het formulier garantieverlenging) of bij de kassa in de onlinewinkel abonneert op de nieuwsbrief, of als u in het verleden een abonnement op de nieuwsbrief heeft gehad, wordt de informatie van het betreffende formulier en/of van uw online-aankoopgeschiedenis toegevoegd aan uw bestaande nieuwsbriefprofiel of gebruikt als basis voor het aanmaken van een nieuw nieuwsbriefprofiel. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om nieuwsbrieven te personaliseren zodat we u de meest geschikte informatie over onze promoties, aanbiedingen en diensten kunnen sturen.

b) Nieuwsbrief voor bestaande commerciële klanten

Als u een bestaande klant bent en bij het verzamelen van uw e-mailadres en bij elk gebruik daarvan bent ingelicht over uw recht van bezwaar, kunnen wij al uw gegevens waarover wij beschikken (voor- en achternaam, e-mailadres) verwerken om u per e-mail regelmatig informatie te sturen over onze promoties, aanbiedingen en diensten. U kunt desgewenst op elk moment bezwaar maken tegen de betreffende berichten.

c) Meting van openings- en klikpercentage

We meten de openings- en klikpercentage om onze nieuwsbrieven te verbeteren. Hiervoor bevatten onze nieuwsbrieven een bestandje ter grootte van een pixel (ook wel trackingpixel genoemd), dat wordt opgehaald van onze server of de server van onze mailingdienstverlener wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van het ophaalproces wordt allereerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser die u gebruikt en uw systeem, evenals het tijdstip van ophalen.

Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag. De analyse omvat ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de betreffende ontvanger en opgeslagen in zijn profiel. Wij gebruiken dergelijke analyses om de leesgewoonten van onze bezoekers te identificeren en onze inhoud daarop af te stemmen, of om andere inhoud te sturen die aansluit bij de interesses van onze bezoekers.

Tenzij anders vermeld, worden geen gegevens doorgegeven aan derden buiten de Kärcher-groep in verband met de gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

B. Rechtsgrond voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking nadat men zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief is de door de gebruiker gegeven toestemming ingevolge artikel 6, eerste lid, onder a van de AVG.

De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens van bestaande klanten of voor het toevoegen van formulier- of productgegevens als vermeld in punt 1.a. is ons rechtmatig reclamebelang (artikel 6, lid 1 onder f van de AVG).

C. Doel van de gegevensverwerking
Het e-mailadres van de bezoeker wordt verzameld om de nieuwsbrief te bezorgen. De overige persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het inschrijvingsproces worden gebruikt voor het voorkomen van misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres.

D. Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het e-mailadres van de bezoeker wordt derhalve opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief voortduurt. Uw e-mailadres wordt vier weken nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief geblokkeerd en verwijderd van onze mailinglijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of als wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens buiten dit kader te gebruiken op een manier die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in dit Beleid hebben geïnformeerd.

E. Mogelijkheid van intrekking (indien eerder toestemming werd verleend) en bezwaar
De betrokkene kan zijn of haar toestemming tot het sturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken. Hiervoor bevat elke nieuwsbrief een link om zich af te melden.

Voor het overige kan de betrokkene op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f van de AVG) door een e-mail te sturen aan sofie.maes@karcher.com.

 

§2 Vrijgave en verwijdering van uw persoonsgegevens

1. Bezoek aan de website van Kärcher

Gegevens die worden opgeslagen bij een bezoek aan de website van Kärcher (§1), worden niet verstrekt aan externe partijen.

2. Webwinkel

a) Vrijgave aan wederverkopers
Uw persoonsgegevens worden binnen de context van de webwinkel in principe alleen verstrekt aan externe partijen indien dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te kunnen voeren, om te kunnen factureren of om een vergoeding te kunnen innen. Wanneer u producten niet rechtstreeks bij Kärcher NV bestelt, maar bij een van de in de webwinkel geïntegreerde wederverkopers (contractpartners), verzamelt Kärcher de bestelgegevens namens de door u geselecteerde wederverkoper zoals omschreven in §1 en §2. Nadat uw bestelling is afgerond, stuurt Kärcher deze gegevens naar de wederverkoper om de bestelling te kunnen afhandelen. De betreffende wederverkoper is vanaf dit punt verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling. De wederverkoper ontvangt van Kärcher alleen de gegevens die nodig zijn om zijn taken te vervullen. Ander gebruik van uw gegevens door deze partij is niet toegestaan.

b) Verwijdering van uw klantaccount
Wanneer u zich bij de webwinkel hebt geregistreerd voor een klantaccount en deze wenst te verwijderen, kunt u dit doen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming (zie §6).

c) Kredietcontrole

Ons bedrijf controleert regelmatig de kredietstatus ten behoeve van nieuwe contracten en in sommige gevallen, indien er sprake is van een legitiem belang, ook de kredietstatus van bestaande klanten. Hiervoor werken wij samen met Graydon Belgium, Uitbreidingstraat 84-b1, 2600 Antwerpen om de benodigde gegevens te verkrijgen. Hiervoor verstrekken wij uw naam en contactgegevens aan Graydon Belgium. Informatie betreffende art. 14 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU betreffende de gegevensverwerking die bij Graydon Belgium plaatsvindt, vindt u hier: https://graydon.be/gdpr 

3. Contactformulier

Alleen als uw verzoek of opmerking betrekking heeft op een andere persoon binnen Kärcher NV dan de ontvanger van het door u gebruikte contactformulier, worden uw gegevens doorgestuurd aan de juiste contactpersoon binnen het bedrijf. De door u via een online contactformulier van Kärcher aan ons verstrekte gegevens worden niet aan externe partijen verstrekt, tenzij u hier specifiek op wordt gewezen.

4. Marktonderzoek

Alle op de Kärcher-websites over u verzamelde gegevens voor marktonderzoek worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden van Kärcher en worden niet verstrekt aan externe partijen. Deze gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het marktonderzoek.

5. Kansspelen

De in het kader van een kansspel op de website van Kärcher verzamelde gegevens worden aan het einde van de actie onmiddellijk en volledig verwijderd en worden niet verstrekt aan externe partijen.

6. Garantieverlengingsactie

De tijdens de garantieverlengingsactie verzamelde gegevens worden na het verstrijken van de verlengde garantieperiode verwijderd. De gegevens worden niet overgedragen aan externe partijen buiten de Kärcher-groep.

7. Nieuwsbrief

Het voor de nieuwsbriefregistratie door u verstrekte e-mailadres wordt niet verstrekt aan externe partijen. Wanneer u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen (§5.3), wordt uw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst.

8. Overdracht aan autoriteiten en andere overheidsinstanties

Wanneer een bevoegde overheidsinstantie of -instelling specifieke (individuele) gegevens vordert, is Kärcher verplicht dergelijke persoonsgegevens over te dragen.

 

§3 Veiligheidskennisgeving

1. Algemene technische maatregelen

Kärcher hanteert een aantal beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.
Alle bij Kärcher opgeslagen gegevens zijn beveiligd middels fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang tot de gegevens overeenkomstig dit gegevensbeleid beperken tot hiervoor bevoegde personen.

De websites van Kärcher bevinden zich achter een softwarefirewall om de toegang van andere netwerken die zijn verbonden met het internet, te beperken. Bovendien hebben alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, toegang tot de persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn getraind in beveiligings- en gegevensbeschermingspraktijken en behandelen uw gegevens dan ook vertrouwelijk. 2. Veilige gegevensoverdracht

De overdracht van uw persoonsgegevens als onderdeel van het bestelproces in de webwinkel is versleuteld door middel van SSL-technologie (SSL-versie 3).

3. Creditcardgegevens

Alle creditcardgegevens die u verstrekt, worden niet door Kärcher opgeslagen, maar direct door de betalingsdienstaanbieder versleuteld middels 'hypertext transfer protocol secure' (https).

4. Wachtwoorden

Uw wachtwoord voor toegang tot onze websites dient u niet aan externe partijen te verstrekken en dient u regelmatig te wijzigen. Wanneer u uw klantaccount in de webwinkel wilt verlaten, dient u zich af te melden en uw browser af te sluiten om te voorkomen dat iemand zich onrechtmatige toegang tot uw account verschaft.

 

§4 Cookies / Behavioural Advertising

Op grond van §15.3 van de TMG creëert Kärcher gebruiksprofielen ten behoeve van reclame, marktonderzoek en gebruikersgericht ontwerp van de website van Kärcher, op voorwaarde dat de gebruiker hiertegen geen bezwaar maakt. Bij de technische maatregelen staat vermeld hoe u hier bezwaar tegen kunt maken.

1. Gebruik van cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies ten behoeve van Behavioural Targeting (gedragstargeting). Hierbij worden kleine tekstbestanden op uw apparaat geplaatst die gebruiksgegevens (bezochte websites, aantal bezoeken, bezoektijden, bezoekduur per pagina enz.) verzamelen en waarmee gebruiksprofielen worden gecreëerd. Deze gebruiksprofielen worden geanonimiseerd en in een technisch (statisch) beoordelingsproces geëvalueerd om toegespitste plaatsing van reclame op andere websites op basis van de interesses van de betreffende gebruiker mogelijk te maken. Onder geen enkel beding worden daarbij persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres in de cookies opgeslagen.

> Klik hier om de opt-out cookie te installeren

2. Behavioural Advertising

Het IP-adres wordt direct opgehaald bij de Behavour Targeting-serviceprovider (voor de Kärcher-websites is dit GroupM Competence Center GmbH). Het IP-adres wordt in verkorte of versleutelde vorm, bijvoorbeeld door het IP-adres te vervangen door een andere nummerreeks die geen verband houdt met het oorspronkelijke IP-adres, opgeslagen en verwerkt. GroupM Competence Center GmbH adverteert ook op websites van externe partijen en maakt gebruik van eigen targetingsystemen om aan de hand van de verzamelde gegevens gebruikersgerichte reclame te bieden. Meer informatie over gegevensbescherming en Behavioural Targeting betreffende GroupM Competence Center GmbH en de door hen gebruikte technologie vindt u op http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Hier kunt u ook bezwaar maken tegen de anonieme verwerking van uw surfgedrag.
Overigens kunt u via uw browserinstellingen ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Het kan dan echter wel zo zijn dat niet alle (delen van) websites van Kärcher volledig en/of correct werken.

3. Adobe Analytics

Deze website maakt ook gebruik van Adobe Analytics, een webanalyseservice van Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe). Adobe Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. Wanneer de middels het cookie verzamelde gegevens over het gebruik van de website worden doorgestuurd naar een server van Adobe, wordt het IP-adres voorafgaand aan het bepalen van geolocatie geanonimiseerd en voordat het wordt opgeslagen vervangen door een generiek IP-adres. Adobe gebruikt deze gegevens namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. U kunt uw browser dusdanig instellen dat het opslaan van cookies wordt voorkomen. Houd er als u dit doet echter rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. U kunt het verzamelen en het verwerken van dergelijke door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Adobe voorkomen door een browserplug-in te downloaden en installeren. Deze vindt u hier: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Doel

Zodra de gebruiker een website bezoekt en hiermee communiceert en op advertenties klikt waarvoor gebruik wordt gemaakt van Xaxis-services, wordt informatie over uw gedrag op, gebruik van en interacties met de online omgeving verzameld. Xaxis kan ook gegevens verzamelen en de browser en de apparaten identificeren waarmee de gebruiker eerder heeft gecommuniceerd. Aan de hand van dergelijke gegevens die via de Xaxis-services worden verzameld, kunnen het type internetbrowser, de taalinstelling van de browser en het gebruikte besturingssysteem, het IP-adres, de op het apparaat van de gebruiker beschikbare unieke ID's, het type verbinding (bekabeld of wifi), de regio waarin het apparaat zich bevindt, het netwerk waarmee het apparaat verbinding heeft, lengte-/breedtegraad van een (mobiel) apparaat, mobieletelefoonprovider, de website en de pagina die voor en na dit bezoek werd bezocht, worden geïdentificeerd. Ook kunnen advertenties worden getoond en gegevens over de door de gebruiker bekeken websites en pagina's worden verzameld.

5. Google reCAPTCHA

(1) Beschrijving, doel en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA') van Google. Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, tijd doorgebracht op de website door de websitebezoeker of muisklikken gemaakt door de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

(2) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

(3) Duur van opslag, bezwaar en verwijderingsopties

Als u niet wilt dat er gegevens naar Google worden verzonden, moet u volledig uitloggen bij Google en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden de gegevens automatisch naar Google verzonden zodra u onze website bezoekt. Om deze gegevens te verwijderen, moet u contact opnemen met de ondersteuning van Google op https://support.google.com/?hl=de&tid=231579508952.

(4) Informatie van de externe aanbieder

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

De term apparaten verwijst onder andere naar computers, mobiele telefoons, tablets, e-readers en andere digitale apparaten waarmee een internetverbinding tot stand kan worden gebracht.

Xaxis verzamelt geen gebruikersnamen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of soortgelijke persoonsgegevens over zijn diensten aan de hand waarvan u persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Xaxis kan ook gegevens ontvangen van andere bedrijven, inclusief hun klanten, die buiten de door Xaxis geleverde diensten worden verzameld en aan Xaxis ter beschikking worden gesteld in verband met de te leveren diensten. Xaxis kan deze gegevens integreren in gegevens die via hun services worden verzameld.

Xaxis gebruikt de gegevens die via hun diensten worden verzameld om ervoor te zorgen dat de gebruiker de meest nuttige en relevante online advertenties op websites ontvangt.

De Realytics analytische cookie is een publieks meet- en statistische cookie die nodig is om de televisiepromotie van onze service te meten. Als zodanig is de meting waarschijnlijk vrijgesteld van toestemming onder de GDPR. Realytics biedt optimalisatie of geavanceerde oplossingen voor publieksmeting waarvoor de vrije, expliciete en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker vereist is. Realytics is een onderaannemer van de adverteerder, die de compliance van de uitvoerende partner moet waarborgen. In alle situaties verbindt Realytics zich ertoe de verzamelde gegevens te respecteren en geen persoonlijke of gevoelige gegevens te verzamelen die niet noodzakelijk zijn voor het doel. Het verzamelen van gegevens kan worden uitgeschakeld op de privacypagina van deze site of op de afmeldingspagina van Realytics.
Verzamelde data: https://www.realytics.io/protection-of-personal-data-cookies/
Realytics opt-out pagia: https://www.realytics.io/optout/

 

§5 Uw rechten

1. Informatie

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn verzameld, in te zien en u hebt te allen tijde het recht op informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van deze gegevens. Hiervoor kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van Kärcher (§6).

2. Bezwaar maken (marktonderzoek)

In overeenstemming met art. 21 van de AVG kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens. Er kan in het bijzonder bezwaar worden gemaakt tegen verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u een korte e-mail sturen naar dpo@be.kaercher.com

3. Herroeping van uw toestemming (bv. voor het verzenden van nieuwsbrieven)

U kunt de door u aan Kärcher verstrekte toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bv. voor het versturen van de Kärcher-nieuwsbrief, te allen tijde intrekken. Klik wanneer u een dergelijke toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief wilt herroepen onderaan de nieuwsbrief op de link 'Afmelden voor nieuwsbrief'. Neem in alle andere gevallen contact op met de functionaris gegevensbescherming van Kärcher NV.

4. Uw overige rechten

U hebt recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in de toekomst en een recht met betrekking tot dataportabiliteit.

Als betreffende persoon hebt u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, en dan met name in de lidstaat van verblijf, waarin u werkt of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving betreffende de bescherming van gegevens.

5. Bevoegde toezichthoudende instanties

Wanneer u een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende instantie, de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.privacycommission.be/nl/

 

Aanpassen privacy reglement

Dit privacy-reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op deze website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.
U kunt ons als volgt bereiken:
Kärcher NV
Data Protection Officer
Boomsesteenweg 939,
2610 Wilrijk
privacy@be.kaercher.com

PRIVACYVERKLARING KÄRCHER PROFESSIONAL SERVICE APP

Onderstaande informatie legt uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de Kärcher Professional Service App gebruikt. 
De Kärcher Professional Service app is in België (hierna Kärcher) beschikbaar voor smartphones met een iOS- of Android besturingssysteem. 

U kunt contact opnemen met de Kärcher Functionaris Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo@be.kaercher.com

1. Download
De app is gratis te downloaden via de Google Play Store of de App Store. Om een app te kunnen downloaden heeft u een account nodig in een van de app stores. De gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een account (o.a. gebruikersnaam, emailadres & klantnummer) worden door de App Store verzameld. Kärcher heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de verzameling van deze gegevens. 
U dient de gebruiksvoorwaarden van de Kärcher Professional App te accepteren na download, waarbij u een wettelijke overeenkomst aangaat met Kärcher.

2. Gebruik
Om de app te kunnen gebruiken dient u een Kärcher account aan te maken door uzelf te registeren. Wanneer u een account aanmaakt vragen wij de volgende gegevens van u:

- Aanhef
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adres
- E-mailadres
- Wachtwoord

Deze informatie wordt overgedragen aan Kärcher en opgeslagen in de Kärcher Cloud.

Als u de Kärcher Professional Service App gebruikt, verzamelen we de volgende gegevens die door uw mobiele apparaat zijn verzonden om u in staat te stellen de app te gebruiken:

- Unique Device ID - UUID (Universal Unique Identifier) voor Android besturingssystemen & IDFV (Identifier for Vendor) voor iOS apparaten.
- Datum en tijd van het mobiele apparaat
-  Scherm bewegingen (Volgt uw handelingen binnen de app)
-  Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- IP-adres van mobiel apparaat
- Versie van de app
- Browser
- Besturingssysteem en versie
- Gebruiksduur van de app
- Land en taal van het mobiele apparaat

Als u een service verzoek doet via de app, laat u Kärcher weten dat u een service nodig heeft (zoals het onderhoud van één van uw Kärcher producten) en dat Kärcher contact met u mag opnemen. Wij verzamelen hiervoor de volgende gegevens:

- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- Klantnummer
- Materiaal- en serienummer van de machine
- Locatie van de machine
- Optioneel: Additionele informatie & afbeeldingen van de schade

3. Cookies
Als u de app gebruikt worden er cookies op uw apparaat geplaatst. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van onze website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw apparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de app gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. U kunt de cookies van uw apparaat verwijderen na het gebruik van de app.

4. Opslag
Kärcher gebruikt lokale opslag technologie voor het tijdelijk opslaan van de gegevens van je service verzoek. Deze data wordt voor onbepaalde tijd in je browser opgeslagen en geüpdatet wanneer je de App raadpleegt. Je kunt je browser raadplegen om te controleren welke data wordt opgeslagen en om deze gegevens te verwijderen. 

5. Kärcher Cloud
De Kärcher Cloud slaat gegevens op op een opslaglocatie van Amazon Web Service, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109. De gegevens zijn opgeslagen en worden verwerkt op een server van Amazon Web Service die zich in de Europese Unie bevindt.

6. Verwerkingsdoeleind
Alle gegevens worden alleen door Kärcher verzameld, verwerkt en opgeslagen om aan het service verzoek te kunnen voldoen. Dit is in overeenkomst met AVG artikel 6 lid b.

De data wordt niet gedeeld met derden. Omdat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de app zonder dat Kärcher uw gegevens verwerkt.

7. Opslag en verwijdering van de gegevens
Als u uw account in de app verwijderd, zal de overeenkomst tussen u en Kärcher ook stoppen. De gegevens die bij Kärcher zijn opgeslagen zullen worden verwijderd, mits dit niet in conflict is met wettelijke bewaartermijnen. 
U kunt zelf uw gegevens beheren, corrigeren of verwijderen in uw profiel op de pagina's "Registratie", "Mijn Profiel" en "Locaties en Machines". Nadat u de wijzigingen heeft opgeslagen, zal dit in de database automatisch worden geüpdate. 
Contractgegevens op individuele reparatie orders zullen worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijnen afgelopen zijn.

8. Verwerking door derden
Kärcher is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door Google, Apple of overige app store leveranciers. Hiervoor dient u de privacy statements van desbetreffende leverancier te raadplegen. Er wordt geen data gedeeld met deze organisaties. 

9. Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om informatie te krijgen over de gegevens die we van u verwerken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kunt in uw profiel de door u ingevulde gegevens wijzigen of verwijderen. U kunt ook uw gehele account verwijderen of over (laten) dragen. Omdat uw gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de service als u niet akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens.
Als u overige vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u meer informatie wenst over de opslag in de Kärcher Cloud, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@be.kaercher.com

10. Toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevensverwerking inbreuk maakt op uw privacy en de gegevens bescherming regelgeving.
Als u een klacht heeft die betrekking heeft op uw persoonlijke gegevens, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Kärcher.