Verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen en producten

De hulpbronnen van de aarde zijn eindig. Bij Kärcher en bij onze leveranciers zorgen we ervoor dat ze bewaard blijven. We controleren regelmatig hun kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen. Het doel is om met onze innovatieve schoonmaakoplossingen zoveel mogelijk te recyclen, potentieel schadelijke stoffen zoveel mogelijk te vermijden, kinderarbeid en oneerlijke lonen uit te sluiten - en daarmee ook kritische consumenten te overtuigen.

Les collaborateurs du montage

Normen voor kwaliteit, sociale kwesties, milieu en veiligheid op het werk

Efficiënt omgaan met hulpbronnen is onze kerncompetentie. We passen deze bekwaamheid toe om de duurzaamheid van onze producten en onze toeleveringsketens te vergroten.

Consumenten zijn tegenwoordig kritisch. Zij stellen hoe langer hoe meer vragen vooraleer ze kopen. Wat ze willen weten is: waar is het product vervaardigd, door wie en onder welke omstandigheden? Van welk materiaal is het gemaakt? En kan het achteraf worden gerecycleerd? Hoe efficiënt werkt de machine? Kärcher neemt deze consumentenbelangen serieus, reageert op vragen en heeft de juiste antwoorden.

We stellen ook vragen aan onze leveranciers. Kwaliteits-, sociale, milieu- en arbeidsveiligheidsnormen worden gecontroleerd in jaarlijkse audits. We eisen van onze leveranciers dat ze zich houden aan onze nalevingsregels en onze gedragscode.

Overzicht: onze inzet en onze projecten met betrekking tot toeleveringsketen en producten

Verpakking die het product en de planeet beschermt

Hoogwaardige verpakking zorgt ervoor dat onze producten veilig bij de klanten aankomen. Hier bij Kärcher is het echter niet voldoende dat onze verpakking alleen maar sterk is - we geloven ook dat het middelen moet besparen en duurzaam moet zijn. En we werken hard om ervoor te zorgen dat dit het geval is.

Op weg naar een duurzame toeleveringsketen

Duurzaamheid speelt een enorm belangrijke rol bij Kärcher, en niet alleen binnen ons eigen bedrijf. We waarderen ook milieuvriendelijke activiteiten, langetermijnrelaties, strenge welzijnsnormen en een hoge mate van transparantie in onze toeleveringsketen.

Duurzame reinigingsmiddelen: van concept tot serieproductie

Reinigingsmiddelen moeten tegenwoordig aan veel eisen voldoen. Ecologisch duurzame procesoplossingen worden steeds belangrijker. Kärcher gaat deze uitdaging aan in de nieuwe chemische en testlaboratoria op de site in Winnenden. Een overzicht van de ontwikkeling van duurzame reinigingsmiddelen.

 

Wat onze producten duurzaam maakt

Ze zijn geproduceerd met een lage uitstoot, met ecologisch bewuste materialen en hebben een energiebesparend en waterbesparend gebruik - producten voor reiniging en onderhoud moeten op veel manieren duurzaam zijn. Daarom verloop verantwoordelijk gedrag bij Kärcher van de machineontwikkeling en de productie- en toeleveringsketen tot en met de juiste afvoer - en eindigt dus niet bij onze fabriekspoorten.

 

Overzicht: onze inzet en onze projecten met betrekking tot toeleveringsketen en producten

Aspirateurs Kärcher

Milieuvriendelijke producten

Bij Kärcher werken meer dan 950 medewerkers aan onderzoek en ontwikkeling, waarbij ze continu processen en producten nog efficiënter maken, zodat onze klanten kunnen reinigen en tegelijkertijd zoveel mogelijk energie en hulpbronnen besparen. Dit resulteerde in ons eco! Efficiency-productassortiment voor professionele gebruikers. En onze producten voor particuliere gebruikers overtuigen ook door hun energie-efficiëntie, onder meer dankzij hun zuinige elektriciteits- en waterverbruik.

Granulat de plastique

Plastic - kwaliteit en recycling

We vervangen staal in onze reinigingsmachines gedeeltelijk door hoogwaardig polypropyleen plastic. Voor de productie van spuitlansen in hogedrukreinigers gebruiken we een bijzonder hoogwaardig gerecycled polyamide op basis van Technyl® 4earth®-technologie. Kunststof onderdelen die we zelf produceren en die we inkopen bij externe leveranciers, worden regelmatig gecontroleerd of ze schadelijke stoffen bevatten. Daarnaast kan een door ons ontwikkeld proces worden gebruikt om afgekeurde onderdelen uit de kunststofproductie te halen en over te brengen voor hergebruik in ons eigen productieproces.

Carte du monde des normes ISO chez Kärcher

Gecertificeerde fabrieken over de hele wereld

Dankzij ons geïntegreerde managementsysteem voor kwaliteit, milieubescherming en energie-efficiëntie, kunnen we ervoor zorgen dat we onze processen en dus ook onze prestaties continu verbeteren. Onze fabrieken in de VS, Mexico, Brazilië, Duitsland, Roemenië, Italië en China zijn gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm voor milieumanagement en de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement. Fabrieken in Duitsland, Roemenië en Italië zijn bovendien gecertificeerd volgens de ISO 50001-norm voor energiebeheer.

Centre logistique Kärcher

Hoge eisen aan leveranciers

Wie leverancier van Kärcher wil worden, moet aan strikte criteria voldoen. We voeren regelmatig interne audits en bedrijfsbezoeken uit, met name voor onze leveranciers van productiemateriaal. We verplichten onze leveranciers ook om zich aan onze complianceregels te houden door onze gedragscode te ondertekenen. Voor leveranciersbeheer wordt een gestandaardiseerd systeemplatform gebruikt. Dit maakt processen transparanter, verlaagt de kosten en maakt de relatie met de leverancier duurzamer.

Emballage Kärcher FC 5

Recycleerbare verpakkingen

Een goede verpakking moet goed presteren. Verpakkingsmaterialen moeten aan belangrijke eisen voldoen op het gebied van duurzaamheid. Onze verpakkingen bevatten momenteel gemiddeld al meer dan 80 procent gerecycled papier. 95 procent van onze verpakkingen is op basis van papier. Tegen 2025 zullen we de duurzaamheid van alle productverpakkingen optimaliseren: we verbeteren de stabiliteit van onze producten en productoppervlakken om een ​​plasticvrije verpakking te realiseren.

 

Bâtiment Kärcher à Winnenden

Milieuvriendelijke gebouwen

We passen hoge milieunormen toe bij het bouwen van nieuwe gebouwen op onze sites. Op de nieuwe locatie van Kärcher in Winnenden verbrandt een houtsnipper-verwarmingssysteem het afvalhout van het bedrijf op een CO the-neutrale manier. De elektriciteit voor de airconditioning wordt opgewekt door een fotovoltaïsche installatie op het dak van het nieuwe kantoorgebouw. Dit heeft een grote impact. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en uitgebreide isolatiemaatregelen, liggen de gebouwen 20 procent onder de grenswaarden die zijn vastgelegd in de Duitse energiebesparingsverordening (Energiesparverordnung).


Milieu-informatie

Information relative à l'élimination des appareils électroniques usagés

Informatie over het weggooien van oude elektronische apparaten

Milieuvriendelijke producten, diensten en processen zijn verankerd in onze bedrijfsmissie. Wij voldoen daarmee ook aan de verplichtingen van de Europese WEEE-richtlijn en willen u op het volgende wijzen.

Oude elektronische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om deze naar een geschikt inzamelpunt (van een bedrijf of lokale overheid) te brengen. U kunt uw oude apparaten ook gratis inleveren bij een Kärcher Center.

Houd er rekening mee dat elektrische en elektronische apparaten (B2B) voor commerciële doeleinden moeten worden afgevoerd via gemeentelijke inzamelpunten. Wij informeren u graag over geschikte verwijderingsmogelijkheden.

Verwijder niet-oplaadbare en oplaadbare batterijen op een milieuvriendelijke manier en voer deze op af via daarvoor bestemde inzamelingssystemen. Voor apparaten met gegevensopslag bent u verplicht om persoonsgegevens te verwijderen.

Een teken met de vuilnisbak betekent dat oude elektronische apparaten niet bij het huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten kunnen stoffen bevatten die het milieu en de gezondheid kunnen schaden. Oude apparaten worden gerecycleerd, omdat ze belangrijke grondstoffen bevatten.

REACH

We volgen de ontwikkeling van de informatieplicht volgens paragraaf 33 zeer nauwlettend. Direct na publicatie van de eerste kandidatenlijst op 28 oktober 2008 hebben we contact opgenomen met onze leveranciers om de nodige informatie te krijgen. Wij reageren snel op aanvullingen op de kandidatenlijst.

Volgens de informatie waarover wij beschikken, bevatten bijna alle Kärcher-producten componenten waarin lood (CAS 7439-92-1) als legeringselement voorkomt, bijvoorbeeld in messing, in concentraties hoger dan 0,1%. Het gebruik van dit materiaal is in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Bij correct gebruik is er geen gevaar voor de gezondheid of het milieu. Veiligheidsinformatie is niet vereist.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

REACH

ErP Ecodesign-richtlijn

Voor informatie over EU-verordening 666/2013 (eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers, bijlage I, artikel 2b, informatieplicht van de fabrikant), kunt u contact opnemen met uw verantwoordelijke Kärcher-service.

Vind hier uw Kärcher-servicepartner.