Duurzame reinigingsmiddelen: van concept tot serieproductie

Reinigingsmiddelen moeten tegenwoordig aan veel eisen voldoen. Ecologisch duurzame procesoplossingen worden steeds belangrijker. Kärcher gaat deze uitdaging aan in de nieuwe chemische en testlaboratoria op de site in Winnenden. Een overzicht van de ontwikkeling van duurzame wasmiddelen.

Laboratoire Kärcher de tests de détergents

Eisen aan een reinigingsmiddel

Reinigingsmiddelen moeten tegenwoordig aan veel eisen voldoen. Ze moeten vuil effectief bestrijden, efficiënt zijn en geen risico's opleveren voor de gebruikers en het milieu. Ecologisch duurzame procesoplossingen worden steeds belangrijker, die naast de voorzichtige omgang met hulpbronnen en materialen ook rekening houden met de chemische, water- en energie-efficiëntie samen met het reinigingsproces als geheel. Kärcher gaat deze uitdaging aan in de nieuwe chemische en testlaboratoria op de site in Winnenden en zet zo weer een belangrijke stap om kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid te combineren. Kärcher-reinigingsmiddelen zijn zeer effecticiënt en houden rekening met gezondheid, milieu en economie.


Hoe worden bij Kärcher duurzame en efficiënte reinigingsmiddelen ontwikkeld?

 

Een reinigingsmiddel is een volkomen "normaal" product. Het productidee is het uitgangspunt. Trends, standaarden, technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen vragen om nieuwe hulpbronnenbesparende producten en hebben daarom een ​​impact op de ontwikkeling.

Bij Kärcher strekt dit zich traditioneel uit van productconcept en specificaties tot prototypes en realiteitscheck tot serieproductie. Al 40 jaar ontwikkelt Kärcher zijn reinigingsmiddelen en beweegt zich steeds meer richting duurzaamheid en milieuvriendelijkheid: Kärcher-reinigingsmiddelen zijn zeer effecticiënt en houden rekening met gezondheid, milieu en economie.

Zoals het ook gebruikelijk is bij andere producten, begint het ontwikkelingsproces van het milieuvriendelijke reinigingsmiddel met de productdefinitiefase. De centrale vraag is wat het nieuwe reinigingsmiddel van Kärcher zou moeten doen - bijvoorbeeld biologisch afbreekbare stoffen hebben. Vervolgens worden deze eisen door het productmanagement in een specificatieblad overgedragen aan de apothekers.

Phase de définition d'un détergent chez Kärcher

Tijdens de conceptfase op de chemische ontwikkelingsafdeling van het Kärcher Detergent Competence Center worden nu conceptvoorstellen gepresenteerd en functionele modellen voor de duurzame producteigenschappen samengesteld. Doordat het reinigingsmiddel later naast de milieuvriendelijke aspecten nog andere functies moet vervullen, zoals olie oplossen, de hoeveelheid schuim verminderen of verharders binden, om de vorming van kalkaanslag te voorkomen.

concept phase of a detergent at Kärcher

De concepttool wordt door de chemici van Kärcher voortdurend geoptimaliseerd met betrekking tot duurzame kwaliteit en reiniging. De formule, volgorde van de inhoud en de stabiliteit van de producten moeten worden getest. De experts hebben altijd hun ogen gericht op de algehele duurzaamheid van het product.

Bij de keuze van grondstoffen moeten vier aspecten kloppen: productprestaties, afbreekbaarheid, duurzame productie van grondstoffen en de grondstofprijs. Grondstoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu of niet biologisch afbreekbaar, vermoedelijk kankerverwekkend of genetisch schadelijk zijn of andere negatieve eigenschappen hebben, worden doorgaans niet gebruikt.

Er zijn nu enkele krachtige ingrediënten op basis van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen - zoals oppervlakte-actieve stoffen op suikerbasis, natuurlijke oplosmiddelen zoals bioalcohol of natuurlijke zuren

Optimisation of cleaning product at Kärcher

In het Kärcher-lab wordt de effectiviteit van de ecologische hulpbron bij het reinigen getest. Standaard testvuil voor huishoudens en industrie wordt losgemaakt van standaard testpanelen met gelijkmatige druk en gelijkmatige snelheid. Allereerst wordt hier de individuele inhoud geanalyseerd; daarna volgt het volledige product, dat uit maximaal dertig componenten bestaat.

Testing effectiveness of the cleaning product at Kärcher laboratory

Als het concept met succes is getest, rekening houdend met de middelenbesparende aspecten, gaat het proces naar de finetuning-fase. In deze fase wordt het nieuwe reinigingsmiddel in detail gedefinieerd in het specificatieblad voor de uiteindelijke ontwikkeling.

Fine tuning phase of the detergent at Kärcher laboratory

In de volgende Kärcher reality check worden de mogelijkheden van het duurzame reinigingsmiddel buiten het laboratorium getest en wordt het nieuwe product gebruikt met een scrubber, dweil, etc. Bijvoorbeeld de reinigingsprestaties, de juiste hoeveelheid schuim, de pH-waarde en strepen in de schoonmaaktoepassing wordt hier onderzocht.

reality check of the sustainable detergent at Kärcher

De pilot productiefase volgt, waar grotere hoeveelheden van het duurzame reinigingsmiddel door Kärcher worden geproduceerd en in de praktijktest aan klanten worden gepresenteerd. Deze laatste duurtest bevat naast het schoonmaakgedrag bij dagelijks gebruik ook vragen over de geur en het gevoel van het product.

Final test phase of the detergent production at Kärcher

De laatste opstartfase is de marktintroductie met serieproductie van het nieuwe wasmiddel op duurzame basis.

Market launch of a sustainable cleaning product of Kärcher

Bij de serieproductie hecht Kärcher ook veel belang aan de container. Omdat chemicaliën en verpakkingen bij elkaar moeten passen. Op deze manier worden vervormingen na de diffusie van alcohol vermeden; de containers moeten ook valtesten kunnen doorstaan.

Bovendien worden veel reinigingsmiddelen gebruikt in spuitflessen, die ergonomisch moeten kunnen worden gehanteerd en het inademen van spuitbussen zoveel mogelijk moeten voorkomen. Bij Kärcher worden de containers ook op duurzaamheid getest en geoptimaliseerd. De container, het deksel en de labels moeten gemaakt zijn van recyclebare grondstoffen en het hoogste aandeel recyclaat bevatten. Niet-recyclebare verpakkingen, zoals kunststofcomposieten, zijn uitgesloten.

De focus ligt ook op afvalvermijding en energie-efficiëntie: het productieproces is zo gepland dat er waar mogelijk geen afvalwater ontstaat. De leidingen naar de mengvaten worden gespoeld met het water dat ook in het recept zit. Afzonderlijke reiniging van de leidingen is niet nodig, dwz water met grondstoffen wordt door Kärcher niet afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het productieproces verbruikt zo min mogelijk energie. Alleen het verpompen van grondstoffen, het mengen in de mengcontainer en de afvullijn vragen energie. Het is belangrijk om producten te vermijden die tijdens de productie verhit worden of waarvan de grondstoffen voor productie op de juiste temperatuur gemaakt moeten worden.

 

Series production of the sustainable Kärcher detergent

Duurzaamheid voor reinigingsmiddelen - Interview met Frank Ritscher, hoofd Onderzoek en ontwikkeling van chemische stoffen bij Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Duurzame producten voor binnenreiniging

Onze productlijn voor gebouwreinigers omvat alle concentraten en gebruiksklare reinigingsmiddelen die nodig zijn voor binnenreiniging: sanitair-dieptereinigers, sanitaironderhoudsreinigers, oppervlaktereinigers, glasreinigers en vloerreinigers. De producten hebben allemaal het EU-ecolabel en het Oostenrijkse ecolabel. Sommige producten zijn ook gecertificeerd door Nordic-Swan.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher

Dit zou u ook kunnen interesseren :