Recycleer het papier, niet de ideeën

De rol van de duurzaamheidsmanager is gecreëerd om ervoor te zorgen dat de Kärcher-vestigingen over de hele wereld evenveel inzet voor duurzaamheid. Drie managers leggen uit wat de betekenis van hun werk is en met welke unieke regionale uitdagingen ze te maken hebben.

 

Entretien avec les collaborateurs de Kärcher
„China bevordert zijn duurzame ontwikkeling.“
Aaron Fang, Head of Quality and Sustainability Manager bij Kärcher China, is al meer dan 11 jaar verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement.

  

Mijnheer Fang, met welke specifieke uitdagingen wordt u geconfronteerd met betrekking tot duurzaamheid in uw land?

De Chinese economie groeit de laatste tijd snel. Het milieu en de eindige hulpbronnen zijn dus sterk aangetast. De laatste jaren erkent China als geheel echter steeds meer het belang van duurzaamheid en milieubescherming. Het aantal groene initiatieven - door zowel bedrijven als het publiek - is sterk toegenomen. Naar mijn mening is Kärcher China al goed op weg met deze kwesties.

Heeft u voorbeelden van maatregelen die u neemt om de duurzaamheid bij Kärcher China te vergroten?

In China hebben dienstverleners en leveranciers vaak nog geen directe grip op duurzaamheid en milieu. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het opleiden van zowel nieuwe als langdurige leveranciers op het gebied van duurzaamheid en milieu. Als de omstandigheden goed zijn - dwz als de afstand het toelaat - houden we workshops op locatie en bieden geïnteresseerde collega's van andere afdelingen een interne opleiding in onze fabriek. Bovendien controleren we het materiaalbeheer altijd op basis van de wereldwijde inkooprichtlijnen van Kärcher voordat we een contract ondertekenen. We controleren ook regelmatig het werk van de leveranciers terwijl het proces vordert.


Waarop ligt de huidige focus bij Kärcher China?

Voor ons is preventie vooral belangrijk. We besteden al aandacht aan duurzaamheid en milieubescherming in de productie en de toeleveringsketens. Wat betreft de relevante normen volgen wij de centrale specificaties van de Kärcher Group en lopen daardoor vaak voor op andere bedrijven in China. We zijn dus al ver gevorderd als het gaat om digitalisering in onze kantoren en hebben bijvoorbeeld het papierverbruik sterk verminderd. Daarnaast trainen we onze medewerkers in zaken als het behoud van hulpbronnen. Persoonlijk ben ik erg trots op mijn medewerkers, die enorm gemotiveerd zijn om deze zaken te promoten.

Aaron Fang, responsable de la durabilité, Kärcher Chine

  

„Als je duurzamer probeert te leven, probeer je vaker iets nieuws.“
Teresa Peintinger, CRM-projectmanager en duurzaamheidsmedewerker bij Kärcher Oostenrijk, werkt sinds 2015 bij ons.
Teresa Peintinger, responsable de la durabilité, Kärcher Autriche


Mevrouw Peintinger, welke betekenis heeft duurzaamheid in Oostenrijk?

Vergeleken met andere landen is Oostenrijk zeker al goed gepositioneerd. Op het gebied van afvalscheiding, recycling en energie-efficiëntie heeft het de afgelopen jaren al veel gedaan. Op het gebied van hernieuwbare energie heeft Oostenrijk een groot locatievoordeel als het gaat om waterkracht. De mensen hier hebben een uitgesproken bewustzijn van hun omgeving en dat zie ik ook bij mijn collega's. Duurzaamheid is voor de medewerkers van groot persoonlijk belang. Ze willen dat Kärcher nog duurzamer wordt en daar actief deel van uitmaken. En dat is ook heel belangrijk, want er is natuurlijk nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie.

Hoe dien je als duurzaamheidsmanager de belangen van medewerkers?

Persoonlijk zie ik mezelf als een interdisciplinaire functie over alle gebieden heen en als aanspreekpunt voor alle vraagstukken die met duurzaamheid te maken hebben. Als eerste stap heb ik daarom gesprekken gevoerd met managers en medewerkers en van daaruit ideeën en suggesties opgedaan. De feedback was zeer positief en als gevolg hiervan is er een thematische focusgroep van geïnteresseerde collega's gevormd en werken we momenteel aan een catalogus van maatregelen. Met een reguliere nieuwsbrief informeer ik collega's over actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, binnen en buiten het bedrijf.


Welke kwesties zijn volgens u bijzonder actueel?

Een van mijn eerste onderwerpen was het weggooien en recyclen van lithium-ionbatterijen. Omdat we steeds meer draadloze apparaten in ons assortiment hebben, is dat een zeer actueel thema. In nauwe samenwerking met onze manager gevaarlijke stoffen en afval hebben we een bedrijf gevonden en in gebruik genomen dat zorgt voor inzamelpunten in onze Kärcher-centra en zorgt voor een correcte verwijdering van voorbereiding tot recycling. Hierdoor kan minimaal 75 procent van de grondstoffen uit de batterijen worden gehaald voor recycling.

 

„We wisselen voortdurend ideeën uit met andere grote bedrijven in Brazilië over duurzaamheid en milieukwesties.  “
Jéssika Leal Faria, Integrated Management Assistant Engineer en Sustainability Manager bij Kärcher Brazilië, begon in 2013 bij Kärcher als kwaliteits- en milieuanalist.

   

  

 

Mevrouw Leal, hoe ziet duurzaamheidsmanagement eruit in Brazilië, en bij Kärcher in het bijzonder?

In Brazilië zijn mensen zich nog niet zo bewust van milieukwesties en het onderwerp duurzaamheid. Het kan daarom moeilijk zijn om visies te creëren en te delen die de aandacht trekken - zowel met collega's als met klanten en derden. Dat is al te zien bij zaken als afvalscheiding en recycling, die in Brazilië voor het grootste deel gewoonweg niet relevant zijn.

Daarom worden milieu-, duurzaamheids- en kwaliteitskwesties direct geïntegreerd in de opleiding van nieuwe medewerkers bij Kärcher. We lichten initiatieven toe als het terugdringen van het papiergebruik op de werkvloer, het gebruik van glas in plaats van plastic voor water enzovoort.

Doordat we de specificaties van het Duitse moederbedrijf volgen, hebben we al een hogere norm dan in Brazilië wordt voorgeschreven. Zowel in de productie als in onze kantoren hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om verschillende soorten afval te sorteren zoals papier, glas, plastic, organische materialen, enz. Volledig zonder papier doen is momenteel een uitdaging voor de productie, zoals dat nog steeds is. in het proces van digitalisering. Maar ook hier zijn we voorlopers in vergelijking met de rest van het land.


Is het bewustzijn van deze kwestie naar uw mening veranderd?

Het bewustzijn over duurzaamheid is de afgelopen twee jaar gegroeid, en zeker niet alleen bij het publiek. Steeds meer bedrijven zien het als een aparte pijler in hun strategieën. Bij Kärcher Brazilië zijn we altijd in communicatie met andere grote bedrijven in het land over kwesties van duurzaamheid en het milieu, en werken we ook aan gezamenlijke ideeën.

Wat bent u van plan te doen om duurzaamheid te bevorderen?

Persoonlijk vind ik het belangrijk om ook familie, vrienden en collega's hiervan bewust te maken. Het scheiden en recyclen van afval is in Brazilië bijzonder moeilijk te onderwijzen. Veel mensen in Brazilië denken bijvoorbeeld dat we werk wegnemen van de vuilnisafscheiders die op straat werken als we ons afval niet zomaar op straat weggooien, maar het zelf thuis of op kantoor scheiden. Dat inspireerde ons bij Kärcher om voor onze medewerkers een milieuweek te plannen. Het idee hierachter is om een ​​week lang trainingen, bijeenkomsten en evenementen te organiseren op het gebied van duurzaamheid. Hierop voortbouwend kunnen we dan opleidingen ontwikkelen voor onze dienstverleners en leveranciers.


Wat voor mij een grote inspiratiebron was, was het Kärcher-duurzaamheidsontbijt, waarbij ik de kans kreeg om samen te komen met mensen uit verschillende afdelingen en landen. Ik vond de uitwisseling van verschillende standpunten en standpunten tussen collega's erg behulpzaam en inspirerend.

 

Dit zou u ook kunnen interesseren :