Impressum

Juridische informatie over onze website.

Kärcher Belux N.V.

Boomsesteenweg 939
B- 2610 Wilrijk (Antwerpen)

E-mail: info@be.kaercher.com

BTW: BE0418334076

Voor consumenten: +32 3 340 07 00
Voor professionele eindgebruikers: +32 3 340 08 80

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van onze internetpagina's wordt constant aangepast. Ze worden samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Toch kan geen garantie voor de volledigheid of juistheid van de geboden informatie worden geboden. Kärcher is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en gegevens op deze internetpagina's, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Kärcher aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie op de inhoud van internetpagina's waarnaar op onze homepage direct of indirect wordt verwezen. Kärcher heeft geen invloed op de inhoud van websites van derden waarnaar op de internetpagina's van Kärcher wordt verwezen. Voor de internetpagina's waarnaar wordt verwezen, is Kärcher niet verantwoordelijk, maar de exploitant van de betreffende internetpagina's. Dit betekent dat bezoekers de koppelingen naar andere internetpagina's op eigen risico volgen en gehouden zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites.

Informatie over online-geschillenbeslechting: de Europese Commissie zal in het eerste kwartaal van 2016 een internet platform aanbieden voor de beslechting van onlinegeschillen (het zogenaamde" ODR platform "). Dit ODR platform doet dienst als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende de contractuele verplichtingen, die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. Het ODR platform kan geraadpleegd worden via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Copyright / merken

Alle afbeeldingen, foto's, teksten en andere hier gepubliceerde informatie worden beschermd door de auteurswet. Uitsluitend Kärcher is gerechtigd deze beschermde inhoud te gebruiken, tenzij anders aangegeven. Weergave en/of reproductie is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Kärcher.

Het is in het bijzonder niet toegestaan om foto's of opmaakelementen van deze homepage te kopiëren en te gebruiken voor eigen doeleinden. Het Kärcher-logo en het woordmerk Kärcher zijn beschermde namen en merken van Kärcher. Daarnaast is Kärcher eigenaar van diverse andere beschermde merken. Gebruik van merken van Kärcher is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.