eco!efficiency – meer bereiken met efficiency.

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor reinigingscompetentie die nieuwe normen stelt. Als mondiaal marktleider voor reinigingssystemen is Kärcher een van de stuwende krachten achter de technologische vooruitgang, en niet alleen op dit gebied: meer dan 600 medewerkers werken op onderzoeks- en ontwikkelafdelingen aan nog economischere en milieuvriendelijkere processen en producten. Zij maken daarbij gebruik van de modernste technologieën op het gebied van constructie, ontwikkeling, design en tests. Met een nog hogere mate van efficiency, een langere levensduur en een nog betere bescherming van het milieu als oogmerk. En met een hoge servicekwaliteit gedurende de complete levenscyclus tot aan de terugname en deskundige recycling. Waarbij de klant altijd centraal staat. Dit is mogelijk door middel van een programma dat verantwoordelijkheid als toekomstvisie draagt: Kärcher eco!efficiency.

ecoefficiency header 2015

De tekens van de tijd mede bepalen.

Wie dingen in gang zet en wil veranderen, moet van zich laten horen. En kleur bekennen. De blauwe symbolen voor de verschillende modules van Kärcher eco!efficiency laten in een oogopslag zien, waar en hoe Kärcher met zijn innovatiekracht een meetbaar grotere en betere efficiency realiseert. Kärcher eco!efficiency is in alle branches geïmplementeerd en maakt vast deel uit van ondernemend denken en handelen.

eco!efficiency uitstekend recyclebaar
eco!efficiency minder waterverbruik
eco!efficiency minder geluid
eco!efficiency intelligente energetische efficiëntie
eco!efficiency voorbeeldige repareerbaarheid
eco!efficiency passende materiaalkeuze
eco!efficiency lagere uitstoot van CO2
eco!efficiency geoptimaliseerde bedrijfsprocessen
eco!efficiency minder rioolbelasting
eco!efficiency langere levensduur
eco!efficiency gericht gedoseerde reinigingsmiddelen
eco!efficiency minder materiaalgebruik
eco!efficiency effectieve stoffiltering
eco!efficiency comprehensive spare parts

Alles is mogelijk. En vooral efficiënter.

Efficiency heeft zeer uiteenlopende verschijningsvormen: een afname van het energieverbruik. Hogere rendementen van verbrandingsmotoren. Een lager gebruik van reinigingsmiddel. Vermijding van verpakkingen door hoge concentraties. Constructieve recycling of beperking van componenten. Effecten die alleen door nieuwe ideeën en innovatieve technologieën kunnen worden gerealiseerd. En die vooral zijn aangewezen op de wil en het vermogen om ze ook daadwerkelijk uit te voeren.

Kärcher biedt tegenwoordig reeds een omvangrijk programma bestaande uit apparaten en reinigingsmiddelen met het label eco!efficiency aan, waarmee gebruikers voor zeer uiteenlopende toepassingen even effectief als economisch en milieuvriendelijk kunnen reinigen. De apparaten van Kärcher met eco!efficiency-optie bieden de mogelijkheid om bij lichte verontreinigingen met minder vermogen te werken en daardoor te besparen op energie en reinigingsmiddel en de machine te ontzien. De apparaten van Kärcher met de standaard eco!efficiency beschikken over uitgebreide technische voorzieningen voor een permanente besparing van energie, reinigingsmiddel en arbeidstijd.


eco!efficiency T12/1

Droogzuigers eco!efficiency: met maximaal zuigvermogen. Zuinig. Stil.

Met een stroomverbruik dat 40 procent lager ligt, realiseren de eco!efficiency-droogzuigers 98 procent van het zuigvermogen van het basisapparaat, wat voor dagelijkse onderhoudsreiniging meer dan voldoende is. Bovendien zuigen de eco!efficiency-apparaten meetbaar en merkbaar de helft stiller dan andere apparaten.

De T 12/1 eco!efficiency bijv. realiseert een optimale verhouding tussen reinigingsvermogen en energieverbruik. Hij maakt een einde aan het misverstand, dat vermogen alleen door nog meer vermogen kan worden overtroffen. Veel helpt alleen, wanneer er niet veel mogelijk is. Een motorvermogen van 750 watt is meer dan voldoende voor droogzuigers op kantoren en in hotels. Een zuigvermogen van minder dan 200 watt is onvoldoende; vanaf 200 watt wordt het steeds beter.

Bij 750 watt is het punt van een optimaal zuigvermogen bereikt, dat voor het reinigen van normaal huisstof op textiel of harde oppervlakken absoluut voldoende is. Het reinigingsresultaat wordt door een nog hoger zuigvermogen slechts minimaal verbeterd. Een hoger zuigvermogen kan bovendien dwarskrachten op hoogpolige tapijten versterken. Zo gaat pure kracht per saldo teniet.

 

Ultraefficiënt: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

De innovatieve heetwater-hogedrukreiniger van Kärcher HDS-E 8/16-4 M markeert de actuele stand van energie-efficiency. Deze laat zien dat innovatieve toptechnologie de juiste antwoorden kan geven op urgente vragen van deze tijd: met een energiebesparing tot 40 procent in stand-by.

De Kärcher HDS-E 8/16-4 M genereert heet water bij een wisselstroom van 400 volt en kan daarom ook overal worden ingezet waar afvalgassen ongewenst of zelfs verboden zijn. De 3 modellen met een verwarmingsvermogen van 12, 24 of 36 kW beschikken over een eco!efficiency-optie, waarbij op een temperatuur van 60 °C uiterst efficiënt wordt gereinigd. Voor zeer hardnekkig vuil kan de watertemperatuur worden verhoogd tot 85 °C. Dankzij zijn grote vermogen en de Servo Control reinigt het 36-kW-model tot een temperatuur van 80 °C constant bij continugebruik. De snelverwarmingskamer van de 12-kW-uitvoering zorgt voor een veel kortere voorverwarmingstijd. Alle HDS-E 8/16-4 M worden geleverd met corrosievrije boiler van RVS, ingebouwde antikalkvoorziening, een gemakkelijke kantelhulp voor eenvoudig manoeuvreren en een afsluitbaar vak voor toebehoren en gereedschappen.

De Kärcher HDS-E 8/16-4 M vermindert het energieverbruik dankzij de geïsoleerde boiler in stand-by-modus met maximaal 40 procent, afhankelijk van toepassing en uitvoering. De bovenstaande grafiek toont de warmteafgifte van de geïsoleerde boiler (links afgebeeld) in vergelijking met een niet geïsoleerde boiler.

eco!efficiency HDS-E
eco!efficiency reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddel eco!efficiency.

In veel reinigingstoepassingen zijn effectieve reinigingsmiddelen onontbeerlijk voor overtuigende resultaten. Daaraan zal in principe niets veranderen. Wel gelden er steeds strengere eisen aan milieupreventie en efficiency. Dit vereist een goede balans tussen reinigingskracht enerzijds en een verantwoorde omgang met gebruiker, materiaal en milieu anderzijds. Het is belangrijk dit evenwicht te bewaren, echter op een steeds hoger niveau. Kärcher werkt in zijn eigen ontwikkelingslaboratoria en de eigen productie onophoudelijk aan de reinigingsmiddelen van de toekomst. En met overtuigend resultaat: Kärcher eco!efficiency-reinigingsmiddel.

 

Twee stappen vooruit gedacht: de eco!efficiency-optie.

Belangrijke ontwikkelingen voltrekken zich normaal gesproken stapsgewijs. Een toonaangevende ontwikkeling bij reinigingsapparaten is de Kärcher eco!efficiency-optie, die met één draai ook voor continugebruik kan worden geactiveerd. In de eco!efficiency-modus worden de machinefuncties automatisch met optimale efficiency aangestuurd. Hierdoor wordt het verbruik van energie, water en reinigingsmiddel merkbaar verminderd. Een verantwoord gebruik van materiaal en machine is een extra effect dat tot uitdrukking komt in de langere onderhoudsintervallen, de lagere servicekosten en de langere levensduur.

eco!efficiency schrob-/zuigmachines trap

Schrobmachines met eco!efficiency-optie

Talrijke series van Kärcher schrobmachines met aandrijving of step-on-geleiding beschikken reeds over een eco!efficiency-optie. In de eco!efficiency-modus worden borsteltoerental en zuigkracht verlaagd naar een vermogen dat voor lichtere verontreinigingen voldoende is. Zo worden er overtuigende reinigingsresultaten met een merkbaar geringer verbruik behaald en wordt de machine ontzien. Tot 20 procent energie en 10 procent water en reinigingsmiddel kunnen door de eco!efficiency-optie worden bespaard. Beproefde technieken en een intelligente dosering van van reinigingsmiddel door DOSE of door verwisselbare borstelkoppen leveren nog meer efficiency op. Met nieuwe ideeën en technologische innovaties, die reeds worden ontwikkeld en getest, zullen in de zeer nabije toekomst aanzienlijke toenamen van de efficiency mogelijk zijn.

 


Hogedrukreiniger met eco!efficiency-optie

Heetwater-hogedrukreinigers vereisen in principe een hoger energieverbruik en bij uiterst hardnekkige verontreinigingen mogelijk extra reinigingsmiddelen. Desondanks is de heetwater-hogedrukreiniging in vergelijking tot traditionele reinigingsprocessen een uiterst efficiënte technologie. Met heet water onder hoge druk worden vergelijkbare reinigingsresultaten in combinatie met een veel geringer waterverbruik gerealiseerd. Tegelijkertijd kunnen HDS-hogedrukreinigers van Kärcher veel zwaardere reinigingstaken vervullen, die alleen met water, reinigingsmiddel en handschrobber volkomen ondenkbaar zouden zijn. Het gebruik van verwarmingsenergie wordt daardoor door de hoeveelheid bespaard water en reinigingsmiddel positief beïnvloed. De bespaarde arbeidstijd brengt nog een veel groter economisch voordeel met zich mee.

De nieuwe Kärcher HDS met eco!efficiency-optie verhoogt de voorsprong op het gebied van efficiency nog eens merkbaar. Als de eco!efficiency-optie actief is, wordt de watertemperatuur op 60 °C ingesteld, want 60 °C is voor het uitvoeren van de meeste reinigingstaken meer dan voldoende. Niet alleen bij lichte, maar ook bij middelzware verontreinigingen. Met de eco!efficiency-optie van de Kärcher HDS wordt een perfect evenwicht tussen reinigend vermogen en verbruikte energie gerealiseerd – zonder dat dit ten koste gaat van het resultaat.

 

eco!efficiency hogedrukreinigers trap