Klooster Maulbronn

Met het oog op omvangrijke renovatiewerkzaamheden in het klooster van Maulbronn heeft Kärcher het UNESCO werelderfgoed ingeschakeld en de bron met de drie kommen in de noordelijke vleugel van de kruisgang ontdaan van een hardnekkige kalklaag – de oorspronkelijke kleur van het rode bontzandgesteente werd daarbij na eeuwen eindelijk weer zichtbaar.

Op de onderste en middelste kom hebben zich op grond van de hoge waterhardheid van ca. 21 °dH in de loop van de tijd tot 1,5 cm dikke kalklagen gevormd. Tijdens een eerste handeling zijn de grove afzettingen verwijderd, op minder gevoelige plaatsen is er ook materiaal met hamer en beitel verwijderd. Om het originele materiaal niet te beschadigen, verwijderde Kärcher daarna de resterende kalklaag met behulp van een straalpistool. Tegelijkertijd werd een zeer fijn glaspoeder (korrelgrootte 40 tot 80 µm, hardheid van Mohs van 6 tot 7) met behulp van perslucht onder een druk van 1 - 4 bar op de steenoppervlakken opgebracht en werden afzettingen voorzichtig verwijderd. Op de uiteenlopend verkalkte oppervlakken kon heel flexibel worden ingespeeld, doordat luchtdruk en hoeveelheid straalmiddel in de handgreep van het pistool fijn kunnen worden geregeld. Op basis van deze veilige procedure slaagde men erin, het rode zandgesteente weer zo veel mogelijk vrij te maken, evenals het onderliggende oppervlak van de water spuwende leeuwenkop van de middelste kom.

De bron werd omstreeks 1500 gebouwd en in het kader van een gedeeltelijke reconstructie in 1878 met nog eens twee kommen en kegelvormig zinken opzetstuk aangevuld. De bron werd door de monniken gebruikt voor reinigingsdoeleinden, voor rituele wassingen en voor hun kruinschering.

In het klooster van Maulbronn vinden we architectonische stijlstromingen van de Romantiek tot en met de Laatgotiek. In de middeleeuwen vormde het een belangrijk politiek, economisch en maatschappelijk centrum. Na de reformatie werd het klooster veranderd in een evangelische kloosterschool (1556). Het in 1807 opgerichte evangelisch-theologische seminarie bestaat nog altijd. Sinds 1993 staat het klooster van Maulbronn als werelderfgoed op de UNESCO-lijst.

Klooster Maulbronn
Klooster Maulbronn
Klooster Maulbronn