Modelproject met de Duitse UNESCO-commissie

Herfst 2013: de Duitse UNESCO-commissie en reinigingsspecialist Kärcher stimuleren door middel van een landelijk modelproject het behoud van cultureel erfgoed in Duitsland. Hiervoor wordt een Duitse door UNESCO als werelderfgoed aangemerkte plaats kosteloos en restauratorisch gereinigd. De samenwerking met Kärcher maakt deel uit van het Public Private Partnership-programma van de Duitse UNESCO-commissie. Gedurende twee jaar bundelen de partners hun vakcompetentie voor het behoud van cultureel erfgoed.

Sponsoring Aken

Landelijke concurrentie

Voorjaar 2014: tot februari kunnen de 38 Duitse als werelderfgoed aangemerkte plaatsen aanspraak maken op het modelproject m.b.t. het thema duurzaamheid. In totaal 14 dossiers uit negen als werelderfgoed aangemerkte plaatsen worden in behandeling genomen door de jury, die behalve uit vertegenwoordigers van de Duitse UNESCO-commissie en Kärcher vertegenwoordigd wordt door deskundigen uit de monumentenzorg, cultuur en wetenschap. De vakjury beslist in april over drie cultuurmonumenten, die op een short-list staan: de Karls- und Hubertuskapelle van de Dom van Aken, het Quedlinburger Rathaus en de Frankoniabrunnen van de Würzburger Residenz.

Sponsoring Frankoniabrunnen

Frankoniabrunnen van de Würzburger Residenz

Sponsoring UNESCO

Karls- und Hubertuskapelle van de Dom van Aken

Sponsoring Quedlinburg

Quedlinburger Rathaus

Om de verontreiniging van de bouwsubstantie en een geschikte reinigingsmethode te bepalen, onderzoekt Kärcher tot aan de zomer de geselecteerde plaatsen. De vakjury selecteert vervolgens in het najaar het cultuurmonument dat door Kärcher 2015 in samenspraak met de verantwoordelijke instantie en in nauwe samenwerking met restaurateurs wordt gereinigd.

Leden van de vakjury

Behalve een vertegenwoordiger van Kärcher en de Duitse UNESCO-commissie zijn in de vakjury opgenomen:

  • Professor Berthold Burkhardt, bestuurslid en spreker van de monitoringgroep voor werelderfgoed van ICOMOS Deutschland
  • Professor Gabriele Grassegger-Schön, leidinggevende van het laboratorium bouwchemie aan de Technische Hogeschool van Stuttgart
  • Dr. Birgitta Ringbeck, gelastigde voor de landen in het UNESCO-werelderfgoedcomité, momenteel ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Georg Schmid, plaatsvervangend spreker van de landengroep Baden-Württemberg binnen de vereniging van restaurateurs
  • Assistent­secretaris buiten dienst Dr. Werner von Trützschler, vertegenwoordiger van ad hoc AG Welterbe van de landen bij de conferentie van onderwijsministers
  • Professor Gerd Weiß, voorzitter van de Vereinigung der Landesdenkmalpfleger
  • Otto Wölbert, restaurateur Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg

Testreinigingen

Zomer 2014: bij drie geselecteerde culturele monumenten worden testreinigingen uitgevoerd.

Opleidingsproject

De Duitse UNESCO-commissie begeleidt het project met een opleidingsplan voor jongeren, de Technische Hogeschool Stuttgart ondersteunt het initiatief wetenschappelijk.


Besluit

December 2014: de vakjury selecteert de Karls- und Hubertuskapelle van de Dom van Aken voor een restauratorische reiniging van dit monument. Daardoor komt de 540 jaar oude kapel in de wedstrijd onder de Duitse concurrenten als winnaar uit de bus. Kärcher zal in het voorjaar van 2015 de uitvoering en de kosten voor de restauratorische reiniging op zich nemen. Uitvoerige tests hebben aangetoond, dat de kapel het meest geschikt is voor een restauratorische reiniging door Kärcher. „We zijn zeer verheugd ons te mogen inzetten voor een gebouw dat in cultureel en historisch opzicht zo belangrijk is“, aldus Hartmut Jenner, voorzitter van de directie van Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Sponsoring Dom van Aken