HEPA 14 FILTER: VEILIGHEID IN HET DAGELIJKS LEVEN

Virussen, bacteriën, fijn stof en allergenen, die bijna onzichtbaar maar wel aanwezig zijn, verontreinigen de lucht in kantoren, hotels, ziekenhuizen, dokterspraktijken, scholen en natuurlijk ook in onze huizen en appartementen. Op lange termijn veroorzaken ze vaak aandoeningen van de luchtwegen.

Gros plan sur un filtre HEPA 14

HEPA 14 filter: de ultieme hygiëneoplossing

Het SARS-CoV-2 virus is in het nieuws. Wij weten hoe het zich verspreidt, wij begrijpen het verschil tussen druppels en aërosolen: aërosolen hopen zich op en concentreren zich in de binnenlucht tot een punt waar er bij inademing een onmiddellijk risico van infectie bestaat. Dus hoe lager de virusconcentratie in de lucht, hoe kleiner het risico op infectie.

In de geneeskunde en de biologie worden HEPA-filters al tientallen jaren gebruikt om de verspreiding van deeltjes en micro-organismen in de lucht tegen te gaan. Geïnstalleerd in luchtreinigers of stofzuigers, verwijderen zij op doeltreffende en betrouwbare wijze virussen, bacteriën, schimmels en ziektekiemen uit de lucht. Als leider op het gebied van innovatieve reinigingsoplossingen is Kärcher erin geslaagd HEPA 14-filters (DIN EN 1822:2019) met uitstekende filtratie-eigenschappen te integreren in hoogwaardige producten en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan meer veiligheid in gesloten ruimten.

 


Wat is een HEPA filter?

De term High Efficiency Particulate Air Filter, of HEPA, verwijst naar zeer efficiënte filters die de kleinste deeltjes en door de lucht verspreide materialen zoals ziektekiemen, bacteriën, virussen, sporen, pollen of stofmijten, verwijderen en opvangen. Geclassificeerd volgens de EN 1822:2019 norm voor deeltjesfilters, zijn ze geïntegreerd in Kärcher stofzuigers en luchtreinigers. Met hun fijne filterstructuur verbeteren zij aanzienlijk de zuiverheid van de lucht in kantoren en woonruimten.

 

Wat zijn de verschillende HEPA filter klassen?

HEPA-filters worden onderverdeeld in twee klassen met verschillende afscheidingspercentages:

  • HEPA 13 filters absorberen meer dan 99,95% van de deeltjes in de lucht.
  • HEPA 14 filters absorberen zelfs meer dan 99,995% van de deeltjes.
Coupe transversale d'un filtre HEPA 14

Opbouw van een HEPA 14 filter*

 

1. Filterframe

2. Filtermat


Werkingsmechanismen binnen de filter :

3. Inertie-effect

4. Onderscheppingseffect

5. Verspreidingseffect


*Voorbeeld van een HEPA 14 filter in een Kärcher T 11/1 Classic HEPA stofzuiger.

Principes van de werking van een HEPA 14 filter

Schone lucht dankzij fysica - het geheim van een HEPA 14 filter:

HEPA 14 filters berusten op fundamentele principes uit de fysica zoals adhesiekracht of Brownse beweging om op betrouwbare wijze de kleinste deeltjes uit de luchtstroom te filteren. Daartoe is hun fijnmazig vezelnetwerk gerangschikt in een onregelmatige structuur, waardoor zij verschillen van een conventionele zeef. De resulterende openingen van verschillende grootte tussen de vezels "ziften" de deeltjes niet, maar zorgen ervoor dat zij zich direct aan de vezels hechten wanneer de luchtstroom passeert.

 

Gros plan sur un filtre HEPA 14

Werkingsmechanismen van een HEPA 14 filter

Van het grootste tot het kleinste deeltje: werkingsprincipe van een HEPA 14 filter:

Traagheidseffect:
Hoe groter het deeltje, hoe groter zijn massa en dus zijn traagheid. Volgens de beginselen van de vloeistofmechanica behoudt het zwaarste deeltje, wanneer de luchtstroom vóór het obstakel dat uit een vezel bestaat van richting verandert, door zijn traagheid zijn baan, botst tegen de vezel en blijft eraan kleven.

Onderscheppingseffect:
Hoe kleiner een deeltje is, hoe kleiner zijn massa en dus zijn traagheid. Een klein deeltje volgt dus het traject van de luchtstroom rond het obstakel dat wordt gevormd door de vezel. Naarmate het dichter bij de vezel komt, wordt het aangetrokken door de adhesiekrachten van de vezel en kleeft het eraan vast.

Verspreidingseffect:
Volgens het principe van de Brownse beweging botsen de kleinste deeltjes in de luchtstroom voortdurend met andere gasmoleculen en veranderen zij, net als een flipperkast, voortdurend van richting. Zodra zij in contact komen met het filtermateriaal, hechten zij zich eraan vast.

Gros plan sur un filtre HEPA 14

Producten met een HEPA 14 filter

Hoe vaak moet een HEPA 14 filter vervangen worden?

Hoe vaker het toestel wordt gebruikt, hoe vaker de filter moet worden vervangen of gereinigd om een langdurig betrouwbaar rendement te garanderen. Een indicator voor filtervervanging of -reiniging is een merkbare afname van de zuigkracht van de stofzuiger of luchtreiniger. Idealiter moet de HEPA 14 filter om de drie maanden worden vervangen. In gebieden met hoge hygiëne-eisen wordt zelfs een maandelijkse verversing aanbevolen.

De HEPA 14 filter vervangen of schoonmaken?

Het is van essentieel belang een hoge filtratiecapaciteit te handhaven en de filter regelmatig te vervangen, vooral voor mensen met allergieën. Afhankelijk van het gebruik en de belastingen waaraan het wordt blootgesteld, verliest een filter geleidelijk zijn doeltreffendheid en is het tijd om hem te vervangen. Regelmatige vervanging is noodzakelijk om een constante hoge kwaliteit en hygiënische standaard te garanderen. Het is niet aanbevolen een HEPA 14 filter met water te reinigen.