FAQ verwisselbare batterijen van Kärcher

Wat is de looptijd van een batterij? Welke batterijen zijn compatibel met welke apparaten? Hoe werkt de real-time technologie van Kärcher? De antwoorden op deze vragen - en nog veel meer - over de verwisselbare batterijplatforms van Kärcher staan hier voor u klaar in de Frequently Asked Questions.

Algemeen

  • Een veelzijdig gebruik: een verwisselbare batterij kan in verschillende apparaten van een batterijplatform worden gebruikt. Dit zorgt voor duurzame besparingen en bespaart middelen, omdat het niet meer nodig is voor elk apparaat een aparte batterij te kopen.
  • Maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid: geen vervelende kabels meer. Opladen is ook mogelijk zonder het apparaat op te bergen.
  • Werken tot alles proper is: de looptijd van de batterij kan aanzienlijk worden verlengd door meerdere batterijen te gebruiken.
  • Compacter, krachtiger en uitgerust met de nieuwste functies: onze klanten profiteren van de vooruitgang in de batterij- en apparaattechnologie.

Tijdens het gebruik toont de real-time technologie van Kärcher de gebruiker via een geïntegreerd scherm de resterende looptijd van de batterij van het betreffende apparaat. Bij aansluiting op de oplader geeft het scherm ook de resterende oplaadtijd aan. Als de batterij niet in gebruik is of in de lader zit, wordt de resterende capaciteit als percentage weergegeven.

Om een optimale berekening van de looptijd te kunnen garanderen, raadt Kärcher aan om een nieuwe batterij voor een eerste gebruik tot 100% op te laden en hem vervolgens volledig te onladen totdat het toestel wordt uitgeschakeld. Hierdoor kan de batterij zich zich aanpassen en ervoor zorgen dat het real-time technologie-scherm goed werkt.

Battery Power:
18 V/2,5 Ah
18 V/5,0 Ah
36 V/2,5 Ah
36 V/5,0 Ah

 

Battery Power+:
18 V/3,0 Ah
36 V/6,0 Ah
36 V/7,5 Ah

Battery Power Overview

Kärcher biedt 2 platforms aan om te voldoen aan de verschillende eisen en verschillende noden van onze klanten.

In het 18 V batterij-platform van Kärcher zitten compacte en handige toestellen voor het onderhoud en de reiniging van uw tuin en van kleine tot middelgrote oppervlakken zoals harde oppervlakken en textielbekleding.

Voor grotere oppervlakken, stelt het 36 V batterij-platform van Kärcher krachtige toestellen voor uit verschillende categorieën. Deze zijn vooral geschikt voor het tuinieren, professioneel onderhoud van groenzones en de reiniging van huizen, hotels, op werven en in openbare gebouwen.

Neen, dit is niet mogelijk. De batterijen zijn gecodeerd zodat de 18 V-batterijen enkel gebruikt kunnen worden in 18 V-toestellen, en niet in toestellen van 36 V. Ditzelfde geldt voor de 36 V-batterijen en de 36 V-toestellen. Sommige laders kunnen zowel batterijen van 18 V als van 36 V opladen. In dat geval staat er een bijheorende, aparte vermelding bij.

Ja, binnen één en dezelfde spanningscategorie, zijn alle toestellen en batterijen van Kärcher compatibel met elkaar. Dit betekent dat een toestel Battery Power 18 V ook kan worden gevoed door een batterij Battery Power+ 18 V.

FAQ Battery Universe compatible

Battery Power+ batterijen zijn ontworpen voor een professioneel gebruik, terwijl Battery Power batterijen ideaal zijn voor een particulier gebruik. De twee batterijen hebben een verschillende kleur: Battery Power-batterijen zijn geel en Battery Power+ batterijen zijn antraciet. Omdat batterijen in particuliere woningen over het algemeen minder vaak worden gebruikt, hebben Battery Power-batterijen een automatische opslagmodus. Deze functie beschermt de batterijcellen tegen snelle veroudering en verlengt hun levensduur: de opslagmodus wordt geactiveerd en ontlaadt het batterijpakket tot 70% als het meer dan 21 dagen niet is gebruikt. Alle Battery Power+ batterijen en Battery Power 36 V-batterijen hebben een Softgrip-coating die een goede grip garandeert en voorkomt dat ze wegglijden op gladde en hellende oppervlakken. Battery Power+-batterijen bieden ook geavanceerde communicatiemogelijkheden en hogere capaciteiten.

 

Neen, er is hier geen technisch verschil. 20V-batterijen komen technisch gezien overeen met 18V-batterijen en 40V-batterijen met 36V-batterijen. Na afspraken onderling zijn de meeste fabrikanten overeengekomen om de spanning aan te geven zodat deze overeenkomt met de nominale spanning van de cellen. Een gewone lithium-ion batterijcel heeft een nominale spanning van ca. 3,6 volt. Zo heeft een batterij met 5 van deze cellen een nominale spanning van 18 volt; voor een batterij met 10 van deze cellen is dat dus 36 volt. 20 V en 40 V zijn dus waarden die alleen voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Een hogere spanning betekent dat het apparaat ook efficiënter is. Afhankelijk van de betreffende toepassing kan dit voordelen hebben, maar in het algemeen kan niet gezegd worden dat een hogere spanning altijd beter is. Voor apparaten op batterijen zijn er naast de spanning namelijk nog andere relevante parameters, met name de autonomie en het gewicht van het apparaat (met batterij). Daarom moet ook altijd rekening worden gehouden met de capaciteit of energie in wattuur (Wh), die resulteert uit de spanning in volt vermenigvuldigd met de capaciteit in Ah. De 18 V- en 36 V-apparaten van Kärcher zijn perfect geschikt voor verschillende toepassingsgebieden en individuele klantwensen. 

Looptijden

Laadtijd

Snellader Battery Power 18 V

Platform: 18 V
Laadstroom: 2,5 A
Laadtijd:
18 V/2,5 Ah: 80%: 44 min, 100%: 83 min
18 V/3,0 Ah: 80%: 56 min, 100%: 81 min
18 V/5,0 Ah: 80%: 94 min, 100%: 143 min


Snellader Battery Power 36 V


Platform: 36 V
Laadstroom: 2,5 A
Laadtijd:
36 V/2,5 Ah: 80 %: 48 min, 100%: 78 min
36 V/5,0 Ah: 80 %: 98 min, 100%: 138 min
36 V/6,0 Ah: 80 %: 108 min, 100%: 148 min
36 V/7,5 Ah: 80 %: 139 min, 100%: 190 min


Universele lader


Platform: 18 V et 36 V
Laadstroom:6,0 A
Laadtijd:
18 V/2,5 Ah: 80%: 32 min, 100%: 63 min
18 V/3,0 Ah: 80%: 40 min, 100%: 63 min
18 V/5,0 Ah: 80%: 39 min, 100%: 63 min
36 V/2,5 Ah: 80%: 35 min, 100%: 60 min
36 V/5,0 Ah: 80%: 40 min, 100%: 68 min
36 V/6,0 Ah: 80%: 45 min, 100%: 76 min
36 V/7,5 Ah: 80%: 58 min, 100%: 92 min

De laadtijd is niet lineair. Na ongeveer twee derde van de tijd, is de batterij al voor ongeveer 80% opgeladen en kan hij al worden gebruikt. De tijd die nodig is voor de resterende 20% is niet in verhouding. Dit is nodig om de cellen te beschermen tegen overspanning en overbelasting en zo hun levensduur te verlengen. In geval van tijdnood, raadt Kärcher aan om de batterij maar tot 80% op te laden voor ze te gebruiken.

Levensduur

De levensduur hangt af van verschillende externe factoren, meer bepaald van het gebruikte toestel, de temperatuur tijdens het gebruik, de opslag, het herladen en het oplaadgedrag. De levensduur van onze batterijen is perfect afgestemd op het gebruik in de toestellen uit ons batterij-platform.

De gebruikte cellen zijn door Kärcher geselecteerd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatie-eisen. De automatische opslagmodus (alleen op Battery Power) is ontworpen om de levensduur van de batterijen te verlengen. Bovendien beschikken alle batterijen over een efficiënt temperatuurbeheer en intelligente celbewaking. Dit heeft ook positieve effecten op de levensduur.

Bewaar de batterijen niet op 0% capaciteit (d.w.z. helemaal leeg), maar laad ze op voor opslag (idealiter op 70%). Kärcher Battery Power-batterijen hebben een automatische opslagmodus die de batterij na 21 dagen niet-gebruik automatisch tot 70% ontlaadt, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd.

Bovendien mag de batterij alleen worden opgeslagen, opgeladen en gebruikt binnen het gespecificeerde temperatuurbereik: bedrijfstemperatuur −20 tot 40 °C; laadtemperatuur 4 tot 40 °C, opslagtemperatuur −20 tot 60 °C. Daarnaast heeft het bewaren van de batterijen bij minder dan 20 °C en op een droge plaats positieve effecten.

Eerste gebruik

Voor het eerste gebruik, staat de batterij in stand-by-modus; bij het eerste laadproces wordt het scherm geactiveerd. Nieuwe Kärcher batterijen zijn alleen voorgeladen en moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.

Ze bereiken hun volledige capaciteit na ongeveer 5 laad- en ontlaadcycli.

Afbeelding A
Opslag van de batterij: wanneer deze niet in gebruik, toont het scherm het laadniveau van de batterij als een percentage.

 

Afbeelding B
Batterijgebruik: tijdens gebruik toont het scherm de resterende batterijduur in minuten.

 

Afbeelding C
Opladen van de batterij: tijdens het laadproces geeft het scherm de resterende oplaadtijd van de batterij in minuten weer.


Afbeelding D
Opladen van de batterij: zodra de batterij volledig is opgeladen, geeft het scherm dit aan.

 

Afbeelding E
Foutindicatie: zodra de temperatuur van de batterij buiten het toegestane temperatuurbereik ligt of er kortsluiting is, geeft het scherm dit aan. Het symbool gaat uit zodra de batterij weer bedrijfsklaar is.


Afbeelding F
Foutindicatie: het scherm geeft aan dat de batterij defect is en om veiligheidsredenen is vergrendeld. Het opladen van de batterij mag niet worden voortgezet en de batterij moet onmiddellijk worden weggegooid.

Battery display animation

Laden

De oplaadtemperatuur moet tussen 4 en 40 °C liggen.

Gedeeltelijk ontladen batterijen kunnen ook worden opgeladen en de batterij kan worden verwijderd voordat deze volledig is opgeladen, zonder geheugeneffect.

Met de universele laders van Kärcher kunnen zowel 18 V als 36 V batterijen worden opgeladen. Alle andere laders zijn elk ontworpen voor één specifieke spanningscategorie. Op de lader staat altijd duidelijk aangegeven voor welke categorie hij geschikt is.

Opslag en onderhoud

De Kärcher Battery Power- en Battery Power+-batterijen moeten worden bewaard bij een temperatuur tussen maximaal −20 °C en 60 °C. Idealiter moet de batterij vóór langdurige opslag tot ten minste 70% worden opgeladen. Bewaar batterijen alleen binnenshuis, in droge omstandigheden en in ruimtes met een lage luchtvochtigheid en onder de 20°C.

Kärcher Battery Power-batterijen hebben een automatische opslagmodus die de batterij activeert en tot 70% ontlaadt als de batterij langer dan 21 dagen niet is gebruikt. Deze functie beschermt de batterijcellen tegen snelle veroudering en verlengt hun levensduur.

Als de batterij vóór opslag tot minimaal 70% is opgeladen, bestaat er geen risico op volledige ontlading, zelfs niet gedurende meerdere jaren. Af en toe bijladen is in dit geval niet nodig.

De batterij mag niet in het apparaat worden bewaard of terwijl hij op de oplader is aangesloten. Als de volledig opgeladen batterij tot gebruik op de lader blijft, bestaat er natuurlijk geen risico op overladen, maar onnodig stroomverbruik moet toch worden vermeden. Daarom is het raadzaam om de oplader los te koppelen zodra de batterij volledig is opgeladen. Neem voor de opslag ook de aanwijzingen in acht die u terugvindt in de gebruiksaanwijzing.

Het scherm heeft ca. 1% capaciteit per maand nodig. Ter vergelijking: de natuurlijke zelfontlading van een batterij zonder scherm is ca. 0,5% per maand. Als het batterijniveau te laag is, schakelt het scherm uit en beschermt zo het batterijpakket tegen volledige ontlading.

Garantie, herstel en verwijdering

De garantievoorwaarden verschillen per land. U vindt deze info onder de rubriek Service op de desbetreffende landenpagina.

Batterij-packs en opladers zijn onderhoudsvrij en kunnen niet worden gerepareerd. Defecte batterijen en laders moeten onmiddellijk worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften. Als de verwijderbare voeding van de oplader defect is, kan dit onderdeel worden vervangen.

Vanwege de materialen die ze bevatten, zijn batterijen onderworpen aan specifieke verwijderingsvoorschriften die van land tot land kunnen verschillen. Informeer u daarom over de geldende voorschriften voor het afvoeren van batterijen in het betreffende land en houd u hieraan. Opladers moeten op dezelfde manier worden afgevoerd als elektrische apparaten. De regel is eenvoudig: batterijen en opladers horen niet bij het huisvuil.

Veiligheid en betrouwbaarheid

De Kärcher Battery Power en Battery Power+ batterijen hebben een geïntegreerde intelligente celbewaking die de batterij beschermt tegen overladen, oververhitting en diepontlading.

Voor het gebruik en de opslag van batterijen gelden de volgende temperatuurbereiken:

Laden: tussen 4 °C en 40 °C,

Gebruik: tussen −20 en 40 °C,

Opslag: tussen −20 en 60 °C, wij raden een opslag onder de 20 °C aan.

Bovendien moeten batterijen altijd droog bewaard worden. Hoge temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van de batterij.

Bij het opladen komt warmte vrij, dus het is normaal dat de batterij en de lader tijdens het opladen warm worden. Als de temperatuur te hoog oploopt, verschijnt het temperatuursymbool op het batterijscherm en wordt het laadproces onderbroken. Zodra de temperatuur weer binnen het normale bereik is, wordt het opladen automatisch hervat.

De Kärcher Battery Power en Battery Power+ batterijen zijn gemaakt van krachtige lithium-ioncellen. Deze garanderen constante prestaties en voorkomen zelfontlading en het geheugeneffect. Dit laatste gebeurde met de vorige technologie op basis van nikkel-cadmium (NiCd) cellen.

Nee, door de spanningsbewaking van de afzonderlijke cellen is overladen van de batterij tijdens het laadproces niet mogelijk. Intelligente celbewaking schakelt de batterij voordien uit en beschermt deze zo tegen overladen.

Door de spanningsbewaking van de afzonderlijke cellen is een volledige ontlading van de batterij tijdens gebruik niet mogelijk. De intelligente celbewaking schakelt de batterij vooraf uit en beschermt deze zo tegen diepontlading. In dit geval geeft de weergave op het batterijblok 0 minuten of 0% weer.

Wij raden aan de batterij op te laden voordat u deze opbergt. Er is dus geen risico op diepontlading, zelfs niet voor een zeer lange periode van meerdere jaren.

Hulp bij storingen

In de gebruiksaanwijzing kunt u het hoofdstuk "Hulp bij storingen" raadplegen voor alle details. Deze zijn ook online beschikbaar in de rubriek Service en direct op het product. Als hierna uw probleem nog niet is oplost, kunt u altijd contact opnemen met onze serviceafdeling.

Als de batterij bijna leeg is, gaat het scherm uit en beschermt zo de batterij tegen een volledige ontlading. In deze toestand kan de batterij nog enkele maanden worden bewaard. Kärcher raadt aan de batterij op te laden voor het opbergen en na elk gebruik. Dit heeft een positief effect op de levensduur van de batterij. Als het scherm is uitgevallen, kan het opnieuw worden geactiveerd door de batterij in de lader te steken en de batterij op te laden. Als het scherm in dit geval na twee minuten niet oplicht, is de batterij defect en moet hij onmiddellijk worden weggegooid volgens de geldende nationale voorschriften.

De Kärcher Battery Power en Battery Power+ batterijen tonen een "storingssymbool" in geval van een storing. Na een tijdje kan het scherm helemaal uitgaan. Als het scherm niet binnen twee minuten na het aansluiten van de batterij op de lader kan worden geactiveerd, is de batterij defect en moet hij volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd. Gelieve hierbij de geldende nationale voorschriften in acht te nemen.


Home & Garden Lawn Mower Battery Universe

Kärcher Battery Platform Home & Garden

18 V, 36 V, Battery Power of Battery Power+: hier vindt u uitgebreide informatie over de voordelen, functies en compatibiliteit van de verwisselbare batterijsystemen van Kärcher.

Kärcher Battery Platform Home & Garden
Professional lawn mower Battery universe

Kärcher Battery Platform Professional

18 V, 36 V, Battery Power of Battery Power+: hier vindt u uitgebreide informatie over de voordelen, functies en compatibiliteit van de verwisselbare batterijsystemen van Kärcher.

Kärcher Battery Platform Professional