Suction hose accessories

Спецификации

Технически данни

Дължина (m) 3,25
Количество за брой (част (и)) 1
Количество (част (и)) 1
Тегло вкл. Опаковка (kg) 0,9