Brandenburger Tor

Brandenburger Tor in nieuwe glorie

Onder vakkundig toezicht van meesterrestaurateur Thomas Schubert voerde Kärcher de reinigingswerkzaamheden aan de Brandenburger Tor uit.

Het symbool voor de Duitse hereniging werd gedurende zijn meer dan 200-jarige geschiedenis meerdere malen gerenoveerd, voor het eerst in 1804, dat wil zeggen 13 jaar na zijn voltooiing. Na de zware schade die de Brandenburger Tor in de 2e Wereldoorlog leed, werd hij in 1956 – 58 opnieuw opgebouwd en door steenhouwers compleet bewerkt.

Aan de Brandenburger Tor moesten verscheidene reinigingsproblemen worden opgelost. Thomas Schubert noemde behalve de normale oppervlakverontreiniging op de eerste plaats verkleuringen en zwarte plekken tot aan hardnekkige afzettingen. Op de metopenfries aan de oostzijde traden bovendien sterke verontreinigingen als gevolg van vogelpoep op.

De oppervlakverontreinigingen bevonden zich op alle delen van het bouwwerk, maar vooral op het bovenste deel en in de poortdoorgangen.

Schadelijke stoffen in de lucht vormen een belangrijke oorzaak voor de verontreinigingen. Hierbij spelen met name het SO²-gehalte en het hoge stofgehalte in de lucht in Berlijn een dubieuze rol.

Vóór de reinigingswerkzaamheden werd gedurende een aantal tests de meest geschikte reinigingsmethode bepaald. Hierbij werd o.a. stoomreinigen, natstralen en zandstralen met behulp van verschillende stralingsmiddelen uitgeprobeerd. Uiteindelijk heeft men voor een bijzonder veilige methode gekozen: reiniging met water bij een druk onder 50 bar en een temperatuur van 90 °C. Er werd volledig afgezien van het gebruik van chemicaliën.

Dankzij deze veilige reinigingsmethode blijft het natuurlijke patina van de Brandenburger Tor behouden en gaat het karakter van het historische gebouw niet verloren.

Begin mei 1990 werd met de reiniging begonnen. De verontreinigde oppervlakken werden met water voorgeweekt. Na een korte inwerkingstijd werd het oppervlak op basis van een vlakstraalprocedé met de juiste parameters gereinigd. Begin september 1990 werden de reinigingswerkzaamheden voltooid.