3300 jaar oude obelisk gerestaureerd en schoongemaakt

De 3300 jaar oude Luxor-obelisk op de Place de la Concorde in het hart van Parijs wordt gerestaureerd en voorzichtig schoongemaakt ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de ontcijfering van Egyptische hiërogliefen. Het project is een samenwerking tussen Kärcher en het Franse Ministerie van Cultuur. Kärcher financiert niet alleen de volledige restauratie van het waardevolle monument als onderdeel van zijn culturele sponsoring, maar voert ook zelf de schoonmaak uit.

Intensieve samenwerking met projectpartners

In nauwe samenwerking met de projectpartners, zoals het regionale directoraat voor culturele zaken van de regio Île-de-France (DRAC) in het ministerie van Cultuur, onder leiding van de hoofdarchitect voor historische monumenten, François Chatillon, en met wetenschappelijke ondersteuning van het onderzoekslaboratorium voor historische monumenten, implementeert Kärcher het concept voor de restauratie van het monument. Het bedrijf heeft dus niet alleen de financiering op zich genomen, maar ook de coördinatie voor de algehele restauratie van de 23 meter hoge en 222 ton zware zuil. Om het kostbare oorspronkelijke oppervlak van de historische gevel niet te beschadigen, is voor alle maatregelen een integraal plan gemaakt.

Restoration work on the Luxor obelisk, Paris
Cleaning the Obelisk of Luxor, Paris

Het grootste deel van de reiniging gebeurt met de zogenaamde lagedruk microdeeltjesstraalmethode. Met een oppervlaktedruk van slechts 0,5 tot 1 bar en een afstand van 15 tot 20 cm kunnen de meeste afzettingen veroorzaakt door verwering en emissievervuiling worden verwijderd. Om zich te beschermen tegen het fijne stof dat daarbij vrijkomt, dragen de reinigingsspecialisten lichaamsbescherming met een ademmasker en verse luchttoevoer.

The gilded tip of the Luxor obelisk

Een team van restaurateurs reinigt ook plekken op het podium, de sokkel, evenals de vergulding en de gravures met speciale radiatorsponzen. Specialisten in vergulden zorgen voor de revisie en restauratie van het bladgoud van de pyramidion bovenop de obelisk.

Restoration of the obelisk on the Place de la Concorde

De restaurateurs zorgen ook voor het verwijderen van oude, nu beschadigde epoxyvoegen, het opnieuw voegen en het consolideren van beschadigde gebieden.

Restoration of the Luxor Obelisk

De aanleiding is de 200ste verjaardag van de ontcijfering van hiërogliefen door de Franse taalkundige Jean-François Champollion in 1822. Met behulp van de Steen van Rosetta, die dezelfde inscriptie in verschillende talen bevatte, slaagde Champollion erin de verloren geschreven taal te ontcijferen. Er zijn talrijke hiërogliefen op de obelisk die Ramses II had neergeschreven. Om deze historische dag te herdenken zijn er dit jaar tal van tentoonstellingen en evenementen in Frankrijk, onder meer in het Louvre en in Champollions geboorteplaats Figeac.

De vervuiling bestaat voornamelijk uit uitstoot van de grote stad: uitlaatgassen van voertuigen, luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof en schoorsteenroet. Vermoedelijk is deze verontreiniging pas op de obelisk neergekomen sinds deze zich in Frankrijk bevindt. De meeste reiniging gebeurt met de zachte lagedrukstraalmethode.

Allereerst worden consoliderende maatregelen genomen, dat wil zeggen maatregelen om de bestaande structuur te behouden. Dit omvat het verwijderen van oude, nu beschadigde epoxyharsvoegen, nieuwe voegen en het consolideren van beschadigde gebieden. Het vergulde pyramidion en de vergulde gravures op de sokkel van de obelisk worden door restaurateurs schoongemaakt met sponzen en het verguldsel wordt gereviseerd en gerestaureerd.

De obelisk op de Place de la Concorde werd ontwikkeld in de 13e eeuw voor Christus in de 19e dynastie onder farao Ramses II en stond tot het begin van de 19e eeuw in de tempel van Luxor in Opper-Egypte. De onderkoning van Egypte, Muhamed Ali Pasha, schonk het in 1829 aan de Franse koning Louis Philippe. Het uiterst gecompliceerde transport per schip naar Frankrijk duurde drie jaar en nadat de obelisk in de zomer van 1834 in Parijs arriveerde, duurde het nog twee jaar voordat het kon worden opgericht - voor meer dan 200.000 toeschouwers en met behulp van een uitgebreide houten constructie. Het is het oudste monument in Parijs.

The Obelisk on the Place de la Concorde in Paris

Samen met het Franse Ministerie van Cultuur had Kärcher in december studenten van de kunstacademie "Beaux-Arts de Paris" opgeroepen om ontwerpen in te dienen voor het artistieke ontwerp van het steigerzeil. Het voorstel van de kunstenaar Jonathan Sobel werd geselecteerd. Zijn ontwerp in geel (verwijzend naar het bekende Kärcher-geel en de Egyptische zon) en grijs (Parijse lucht) toont afbeeldingen van Ramses II, Mehmed Ali, Charles X en Champollion, de vier mensen die gelinkt zijn aan de ontwikkeling van het monument.

 

 

Details of the building tarpaulin on the obelisk

De tekeningen van de portretten bestaan ​​uit verschillende symbolen, zoals hiërogliefen, het zegel van Ramses II, afbeeldingen van de Franse Revolutie of het schip waarmee de obelisk naar Frankrijk werd vervoerd.

Obelisk on the Place de la Concorde, Paris

Alle feiten op een rij

Land: Frankrijk

Locatie: Parijs, Place de la Concorde

Soort vervuiling: Emissies, sporadische biologische groei.
Reinigingstechniek: lagedruk deeltjesstralen, heetwater hogedrukreiniger in de stoomfase

Uitvoering: januari - mei 2022