Parkeerplaatsen en wegen reinigen

Een bezoek aan een restaurant, supermarkt, meubelzaak of shoppingcenter, maar ook aan de dokter of het museum, gaat meestal gepaard met het parkeren van de auto en een klein stukje lopen naar het gebouw. Om al meteen te zorgen voor een positieve indruk, risico's op ongevallen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat vuil niet van buiten naar binnen wordt meegenomen, kunnen er verschillende maatregelen worden genomen.

Parkeerplaats reinigen

Vegen van het buitenterrein – verwijderen van los vuil

Parkeerplaatsen en het gebied rond de ingang dienen, afhankelijk van de ondergrond, van stof en los vuil te worden ontdaan met behulp van handgeleide of sit-on veeg-/zuigmachines. De zuigfunctie zorgt ervoor dat het vuil niet omhoog dwarrelt en vervolgens weer onder geparkeerde auto's of meubilair - zoals bankjes - blijft liggen.

Handgeleide veeg-/zuigmachine

Voor kleinere oppervlakken tot ca. 300 m2 kunnen handgeleide duwveegmachines worden gebruikt die tot 42 liter vuil kunnen opnemen.

Handgeleide veeg-/zuigmachine

Voor middelgrote oppervlakken tot 1.000 m2 worden handgeleide veeg-/zuigmachines met rijaandrijving gebruikt, die onder meer een afzuiging met filtersysteem hebben.

Zitveeg-/zuigmachines

Voor oppervlakken vanaf 1.500 m2 en groter kunnen sit-on veeg-/zuigmachines worden gebruikt, die uitgerust zijn met een grotere container en deels voorzien zijn van een hydraulische hooglediging. Een alternatief voor zeer grote parkeerplaatsen zijn gemeentelijke zuig-/veegmachines.

 Illustration balayeuse mécanique

De standaard zitveeg-/zuigmachine

Net als bij alle andere taken geldt ook hier dat het ene vegen het andere niet is. Op basis van de ondergrond, aard van de verontreinigingen en de afmetingen van het oppervlak of weggedeelten wordt een keuze voor een machine of accessoires gemaakt. De standaard zitveegmachine wordt vooral voor een vooraf te bepalen actieradius gebruikt, dus voor eigen objecten zoals parkeerplaatsen of buitenterreinen rond multifunctionele hallen. De zijbezem is geschikt voor het schoonvegen van randen en hoekjes. Daarna wordt het verzamelde straatvuil door de hoofdbezem opgenomen. Daarbij zijn werksnelheden tot 14 km/h mogelijk, waardoor het werk snel en effectief kan worden uitgevoerd.

Engins de voirie

Gemeente- of veeg-/zuigmachines

Afhankelijk van het toepassingsgebied moet de keuze worden gemaakt of de machines op een accu moeten werken of worden aangedreven door een LPG, benzine of diesel motor. Kleinere oppervlakken kunnen ook worden bewerkt met machines die voorzien zijn van een accu. Omdat ze minder goed werken op hellingen, zijn ze echter minder of helemaal niet geschikt voor steile opritten. Gemeente- of veeg-/zuigmachines vegen via de zijbezems het vuil bij elkaar, waarna het door een zuigmond wordt weggezogen. Grotere oppervlakken laten zich snel bewerken en met snelheden tot 40 km/h zijn ook langere trajecten tussen het verkeer in de straten goed te doen. Gemeentemachines zijn daarnaast bijzonder geschikt om het hele jaar door gebruikt te worden, omdat de cabine de bestuurder het comfort biedt van een klimaatregeling en vele andere voorzieningen.


Van toebehoren tot filters

De juiste veegborstel onderscheidt zich door zijn veegkwaliteit. Hardere veegborstels nemen groter en zwaarder vuil beter op en zijn ook geschikt voor gebruik bij vocht of op zeer ruwe ondergrond. Voor grotere hoeveelheden fijn stof of licht afval zijn zachte veegborstels beter omdat zij tijdens het werken minder stof op laten dwarrelen. Met name op gladde of kwetsbare ondergronden wordt het gebruik van een zachte veegborstel aangeraden. Borstels van verschillende hardheid bestaan niet alleen voor de hoofdbezems maar ook voor de zijbezems, waarbij dezelfde eigenschappen een rol spelen.

Pulvérisateur
Ook bij het gebruik van veegmachines zijn er meerdere trucjes om het opdwarrelen van stof te voorkomen.

Bij bijzonder droge, stoffige oppervlakken is het zinvol om de zijbezems uit te schakelen en alleen met de hoofdbezem te werken. Ook een verlaging van de werksnelheid kan al leiden tot een duidelijke vermindering van het dwarrelende stof, als de zijbezem toch gebruikt moet worden. Daarnaast bestaat, afhankelijk van de machine, de mogelijkheid om door aanbouwsets als watersproeisystemen, zijbezemafdekkingen of toerentalregeling van de zijbezems het stof te binden of te reduceren.

Vaak weet men niet, dat met de veeg-/zuigmachines zelfs bij regen kan worden geveegd zonder dat het filter voor de afvoerluchtreiniging door het vocht wordt belast.

eze zorgt er bij droge lucht voor dat er minder fijnstof in de omgeving terechtkomt. Bij regen kan, afhankelijk van de machine, de blower worden uitgeschakeld of kan de afvoerlucht via een bypass langs het filter worden geleid. De regen bindt het stof, waardoor er geen problemen ontstaan met de afvoerlucht.

Souffleur de feuilles

Tegen de bladeren in de herfst raden we het gebruik van een batterijaangedreven-bladblazer aan, die voor de gebruiker eenvoudig te bedienen is en qua geluidsvolume niet storend is.
Ook voor zitveeg-/zuigmachines zijn er nuttige toebehoren om grote hoeveelheden bladeren de baas te worden, bijv. een aparte bladopvangzak die een grotere inhoud heeft.


Natte reiniging van buitenterreinen

Schoonwassen met lage, midden- of hogedruk, schrobben met borsteltechnologie, warmwaterreiniging: de mogelijkheden in de natte reiniging zijn talrijk. Ook hier is het belangrijk om vooraf de belangrijkste gebruiksscenario's te bepalen: Gaat het om de dagelijkse reiniging van de wegen of meer om de verwijdering van vettig vuil? Waarvoor dient welke methode, en zijn er situaties waarbij het beter is om het uit te besteden aan een dienstverlenend bedrijf?

Rinçage

Het doel bepaalt de druk: schoonwassen

Bij het schoonwassen worden vaak gemeentemachines met wasbalken gebruikt; ook kan er gebruik worden gemaakt van handmatige apparatuur zoals hogedrukreinigers. Er moet altijd op worden gelet dat de juiste sproeiers worden gekozen en dat de druk wordt aangepast aan de geplande taak. Voor grove reinigingen wordt normaal gesproken een lage druk tot 12 bar gebruikt. Daarmee kunnen grote hoeveelheden stof worden gebonden of modderige wegen na slecht weer worden schoongespoeld. De verkrijgbare oplossingen zijn relatief voordelig in aanschaf, maar hebben veel water nodig en derhalve ook grote tanks.

Een goede optie voor flexibel gebruik is het schoonwassen met middendruk. Gebleken is dat een druk tot 40 bar bijzonder geschikt is voor de onderhoudsreiniging van straten en trottoirs. Alleen een grondige dieptereiniging is niet mogelijk omdat de waterdruk hiervoor te laag is.

Voor bijzonder lastige situaties, bijvoorbeeld bij de intensieve reiniging na een straatfeest, wordt meestal gebruik gemaakt van schoonwassen met hoge druk. Het water dringt daarbij met 250 bar diep in de poriën van de oppervlakken en spoelt ze schoon. Het waterverbruik is in vergelijking tot het schoonwassen met lage en middendruk geringer.

Nettoyage haute pression

Als er gebruik wordt gemaakt van een koudwater-hogedrukreiniger, dan kunnen daarmee ook precisiewerkzaamheden worden verricht:

hardnekkige verontreinigingen zoals mos, korstmos, vogeluitwerpselen of etensresten kunnen ook met dit apparaat worden verwijderd. Hierbij moet er wel op worden gelet dat, afhankelijk van de reinigende oppervlakken en de te verwijderen verontreinigingen, er genoeg water ter beschikking staat om de verontreinigingen moeiteloos los te maken en af te voeren.

Sterk in de werking, flexibel in het gebruik: schrobben met discborsteltechnologie

Het nat reinigen met de borsteltechnologie is voor het buitengebied steeds meer in opkomst, omdat de eisen aan de reiniging hoger worden. Dat is deels om het hoogwaardige wegdek te beschermen tegen vergrijzing en zo duurzaam mogelijk te onderhouden.

Terwijl bij de interne reiniging gebruik wordt gemaakt van schijf- of walsborstels, wordt bij de buitenreiniging meest gebruik gemaakt van discborstels. Zij overtuigen door lage slijtage, hoge oppervlakteprestaties en ze werken met een lager toerental en minder druk. Daarbij is het mogelijk om zowel reinigingsmiddelen te gebruiken als om het vuile vocht weer op te nemen, voor het bereiken van een zo goed mogelijk reinigingsresultaat.<br />Dankzij de wendbaarheid en transportsnelheid alsmede door de aanwezige bodemvrijheid en de deels beschikbare aandrijving op alle wielen - bieden gemeentemachines in de binnenstad grote voordelen qua flexibiliteit, snelle beschikbaarheid en gebruiksveelzijdigheid ten opzichte van grotere, industrieel georiënteerde apparaten.

Wie zijn machinepark slim kiest, zoekt naar een leverancier waarbij de machines flexibel en het hele jaar door kunnen worden gebruikt. Ze moeten zowel kunnen vegen als nat reinigen en het wisselen van de verschillende aanbouwwerktuigen moet snel kunnen gaan. Zo is, afhankelijk van de reinigingsvereisten, het gebruik met afwisselend schrob- en veegwerktuigen te plannen om het gewenste resultaat te bereiken.

Als het bij uitzondering nodig is om reinigingsmiddelen te gebruiken, is het de moeite waard om met de gebruikstechnicus of deskundige van de fabrikant de passende combinatie van borstels en reinigingsmiddelen te bepalen, geschikt voor de bodemeigenschappen en mate van verontreiniging.

Brossage avec la technologie de brosse-disque

Voor bijzonder lastige situaties: warmwaterreiniging

De handmatige reiniging met warmwater-hogedrukreinigers is geschikt voor talrijke oppervlakken die ontdaan moeten worden van diverse verontreinigingen. Hieronder valt ook bijv. het effectief verwijderen van organische verkleuringen/begroeiingen of onkruid, emissievervuiling maar ook voedsel- en drankresten of de vlekken daarvan.

Wie grote oppervlakteprestaties nodig heeft, bijvoorbeeld voor het reinigen van vloeren, dient bij de keuze van het geschikte apparaat naast de werkdruk ook met name het debiet van het betreffende apparaat in overweging te nemen. Als speciale toebehoren bestaat er een oppervlaktereiniger die, afhankelijk van het model, ook beschikt over een afzuiging van het vuile vocht.<br />De flexibiliteit of het toepassingsbereik kan door het type apparaat worden verhoogd. Zo zijn er warmwater-hogedrukreinigers zowel met elektromotor als met verbrandingsmotor. Daarnaast zijn er kleinere, mobiele apparaten en ook aanhangeroplossingen. In dit geval beschikken de aanhangerapparaten over diesel- of benzinemotoren en bijpassende grote watertanks, die het onafhankelijk werken mogelijk maken en afhankelijk van het apparaat tot wel meer dan een uur.

Nettoyage haute pression

Veilig schoon: waar moet de gebruiker op letten

Het deskundig omgaan met de verschillende reinigingstechnieken is een eerste vereiste om arbeidsongevallen te voorkomen. Daarom is het belangrijk om te weten om welke risico's het gaat. Daaronder vallen bijvoorbeeld:

  • Bij het schoonwassen is er bij lage druk (tot 12 bar) geen gevaar; bij midden- (tot 40 bar) en hogedruk (tot 250 bar en hoger) dient lichaamscontact te worden vermeden, omdat door de hoge druk letsel aan het weefsel kan worden veroorzaakt.
  • Bij vegen en schrobben is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van de borstels. Er dient passende beschermende kleding te worden gedragen, omdat de borstels, afhankelijk van hun mate van hardheid, snijwonden kunnen veroorzaken.

  • Als er gebruik wordt gemaakt van reinigingsmiddelen, variëren de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen al naar gelang de concentratie, pH-waarde en tensiden. In ieder geval geldt niet alleen de regel dat er eerst water in het reservoir gedaan moet worden en daarna het reinigingsmiddel, maar ook dat er bij het hanteren van bepaalde reinigingsmiddelen op moet worden gelet dat de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting gedragen wordt. Zo wordt vermeden dat er zuiver concentraat omhoog spuit en in contact komt met het lichaam waardoor mogelijk letsel ontstaat.

Kauwgomverwijdering

Vastgetrapte kauwgom op de vloer is lastig en bijzonder moeilijk te verwijderen. Er zijn echter apparaatoplossingen die dit kleinschalige werk efficiënt ondersteunen, bijv. hogedrukreinigers of mobiele stoomapparatuur. Als er gebruik wordt gemaakt van hogedrukreinigers, dan moet ervoor gezorgd worden dat er evt. water- en stroomaansluitingen aanwezig zijn en dat de benodigde slangen en kabels geen struikelgevaar opleveren. De zones die behandeld moeten worden, moeten worden afgezet zodat er geen veiligheidsrisico's ontstaan.

Apparaten voor het verwijderen van kauwgom maken het langdurig doorwerken zonder onderbrekingen mogelijk, verminderen de moeite van het vastzetten en zijn flexibel in gebruik.

In het apparaat wordt reinigingsmiddel verwarmd en op de kauwgom gesproeid. Al na drie tot vijf seconden inwerktijd kan het met waterdamp en de borstel, die aan de spuit bevestigd is, verwijderd worden. Tenslotte wordt aangeraden om de losgemaakte resten van de kauwgom te verwijderen met een veegmachine.

Enlèvement de chewing-gum
Enlèvement de chewing-gum - détails

Onkruidverwijdering

Afhankelijk van de ondergrond gedijt onkruid op openbare plaatsen, op stoepen of parkeerplaatsen in meer of mindere mate. Terwijl bij een wegdek van gesloten asfalt het onkruid nauwelijks voorkomt, is dit duidelijk anders bij bijvoorbeeld bestrate oppervlakken.

Wie dit wil voorkomen, moet de ongewenste gasten de voedingsbodem ontnemen. In stof en vuil nestelen zich namelijk de pollen, waaruit later paardenbloemen, distels en andere planten opkomen. Regelmatig vegen is de beste remedie om het woekeren van onkruid tegen te gaan. Door het vegen worden daarbij de oppervlakken onderhouden, en ook de fijnstofbelasting neemt af. De noodzakelijke toepassingsfrequentie vraagt echter veel op het gebied van personeel en machines.

Methodes voor de effectieve verwijdering van al bestaande onkruidbegroeiing, afhankelijk van de mate van groei, zijn warme lucht, heet water, waterdamp en het gebruik van een onkruidbezem. Deze procedures worden bijvoorbeeld toegepast met passende warmwater-hogedrukreinigers of met gemeentemachines in combinatie met passende aanbouwwerktuigen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de natuurlijke groeicurve van het onkruid, om op de juiste momenten te werken.

Mauvaises herbes

Onkruidverwijdering

Onkruid op effectieve wijze aanpakken is een grote uitdaging. Er bestaan weliswaar chemische producten maar deze zijn vaak slecht voor het milieu en kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in openbare ruimtes. Met heet water kunnen paardenbloemen, distels en vele andere zonder gebruik van herbiciden worden verwijderd: een veilig proces voor milieu en grondoppervlakken.

Groenonderhoud

Bij het onderhoud van openbaar groen speelt het grasmaaien een belangrijke rol. Ongeacht de gewenste snijhoogte en daarmee gepaard gaande snijfrequentie is het belangrijk om niet te kort te maaien. Aan de grasspriet groeien blaadjes, die vocht vanaf de wortel naar de top van de spriet transporteren. Als deze niet blijven staan, verdroogt het gras en sterft het af. 

Groot, goed bereikbaar openbaar groen kan met gemeentemachines in de geschikte afmeting in combinatie met, afhankelijk van de toepassing, geschikte aanbouwwerktuigen snel, effectief en ergonomisch worden onderhouden. Bij kleinere of moeilijk bereikbare zones wordt meestal met handgeleide apparaten gewerkt.

Om het omringende groen, dus bomen, struiken en dergelijke, de juiste vorm te geven, zijn inmiddels meerdere door een accu aangedreven handapparaten in gebruik. Ze zijn geschikt voor alle onderhoudswerkzaamheden. De op batterijen werkende versies van trimmers, kettingzagen, bladblazers en heggenscharen bieden duidelijke voordelen voor de gebruiker. Ze maken tot wel 50% minder lawaai en stoten geen emissies uit. Daarnaast ontwikkelen ze, volgens de fabrikant, tot wel 80% minder trillingen, wat bij het dagelijks werk duidelijk ergonomisch uitwerkt op de hantering en voor de doorbloeding minder belastend is. Omdat de apparaten bijzonder compact zijn, is ook het precies werken in smalle ruimtes met veel hoeken eenvoudig te doen.

Entretien des haies

Groenonderhoud

Gazons maaien, openbaar groen vormgeven, heggen en bomen onderhouden: de lijst van werkzaamheden in het groenonderhoud is lang. Voor veel taken zijn inmiddels krachtige accu-aangedreven apparaten op de markt, variërend van trimmers, hoogsnoeiers tot heggenscharen. Daarnaast zijn er verschillende soorten maaiers voor werktuigdragers, duurzame mogelijkheden voor onkruidverdelging evenals veiligheidszuigers voor de strijd tegen de eikenprocessierups.

De juiste producten voor al je toepassingen