Onze website maakt gebruik van cookies

Op 26 mei 2011 zijn de regels over cookies op websites veranderd. Deze site maakt gebruik van cookies. Een aantal van de door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de werking van bepaalde onderdelen van de site en zijn reeds ingesteld. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren, maar delen van de site zullen dan niet werken. Om meer te weten over cookies op deze website, zie ons privacybeleid.

Loading

Productverantwoordelijkheid

Rekening houden met milieuaspecten is al vele jaren een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling bij Kärcher. Een essentieel onderdeel van ons systematische milieumanagement vormt daarom productgerelateerde milieubescherming. Niet alleen de productie en het gebruik van onze producten moeten milieuvriendelijk zijn, ook onze apparaten zelf moeten dat zijn. Daarom stelt Kärcher hoge eisen aan een milieubewust design van zijn producten, installaties en diensten. Wij stellen zelf hoge eisen aan onze apparaten. Maar ook onze klanten en de wetgevers stellen steeds hogere eisen aan ons en aan onze producten.

Productverantwoordelijkheid

Ons doel: een continue toename van de milieuvriendelijkheid.

Elke generatie Kärcher-apparaten moet effectiever en milieuvriendelijker zijn. Voor dit streven bestaan twee belangrijke argumenten: enerzijds bieden milieuvriendelijke producten ons een optimale kans om milieubelastingen als gevolg van onze activiteiten tot een minimum te beperken. Anderzijds is een milieuvriendelijk apparaat dikwijls ook een zuinig apparaat.


Milieubescherming tijdens het productieproces

Bij het streven naar duurzaamheid is de weg tevens het doel. Kärcher volgt deze weg naar de toekomst al vele tientallen jaren heel consequent. Zo gaan we bij de ontwikkeling van nieuwe producten uit van het begrip "life cycle thinking". Dit betekent dat reeds in de planningsfase de complete productlevenscyclus in beschouwing wordt meegenomen. Alle onderdelen van de productcyclus worden reeds bij de ontwikkeling op wezenlijke milieuaspecten onderzocht en zodanig geoptimaliseerd dat het milieu hierdoor minimaal wordt belast.

Winning van grondstoffen

Onze producten worden uit kwalitatief hoogwaardige grondstoffen vervaardigd. Goede materialen verlengen de levensduur van een Kärcher-apparaat aanzienlijk en ontzien hierdoor het milieu.

Productie van onderdelen

Op het gebied van het milieu werken we nauw samen met onze leveranciers. Wij hechten veel waarde aan het ontbreken van schadelijke stoffen en een effectief milieubeleid.

Productie

Nu al hebben onze productieprocessen minimale effecten op het milieu. Desondanks streven we naar een continue verbetering en doen we er alles aan om door middel van innovatieve processen nog minder invloed op het milieu te hebben. Voorbeelden van dergelijke processen zijn: warmterecycling, waterrecycling, zonne-energie etc.

Distributie

Wij maken voor verzending van onze apparaten zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke transportvormen, zoals het spoor. Uit logistiek oogpunt vormt de distributie via vrachtvervoer echter nog altijd het grootste aandeel.

Gebruik

Ook de eigenschappen van Kärcher-producten worden continu verbeterd. Innovatieve oplossingen beperken het water- en energieverbruik alsmede stof en lawaai.

Reparaties

Reeds bij het ontwerp van het product wordt gelet op reparatievriendelijkheid.

Recycling en afvalverwijdering

Sinds 2005 worden afgedankte apparaten conform de Europese wetgeving gratis door Kärcher teruggenomen. Eenvoudige demontage en de keuze van geschikte materialen maken een goede recycling van afgedankte apparaten mogelijk. Apparaten van Kärcher kunnen in de regel voor 90 procent worden gerecycled.

Product Compliance

Juridische en klantspecifieke eisen aan producten van Kärcher nemen wereldwijd merkbaar toe. Wij letten daarom bij de ontwikkeling van een nieuw product systematisch op de naleving van alle juridische en klantspecifieke eisen wereldwijd.

  • Milieu-eisen in de eisenspecificatie: Milieu-eisen vormen bij ons een vast onderdeel van onze eisenspecificatie. Wij controleren op basis van een zogenaamde milieu-checklist, hoe we onze apparaten nog milieuvriendelijker kunnen maken.
  • Milieu-eisen in de toeleveringsketen: Overige eisen aan producten van Kärcher nemen wereldwijd merkbaar toe. Om deze eisen ook systematisch te kunnen doorgeven aan onze leveranciers hebben wij een eigen Kärcher-normalisatie voor milieubewuste productontwikkeling ingevoerd.

Voorbeelden van best practices voor milieubescherming m.b.t. Kärcher-producten

Milieubescherming m.b.t. producten is voor Kärcher van grote betekenis. Enerzijds omdat onze stakeholders verwachtingen aan onze producten stellen die wij willen vervullen. Anderzijds ook, omdat wij op het gebied van ecologie naar best practices streven. Hierbij letten we erop dat onze producten energie- en ressource-efficiënt zijn en dat we de ecologische effecten van onze apparaten zoveel mogelijk beperken. Deze beide redenen stimuleren ons om onze producten met het oog op milieuaspecten te blijven ontwikkelen en verbeteren.

Onze eco!-lijnen

Significante voorbeelden van geslaagde, integrale milieubescherming m.b.t. producten zijn onze productseries eco!ogic en eco!efficiency. Deze bevatten een groot aantal milieuvriendelijke producteigenschappen.

Milieu-informatie.

REACH

Wij voldoen aan de voorwaarden om informatie te verschaffen overeenkomstig §33. Onmiddellijk na de publicatie van de eerste kandidaatslijst op 28 oktober 2008, hebben wij onze leveranciers gecontacteerd om de nodige informatie te bekomen. Wij reageren ook onmiddellijk wanneer er toevoegingen zijn aan deze kandidaatslijst.
Sommige zeer risicovolle stoffen (SVHC) die voorkomen in de kandidaatslijst worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, vooral DEHP als weekmakers voor kunststof artikels. Deze weekmakers zouden nog kunnen voorkomen in producten die wij aanleveren, zoals bv. elektriciteitskabels, slangen, wielen, handvaten en soortgelijke onderdelen en assemblages. Deze substanties vormen geen gevaar voor de gezondheid en het milieu wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt. Deze substanties worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Wij kunnen met stelligheid bevestigen dat de Kärcher reinigingsmiddelen geen bestanddelen bevatten die vermeld staan in de huidige kandidaatslijst.
Indien u nog extra informatie wenst, kan u ons contacteren.

REACH


Het Europese energielabel voor stofzuigers.

Wat de stofzuigers van Kärcher al lang hebben bewezen, is nu in Europa wettelijk voorgeschreven: met minder vermogen uitstekend reinigen. Het op 1 september 2014 ingevoerde energielabel van de EU voor stofzuigers beperkt het vermogen van op het stroomnet aangesloten stofzuigers tot maximaal 1600 W. Alle stofzuigers die in Europa worden verkocht, moeten voorzien zijn van dit Europese energielabel.

> Hier vindt u meer informatie.