Adapter Homebase

Закрепващо устройство за различни куки и скоби към машината.

Базовият домашен адаптер е закрепващо устройство за различни куки и скоби към машината.

Спецификации

Технически данни

Количество (част (и)) 1